Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Grinding wheels of superhard materials for diamond-abrasive processing: new in the famous

Lavrinenko, V. I. Grinding wheels of superhard materials for diamond-abrasive processing: new in the famous = Шліфувальні круги з надтвердих матеріалів для алмазно-абразивної обробки: нове у відомому / V. I. Lavrinenko ; National Academy of Sciences of Ukraine, V. M. Bakul Institute for Superhard Materials. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 190 p. 


Загальна електротехніка

Паначевний, Б. І. Загальна електротехніка : підручник / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. — 4-те вид. — Київ : Каравела, 2017. — 296 с.

 


Введение в нанотехнологии

Грабченко, А. И. Введение в нанотехнологии : текст лекций / А. И. Грабченко, Л. И. Пупань, Л. Л. Товажнянский ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 288 с.


Practical microwave radiometric risk assessment

Practical microwave radiometric risk assessment / A. M. Shutko [et al.] ; дар. Л. Иосифова-Шутко. — Sofia : Professor Marin Drinov Academic Publishing House, 2010. — 88 p.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып. 71

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / ХНАДУ, СВНЦ ТАУ; гл. ред. В. А. Богомолов. Вып. 71. — Харьков : ХНАДУ, 2015. — 158 с. : табл., рис.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып. 74

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / ХНАДУ, СВНЦ ТАУ ; гл. ред. В. А. Богомолов. Вып. 74. — Харьков : ХНАДУ, 2016. — 111 с.


Сторінки