Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Сертификация энергогенерирующих установок

Сертификация энергогенерирующих установок : учеб. пособие / Л. И. Тютюник [и др.] ; дар. Л. И. Тютюник​ ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : Типография Мадрид, 2018. — 124 с.


Энергетические установки

Энергетические установки : учеб. пособие / В. И. Касилов [и др.] ; дар. Л. И. Тютюник ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : Типография Мадрид, 2018. — 100 с.


Электротехнологический комплекс производства кабельных систем на напряжение до 400 кВ

Электротехнологический комплекс производства кабельных систем на напряжение до 400 кВ = Electrotechnological Complex for Production of Cable Systems for Voltage up to 400 kV / В. В. Золотарев [и др.] ; дар. Е. И. Сокол ; ИЭД НАН Украины, ЮКЗ. —​  Киев : Про формат, 2017. — 594 с.


Техніка матеріальних потоків логістичних систем

Техніка матеріальних потоків логістичних систем : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; заг. ред. О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 496 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 885

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 885 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відп. ред. Б. А. Мандзій. —​  Львів: Львівська політехніка, 2017. — 171 с.


Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплексах пассивной локации

Ткаченко, В. Н. Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплексах пассивной локации / В. Н. Ткаченко, Р. Л. Пантеев, Е. К. Поздняков ; ИПММ НАНУ. —​  Киев : Наук. думка, 2018. — 240 с.


Будівельне матеріалознавство

Дворкін, Л. Й. Будівельне матеріалознавство = Construction materials : навчально-довідковий посібник українською та англійською мовами / Л. Й. Дворкін. —​  Київ : Кондор, 2017. — 642 с.


Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі»

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі» : для студ., які навч. за напрямом «Електротехніка та електротехнології», спец. —  «Електротехнічні системи електроспоживання» / СНУ ; дар. Є. М. Шапран ; викл. Є. М. Шапран. —​  Луганськ : СНУ, 2014. — 162 с.


Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування

Захарченко, П. В. Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування : навч. посібник / П. В. Захарченко, В. Г. Соха, Н. М. Півень​ ; КНУБА. —​  Київ : СПД Павленко, 2017. — 180 с.


Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень

Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень : за даними 2015 року : щорічне видання. Вип. VIII / П. В. Захарченко [та ін.] ; дар. Є. М. Шапран​ ; заг. ред. П. В. Захарченко.—​  Київ : КНУБА, 2016. — 252 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ , 2018. — 151 с.


Основи творення машин

Основи творення машин : підручник / М. Я. Бучинський [та ін.] ; дар. В. С. Білецький ; ред. О. В. Горик. —​  Харків : НТМТ, 2017. — 448 с.


Сторінки