Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Напівпровідникові прилади

Васильєва, Л. Д. Напівпровідникові прилади : підручник / Л. Д. Васильєва, Б. І. Медведенко, Ю. І. Якименко.  Київ : Кондор : Політехніка, 2018. — 388 с.


Моделирование теплообменных процессов при интенсификации формоизменения заготовок градиентным нагревом

Кухарь, В. В. Моделирование теплообменных процессов при интенсификации формоизменения заготовок градиентным нагревом : монография / В. В. Кухарь, О. А. Тузенко, Е. Ю. Балалаева ; ПГТУ.  Мариуполь : ПГТУ, 2016. — 137 с.


История теплотехники

Ларин, А. А. История теплотехники : учеб. пособие / А. А. Ларин, Д. Ю. Журило ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 128 с.


Введение в современную технологию турбо- и гидромашиностроения

Степанов, М. С. Введение в современную технологию турбо- и гидромашиностроения : учеб. пособие / М. С. Степанов, М. И. Гасанов​ ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 460 с.


Технічний сервіс машин

Сукач, М. К. Технічний сервіс машин : навч. посібник / М. К. Сукач. —​ Київ : Ліра-К, 2017. — 290 с.


Конструкции автомобилей и тракторов и их анализ

Самородов, В. Б. Конструкции автомобилей и тракторов и их анализ : лаб. практикум / В. Б. Самородов, Н. Е. Сергиенко, В. Н. Краснокутский ; ред. В. Б. Самородов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 312 с.


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з’єднань на персональних комп’ютерах

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з’єднань на персональних комп’ютерах : підручник / Г. О. Іванов [та ін.] ; дар. П. М. Полянський ; ред.: Г. О. Іванов, В. С. Шебанін ; МНАУ. —​ Миколаїв : МНАУ, 2016. — 176 с.


Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин

Машини безперервного транспорту в технологіях неорганічних речовин : навч. посібник / О. В. Кобзєв [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ” : Видавець О. А. Мірошніченко, 2019. — 136 с.


Сторінки