Техніка

Інформація у розділі відображається по мірі надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація про видання та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Акустичні антени

Акустичні антени : навч. посібник. Т. 16 / В. С. Дідковський [та ін.] ; заг. ред. В. С. Дідковський. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2014. — 247 с.


Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. Вып. 37 / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2015. — 196 с.


Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. Вып. 36 / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2015. — 168 с.


Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами

Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами / О. П. Чорний [та ін.]. — Кременчук : Щербатих О. В., 2016. — 300 с.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / Київський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т України. Вип. 50(2) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 224 с.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / Київський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т України. Вип. 49(1) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 220 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : навч. посібник : у 4 т. Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 2 / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2013. —  316 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : навч. посібник : у 4 т. Т. 4 : Силова електроніка, Кн. 1 / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2013. —  640 с.


Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины

Журило, А. Г. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; дар. Е. И. Сокол ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. —  260 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : підручник : у 4 т. Т. 3 : Цифрові пристрої / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2012. —  400 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”  : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т.
Вип. 3(1112) : Гідравлічні машини та гідроагрегати / відп. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. —  162 с.


Хроника дат и событий.1959-2012 г.г.

Хроника дат и событий. 1959-2012 г.г.  / Научно-производственное предприятие Хартрон-Аркос ; сост. В. И. Котович. — 3-е изд., доп. — Харьков : Хартрон-Аркос, 2012. — 259 с.


Kraftfahrzeugkunde

Jachmann, H. Kraftfahrzeugkunde : Mit 94 Bildern / H. Jachmann, O. Schmidt. Bd. 2. — 5. Aufl., überarbeitete und verbesserte. — Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. — 115 S.