Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Реактори і парогенератори енергоблоків АЕС: схеми, процеси, матеріали, конструкції, моделі

​Реактори і парогенератори енергоблоків АЕС: схеми, процеси, матеріали, конструкції, моделі : монографія / О. В. Єфімов [та ін.] ; дар. О. В. Єфімов ; ред. О. В. Єфімов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. — Харків : В справі, 2017. — 420 с.


Технічна діагностика матеріалів і конструкцій

Технічна діагностика матеріалів і конструкцій : довід. посібник : у 8 т. / заг. ред. З. Т. Назарчук. — Т. 6 : Електрохімічні методи моніторингу деградації матеріалу конструкцій / В. І. Похмурський [та ін.] ; дар. М. Д. Сахненко ; ред. В. І. Похмурський. — Львів : Простір-М, 2017. — 302 с.


Компьютерное моделирование режимов работы электрических систем

Веприк, Ю. Н. Компьютерное моделирование режимов работы электрических систем : монография / Ю. Н. Веприк ; дар. Ю. Н. Веприк ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 304 с.


Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні

Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі [и др.] ; дар. М. Д. Сахненко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 200 с.


Электромагнитное оружие ведущих стран мира

Кравченко, В. И. Электромагнитное оружие ведущих стран мира / В. И. Кравченко ; дар. В. И. Кравченко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : ФЛП Мезина, 2017. — 419 с.


Броня крепка

Борисюк, М. Д. Броня крепка / М. Д. Борисюк ; дар. Е. И. Сокол. — Киев : Дефенс Єкспресс Групп, 2013. — 352 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка

​Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. Вип. 1/2(21/22) / відп. ред. І. О. Анісімов. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 102 с.


Магнетронные распылительные системы

​Кузьмичев, А. И. Магнетронные распылительные системы / А. И. Кузьмичев. Кн. 1 : Введение в физику и технику магнетронного распыления / дар. А. И. Кузьмичев. — Киев : Аверс, 2008. — 244 с.


Современные источники энергии

​Немировский, И. А. Современные источники энергии : учеб. пособие / И. А. Немировский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 216 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

​Харьковский нац. автомобильно-дорожный
ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 78 / гл. ред. В. А. Богомолов. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 150 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

​Харьковский нац. автомобильно-дорожный
ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 76 / гл. ред. В. А. Богомолов. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 150 с.


Збірник наукових праць

​Державний університет телекомунікацій. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизаціїЗбірник наукових праць / ВІТІ ДУТ. Вип. № 3 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2017. — 174 с.


Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт = Automobile transport : сб. науч. тр. Вып. 40 / ХНАДУ ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 174 с.


Литво. Металургія. 2017

Литво. Металургія. 2017 : матеріали XIII, VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23-25 трав. 2017 р. : прогр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ФТІМС, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : Тандем, 2017. — 434 с.


Сторінки