Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Технічне діагностування гідравлічних приводів

Андренко, П. М. Технічне діагностування гідравлічних приводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, М. С. Свинаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківський нац. ун-т буд-ва та архіт. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 172 с.


Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів

Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів : монографія / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров ; ред. О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 352 с.


Расчеты вентиляторных градирен

Расчеты вентиляторных градирен : методические указания для курсового и дипломного проектир. для студ. спец. 144 “Теплоэнергетика” всех форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Круглякова ; сост.: А. Р. Пересёлков, О. В. Круглякова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 56 с.


Технология машиностроения. Практикум

Технология машиностроения. Практикум : учеб. пособие / Ю. В. Тимофеев [и др.] ; Севастопольский нац. техн.
ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Севастополь : СевНТУ, 2013. — 246 с.


Резание и инструмент в технологических системах

Резание и инструмент в технологических системах = Cutting & Tool in technological system : междунар. науч.-техн. сб. Вып. 86 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; отв. ред. А. И. Грабченко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 204 с.


Optimization of the Axiai Turbines Flow Paths

Boiko, A. Optimization of the Axiai Turbines Flow Paths / A. Boiko, Y. Govorushchenko, A. Usaty ; дар. А. В. Бойко. — New York : Science Publishing Group, 2016. — 272 p.


Сучасні технології в машинобудуванні

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of engineering : зб. наук. пр. Вип. 11 / Харківський політехнічний
ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. В. О. Федорович. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 324 с.


Силова електроніка та енергоефективність’2016 (СЕЕ’2016)

Силова електроніка та енергоефективність’2016 (СЕЕ’2016) : прогр. XXII Міжнар. наук.-техн. конф., м. Одеса, Україна, 05-09 верес. 2016 / ІЕД НАН України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, НТУУ “КПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 11 с.


Литье. Металлургия. 2016

Литье. Металлургия. 2016 : материалы XII, V Междунар. науч.-практ. конф., г. Запорожье, 24-26 мая 2016 г. : прогр. / НАНУ, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины, Одесский нац. политехн. ун-т, БНТУ, Магдебургский ун-т ; дар. О. И. Пономаренко ; общ. ред. О. И. Пономаренко. — Запорожье : ЗТПП, 2016. — 447 с.


Функциональные покрытия сплавами серебра

Славкова, М. А. Функциональные покрытия сплавами серебра : монография / М. А. Славкова, М. В. Ведь, Н. Д. Сахненко ; дар. Н. Д. Сахненко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : ФОП Панов А. Н., 2016. — 198 с.


Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Основы научных исследований и организация научно-исследовательской работы»

Программа, методические указания и контрольные задания по курсу “Основы научных исследований и организация научно-исследовательской работы”  : для студ. спец. 8.090505 “Котлы и реакторы” всех форм обуч. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. И. Тютюник ; сост.: Л. И. Тютюник, Иванова Л. А. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 24 с.


Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Современное состояние и перспективы развития котло- и реакторостроения»

Программа, методические указания и контрольные задания по курсу “Современное состояние и перспективы развития котло- и реакторостроения” : для студ. спец. 8.090505 “Котлы и реакторы” всех форм обуч. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. И. Тютюник ; сост.: Л. И. Тютюник, Л. А. Иванова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 24 с.


Методические указания, программа и контрольные задания по курсу «Энергетические реакторы АЭС»

Методические указания, программа и контрольные задания по курсу “Энергетические реакторы АЭС” : для студ. спец. 7.090505 “Котлы и реакторы” всех форм обуч. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. Л. И. Тютюник ; сост.: Л. И. Тютюник, В. Л. Каверцев, Л. А. Иванова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 24 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 828

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 828 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 91 с.


Колебания механических систем

Филиппов, А. П. Колебания механических систем / А. П. Филиппов ; отв. ред. Л. А. Шубенко-Шубин ; ИМех АН УССР. — Киев : Наук. думка, 1965. — 716 с.


Сторінки