Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины

Журило, А. Г. Выдающиеся металлурги и литейщики Харьковщины : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; дар. Е. И. Сокол ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. —  260 с.


Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : підручник : у 4 т. Т. 3 : Цифрові пристрої / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2012. —  400 с.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”  : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін–т, нац. техн. ун-т. Вип. 3(1112) : Гідравлічні машини та гідроагрегати / відп. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 162 с.


Хроника дат и событий.1959-2012 г.г.

Хроника дат и событий. 1959-2012 г.г.  / Научно-производственное предприятие Хартрон-Аркос ; сост. В. И. Котович. — 3-е изд., доп. — Харьков : Хартрон-Аркос, 2012. — 259 с.


Kraftfahrzeugkunde

Jachmann, H. Kraftfahrzeugkunde : Mit 94 Bildern / H. Jachmann, O. Schmidt. Bd. 2. — 5. Aufl., überarbeitete und verbesserte. — Leipzig : Fachbuchverlag, 1955. — 115 S.


Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ

Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ : монография / Д. В. Бреславский [и др.] ; общ. ред. Д. В. Бреславский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 488 с.


Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій

Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій : навч. посібник : присвячується 50–річчю з дня заснування ф-ту електроніки НТУУ “КПІ” / В. С. Дідковський [та ін.] ; заг. ред. В. С. Дідковський. Т. 14. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2013. — 390 с.


Аврамов Виталий Прокофьевич

Аврамов Виталий Прокофьевич : монография / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; общ. ред.: Е. Е. Александров, Н. С. Ярмак. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 388 с.


Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ

Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ : монографія / М. С. Степанов [та ін.] ; заг. ред.: А. І. Грабченко, М. С. Степанов ; Харківський політехнічний
ін–т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 212 с.


Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії

Пєтков, О. О. Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії : навч.-метод. посібник з курсу “Розробка електрофізичних установок для випробувань та досліджень” для студ. електротехн. і електроенергет. спец. / О. О. Пєтков ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 66 с.


Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : для студ. спец. 6.070106 “Автомобілі та автомобільне господарство” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. Б. Самородов, А. Д. Артюшенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 68 с.


Энергосбережение

Краснянский, М. Е. Энергосбережение : учеб. пособие / М. Е. Краснянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Харьков : БУРУН и К, 2015. — 176 с.


Сторінки