Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 1(1) / ДНДІВіС ОВТ ; гол. ред. В. Г. Башинський. — Чернігів : Брагинець О. В., 2019. — 177 с. : табл., рис.


Українсько-російський словник з гірничої справи

Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень. Т. 1 : А - Н / упоряд. І. Г. Манець. — Донецк : Донбасс, 2011. — 420 с.


Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки компрессора и вентилятора

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки компрессора и вентилятора : монография. Ч. 1 / В. А. Богуслаевдр.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Запорожье : Мотор Сич, 2017. — 500 с.


Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтактных двигателей с постоянными магнитами

Акинин, К. П. Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтактных двигателей с постоянными магнитами : монография / К. П. Акинин ; ИЭД НАН Украины. — Киев : Про Формат, 2020. — 393 с.


Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье)

Варяник, О. В. Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) : 100-летию выпуска первого двигателя “ДЕКА” М-100 посвящается / О. В. Варяник. — Запорожье : Мотор Сич, 2017. — 124 с.


Новые композиционные материалы

Кирик, Г. В. Новые композиционные материалы : монография / Г. В. Кирик, В. Н. Радзиевский, А. Д. Стадник. — Сумы : Университетская книга, 2011. — 310 с.


Нарком Брускин. Память сердца

Беспалова, В. А. Нарком Брускин. Память сердца / В. А. Беспалова ; худож. М. Н. Русинова. — Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. — 312 с. 


Наноматеріали в хімії та фармації

Пилипчук, Л. Л. Наноматеріали в хімії та фармації : навч.-метод. посібник / Л. Л. Пилипчук, В. М. Близнюк. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 168 с.


Енергозбереження

Краснянський, М. Ю. Енергозбереження : навч. посібник / М. Ю. Краснянський. — Київ : Кондор, 2020. — 136 с.


Расчет на прочность буровых насосов

Расчет на прочность буровых насосов  : учеб. пособие / Л. Н. Цехмистро [и др.] ; дар. К. С. Резвая ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 110 с.


Динамика и теплофизика шлифования

Сизый, Ю. А. Динамика и теплофизика шлифования : монография / Ю. А. Сизый, Д. В. Сталинский; дар. В. А. Ботштейн. — Харьков : Шаповалова Т. М., 2016. — 448 с.


Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко ; ДНУЗТ, НАУ. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Кондор, 2020. — 400 с.


Сторінки