Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Технологии обезвреживания и утилизации компонентов газовых выбросов

Хитрова, И. В. Технологии обезвреживания и утилизации компонентов газовых выбросов : учеб. пособие / И. В. Хитрова, Т. Б. Новожилова, Д. И. Нечипоренко ; дар. Т. Б. Новожилова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2016. — 132 с.


Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах = Thermal and Thermomechanical Processes in Turbogenerators

Кучинский, К. А. Тепловые и термомеханические процессы в турбогенераторах = Thermal and Thermomechanical Processes in Turbogenerators : монография / К. А. Кучинский ; ИЭД НАН Украины. — Киев : Про Формат, 2020. — 240 с. 


Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації

Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об’єктах тривалої експлуатації : монографія / Л. І. Ниркова [и др.] ; ІЕЗ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 143 с. 


Конкурсні задачі з електротехніки

Конкурсні задачі з електротехніки : навч. посібник / Н. П. Мусихіна [та ін.] ; дар. В. С. Марков ; НУ “ЛП”. — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2020. — 200 с.


Інженерія поверхні

Лузан, С. О. Інженерія поверхні : курс лекцій / С. О. Лузан, О. І. Сідашенко. — Харків : Водний Спектр Джі-Ем-Пі, 2019. — 186 с. 


Основи стандартизації

Сукач, М. К. Основи стандартизації : навч. посібник / М. К. Сукач. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2016. — 324 с. : рис., табл.


Наплавлення та напилення

Крахмальов, О. В.Наплавлення та напилення : лаб. практикум / О. В. Крахмальов, Ю. М. Латинін ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 80 с.


Лабіринтно-гвинтові насоси

Андренко, П. М. Лабіринтно-гвинтові насоси / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов, 2017. — 156 с.


Гідроенергетика. Т. 2

Гідроенергетика : підручник : 135-річчю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Присвячується / Є. І. Сокол [та ін.]. Т. 2 : Гідравлічні машини. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 531 с.


Гідроенергетика. Т. 1

Гідроенергетика : підручник : 135-річчю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Присвячується / Є. І. Сокол [та ін.]. Т. 1 : Гідрогазодинаміка. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 271 с.


Сторінки