Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Магнетронные распылительные системы

​Кузьмичев, А. И. Магнетронные распылительные системы / А. И. Кузьмичев. Кн. 1 : Введение в физику и технику магнетронного распыления / дар. А. И. Кузьмичев. — Киев : Аверс, 2008. — 244 с.


Современные источники энергии

​Немировский, И. А. Современные источники энергии : учеб. пособие / И. А. Немировский ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 216 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

​Харьковский нац. автомобильно-дорожный
ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 78 / гл. ред. В. А. Богомолов. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 150 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета

​Харьковский нац. автомобильно-дорожный
ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 76 / гл. ред. В. А. Богомолов. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 150 с.


Збірник наукових праць

​Державний університет телекомунікацій. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизаціїЗбірник наукових праць / ВІТІ ДУТ. Вип. № 3 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2017. — 174 с.


Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт = Automobile transport : сб. науч. тр. Вып. 40 / ХНАДУ ; гл. ред. А. Н. Туренко. — Харьков : ХНАДУ, 2017. — 174 с.


Литво. Металургія. 2017

Литво. Металургія. 2017 : матеріали XIII, VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23-25 трав. 2017 р. : прогр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ФТІМС, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : Тандем, 2017. — 434 с.


Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук

Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко [та ін.] ; дар. О. Є. Тверитникова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ” : ФОП Панов А. М., 2017. — 224 с.


Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики

Ковалко, О. М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики : монографія / О. М. Ковалко, О. В. Новосельцев, Т. О. Євтухова ; дар. О. В. Новосельцев ; ІТТФ НАНУ. — Київ : ІТТФ НАНУ, 2017. — 258 с.


Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова

Розсказов, І. І. Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова. 1927-2017 / І. І. Розсказов, Є. І. Решетіло, А. С. Богач ; дар. Ю. І. Зайцев ; заг. ред. С. Д. Крюков ; пер. англ.: В. І. Ковалів, К. К. Кіпріч. — Львів : Компанія “Імперіал Груп”, 2017. — 268 с.


Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів

Маслієв, В. Г. Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів : навч. посібник / В. Г. Маслієв, А. О. Маслієв ; дар. А. О. Маслієв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — 2-ге вид., випр. та доп. — Харків : В справі, 2017. — 164 с.


Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів

Шапран, Є. М. Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів : 90-річчю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля присвячується : монографія / Є. М. Шапран ; дар. Є. М. Шапран ; Східноукраїнський нац. ун-т. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 576 с.


Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей

Адашевська, І. Ю. Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей : навч. посібник / І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська, М. В. Матюшенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТМТ, 2010. — 107 с.


Ліфти

Ліфти : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 172 с.


Сторінки