Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю. М. Мацевитый [и др.] ; дар. М. А. Кузнецов ; общ. ред. Ю. М. Мацевитый ; ИПМаш НАНУ. —​  Харьков : Технологический центр, 2016. — 160 с.


Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин

Солодов, В. Г. Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин : учеб. пособие / В. Г. Солодов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 196 с.


Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями

Доманський, І. В. Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями : монографія / І. В. Доманський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 224 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 880

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 880 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 115 с.


Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин

Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин : навч. посібник / П. О. Катеринчук [та ін.] ; дар.: П. О. Катеринчук, С. В. Цибулько, О. Л. Шудрик ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : Пром-Арт, 2018. — 608 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып. 77

Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 77 / гл. ред. В. А. Богомолов. —​  Харьков : ХНАДУ, 2017. — 180 с.


Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко [та ін.] ; ред. П. М. Андренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 520 с.


Вісник Національного технічного університету України. Вип. 54(2)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 54(2) : Приладобудування / відп. ред. Т. Р. Клочко. —​  Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. — 124 с.


Вісник Національного технічного університету України. Вип. 53(1)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 53(1) : Приладобудування / відп. ред. Т. Р. Клочко. —​  Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. — 116 с.


Координація зварювальних робіт

Гаєвський, О. А. Координація зварювальних робіт : навч. посібник / О. А. Гаєвський​ ; НТУУ “КПІ”. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 168 с.


Будівельна техніка

Будівельна техніка : підручник / О. Г. Онищенко [та ін.] ; ред.: В. О. Онищенко, С. Л. Литвиненко ; ПолтНТУ. —​  2-ге вид., перероб. і доп. —​ Київ : Кондор, 2017. — 424 с.


Організація автомобільних перевезень

Оліскевич, М. С. Організація автомобільних перевезень : навч. посібник / М. Оліскевич. Ч. 1 : Вантажні перевезення / НУ “ЛП”. —​ Львів : Львівська політехніка, 2017. — 336 с.


Промислова електроніка

Сосков, А. Г. Промислова електроніка : підручник / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; ред. А. Г. Сосков. —​ Київ : Каравела, 2017. — 536 с.


Вісник Національного технічного університету «ХПІ» № 10 (1286)

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного «університету ХПІ» = Bulletin of the National Technical University «​KhPI» : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вип. 10(1286) : Енергетика: надійність та енергоефективність / гол. ред. Є. І. Сокол. —​  Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 112 с.


Резание и инструменты в технологических системах

Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & Tools in Technological Systems : междунар. науч.-техн. сб. Вып. 88 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; отв. ред. А. И. Грабченко. —​ Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 266 с.


Основи проектування хімічних виробництв. Будова обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів

Яцюк, Л. А. Основи проектування хімічних виробництв. Будова обладнання та конструкції підвісних пристроїв для нанесення гальванічних покриттів : навч. посібник / Л. А. Яцюк, О. І. Букет, Г. С. Васильєв​; «​НТУУ КПІ». —​ Київ : КПІ, 2017. — 72 с.


Сторінки