Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування

Захарченко, П. В. Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування : навч. посібник / П. В. Захарченко, В. Г. Соха, Н. М. Півень​ ; КНУБА. —​  Київ : СПД Павленко, 2017. — 180 с.


Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень

Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень : за даними 2015 року : щорічне видання. Вип. VIII / П. В. Захарченко [та ін.] ; дар. Є. М. Шапран​ ; заг. ред. П. В. Захарченко.—​  Київ : КНУБА, 2016. — 252 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ , 2018. — 151 с.


Основи творення машин

Основи творення машин : підручник / М. Я. Бучинський [та ін.] ; дар. В. С. Білецький ; ред. О. В. Горик. —​  Харків : НТМТ, 2017. — 448 с.


Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю. М. Мацевитый [и др.] ; дар. М. А. Кузнецов ; общ. ред. Ю. М. Мацевитый ; ИПМаш НАНУ. —​  Харьков : Технологический центр, 2016. — 160 с.


Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин

Солодов, В. Г. Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин : учеб. пособие / В. Г. Солодов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 196 с.


Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями

Доманський, І. В. Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями : монографія / І. В. Доманський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 224 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 880

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 880 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 115 с.


Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин

Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин : навч. посібник / П. О. Катеринчук [та ін.] ; дар.: П. О. Катеринчук, С. В. Цибулько, О. Л. Шудрик ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : Пром-Арт, 2018. — 608 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып. 77

Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 77 / гл. ред. В. А. Богомолов. —​  Харьков : ХНАДУ, 2017. — 180 с.


Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко [та ін.] ; ред. П. М. Андренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 520 с.


Вісник Національного технічного університету України. Вип. 54(2)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 54(2) : Приладобудування / відп. ред. Т. Р. Клочко. —​  Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. — 124 с.


Вісник Національного технічного університету України. Вип. 53(1)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 53(1) : Приладобудування / відп. ред. Т. Р. Клочко. —​  Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. — 116 с.


Координація зварювальних робіт

Гаєвський, О. А. Координація зварювальних робіт : навч. посібник / О. А. Гаєвський​ ; НТУУ “КПІ”. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 168 с.


Будівельна техніка

Будівельна техніка : підручник / О. Г. Онищенко [та ін.] ; ред.: В. О. Онищенко, С. Л. Литвиненко ; ПолтНТУ. —​  2-ге вид., перероб. і доп. —​ Київ : Кондор, 2017. — 424 с.


Організація автомобільних перевезень

Оліскевич, М. С. Організація автомобільних перевезень : навч. посібник / М. Оліскевич. Ч. 1 : Вантажні перевезення / НУ “ЛП”. —​ Львів : Львівська політехніка, 2017. — 336 с.


Сторінки