Техніка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Плазменные упрочняющие технологии

Тюрин, Ю. Н. Плазменные упрочняющие технологии : монография / Ю. Н. Тюрин, М. Л. Жадкевич ; ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ. — Киев : Наук. думка, 2008. — 215 с.


Основи автоматизації гірничого виробництва

Папушин, Ю. Л. Основи автоматизації гірничого виробництва  : курс лекцій / Ю. Л. Папушин, В. С. Білецький ; дар. В. С. Білецький ; ДонНТУ. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. — 167 с.


Наномир без формул

Головин, Ю. И. Наномир без формул / Ю. И. Головин ; ред. Л. Н. Патрикеев. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 544 с. 


Безопасность и мониторинг параметров высоковольтных линий электропередачи беспилотными летательными аппаратами

Безопасность и мониторинг параметров высоковольтных линий электропередачи беспилотными летательными аппаратами : монография / Е. И. Сокол [и др.] ; общ. ред. Е. И. Сокол. — Харьков : Типография Мадрид, 2015. — 296 с.


Критериальный метод анализа технико-экономических задач в электрических сетях и системах

Черемисин, Н. М. Критериальный метод анализа технико-экономических задач в электрических сетях и системах : учеб. пособие / Н. М. Черемисин, В. В. Черкашина. — Харьков : Факт, 2014. — 87 с.


Технічні засоби автоматизації

Технічні засоби автоматизації : навч.-метод. посібник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; дар. А. К. Бабіченко ; ред. А. К. Бабіченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 216 с.


Керованість та стійкість руху тракторів

Островерх, О. О. Керованість та стійкість руху тракторів : навч. посібник / О. О. Островерх, В. М. Краснокутський, Т. О. Крюкова ; дар. О. О. Островерх ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2021. — 157 с. : табл., рис.


Усталость металлов

Терентьев, В. Ф. Усталость металлов / В. Ф. Терентьев, С. А. Кораблева ; ИМЕТ РАН. —​ Москва : Наука, 2015. — 484 с.


Основи нафтогазової справи

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2021. — 312 с.


Механіка двофазних потоків. Т. 4

Волошин, О. І. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / О. І. Волошин, С. М. Пономаренко. — ISBN 978-966-00-1673-6. Т. 4 : Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах ежекторного типу / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. — Київ : Наук. думка, 2020. —168 с.


Сторінки