Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки

Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 23-24 квіт. 2019 р. : тези доп. / НАУ ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”. — Харків : ХАІ, 2019. — 106 с.