Студентам

Розклад обслуговування студентів 1 курсу 2021/2022 навчального року
Бібліотекарі-куратори груп 1 курсу:
2022/2023 навчальний рік
2021/2022 навчальний рік
2020/2021 навчальний рік
2019/2020 навчальний рік
Довідково-інформаційне обслуговування
 
Лекції та групові практичні заняття з інформаційної культури
(за попереднім записом)
Індивідуальні консультації та практичні навчання
Консультації з питань академічної доброчесності
та  використання антиплагіатних систем
Студенти
1 курсу
Тел.: 707-60-93
Зал інформаційних ресурсів, 5 поверх, кімната 79.
Зал довідкових видань,
2 поверх, кімната 34.
5 поверх, кімната 89
Студенти – іноземні громадяни
Тел.: 707-60-93
4 поверх, кімната 64
5 поверх, кімната 89
Студенти
та викладачі
 
Зал інформаційних ресурсів, 5 поверх, кімната 79
5 поверх, кімната 89
Соціально-психологічна служба НТУ «ХПІ»
Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти 
у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут"
Наукові основи конспектування підготував професор кафедри «Обробки металів
тиском», д.т.н. В. О. Євстратов
Кудінов І. О. Основи наукового цитування
Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання
(СТЗВО-ХПІ-3.01-2018)
Дипломні проекти та дипломні роботи. Загальні вимоги до виконання
(СТЗВО-ХПІ-2.01-2018)
Методичні вказівки з курсового та дипломного проектування
Електронний каталог