Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Психодіагностика

Чала Ю. М. Психодіагностика : навч. посіб. для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання спец. 053 «Психологія» / Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2018. — 245 с. : іл., рис. —  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Чала Ю. М., Шахрайчук А. М.
 

Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for One Variable Functions = Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : the Educational Textbook for Students of Technical Universities / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 324 p.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Курпа Л. В., Шматко Т. В.
 

Лідерські якості в професійній діяльності

Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Т. В. Гура, Ю. І. Панфілов, Б. Р. Головешко, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 143 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Резнік С. М., Гура Т. В., Панфілов Ю. І., Головешко Б. Р., Бондаренко В. В.

Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч. 1

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Орловський Д. Л.
 

Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч. 2

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 433 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Орловський Д. Л.
 

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров, М. Г. Стрижак, Г. О. Аніщенко, А. О. Окунь, Н. О. Петренко, О. В. Турчин, В. В. Стрижак ; за заг. ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид., доп. і випр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 496 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Григоров О. В., Стрижак М. Г., Аніщенко Г. О., Окунь А. О., Петренко Н. О., Турчин О. В., Стрижак В. В.
 

Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів

Грінченко М. П. Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів : навч. посібник / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; ред. І. В. Кононенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 148 с. : табл., рис.
 
Анотація
Зміст
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Тензометрія

Андрєєв А. Г. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 232 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Андрєєв А. Г., Львов Г. І., Щепкін О. В.

 


Державне та регіональне управління

Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. Н. Губанова, О. В. Кузьменко, А. С. Митрофанова ; ред. С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ​ун-т ​«​Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : Іванченко І. С., 2018. — 127 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Губанова Н. Н., Кузьменко О. В., Митрофанова А. С.
 

Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global economics : навч. посібник для студентів зі спец. «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування» / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, О. О. Демьохіна, Т. А. Дяченко, С. О. Климова, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, В. В. Яцина ; ред С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : ФОП Іванченко І. С., 2018. — 187 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Волоснікова Н. М., Губанова Н. Н., Демьохіна О. О., Дяченко Т. А., Климова С. О., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Назаренко О. В., Решетняк Н. Б., Яцина В. В.
 

Сторінки