Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Деталі машин. Основи теорії та розрахунків

Гайдамака А. В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків : навч. посібник / А. В. Гайдамака ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 276 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Гайдамака А. В.
 

Правове регулювання трудових відносин

Правове регулювання трудових відносин : навч. посібник / Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, О. Л. Муренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 136 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Перевалова Л. В., Гаєвая О. В., Гаряєва Г. М., Лисенко І. В., Муренко О. Л.
 
 

Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків

Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків : лабораторний практикум / Г. М. Черкашина, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2020. — 320 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Черкашина Г. М., Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., Близнюк О. В.
 
 

Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення

Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення : навч. посібник / В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2018. — 356 с. : рис., табл. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., Черкашина Г. М., Близнюк О. В.
 

Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва

Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва : навч. посібник / Г. В. Біловол, М. І. Гасанов, О. О. Клочко, О. В. Набока, А. О. Скоркін, О. М. Шелковий ; ред. О. М. Шелковий ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 500 с. : табл., рис.

 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Біловол Г. В., Гасанов М. І., Клочко О. О., Набока О. В., Скоркін А. О., Шелковий О. М.

Як підготуватись до першої робочої співбесіди

Бадан А. А. Як підготуватись до першої робочої співбесіди : навч. посібник = Get ready for your first job interview : manual / А. А. Бадан, М. Макгвайер, І. І. Тимченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 256 с. — Англ. мовою. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Бадан А. А., Макгвайер М., Тимченко І. І.
 

Фізична хімія

Rudneva S. I. Physical chemistry : practical course for the self-study tutorial of the course of physical chemistry by students of chemical specialties a foreign students / S. I. Rudneva, N. D. Sakhnenko, A. V. Djenyuk ; National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2018. — 147 p. : fig., tab. — Electronic analog of printed publication in the NTU «KhPI» Repository.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Руднєва С. І., Сахненко М. Д., Дженюк А. В. 
 

Фізична хімія

Руднєва С. І. Фізична хімія : навч. посібник / С. І. Руднєва, А. В. Дженюк, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 269 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Руднєва С. І., Дженюк А. В., Сахненко М. Д.

 


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств : підручник / Н. О. Власова, В. А. Міщенко, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова, А. В. Котлярова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Світ книг, 2018. — 437 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Власова Н. О., Міщенко В. А., П’ятак Т. В., Кочетова Т. І., Котлярова А. В.

 


Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини. Ч. 1

Технічна термодинаміка, гідравліка і гідромашини : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технічна термодинаміка та гідростатика / В. Е. Дранковський, К. А. Миронов, Н. М. Фатєєва, К. С. Рєзва, Є. С. Крупа ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 194 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Дранковський В. Е., Миронов К. А., Фатєєва Н. М., Рєзва К. С., Крупа Є. С.

Сторінки