Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Практикум з філософії освіти

Пономарьов О. С. Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. Костиря ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 104 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пономарьов О. С., Костиря І. В.

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, С. М. Резнік, Ю. І. Панфілов, А. І. Черкашин. І. В. Костиря. В. В. Бондаренко ; ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 194 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Гура Т. В., Резнік С. М., Панфілов Ю. І., Черкашин А. І., Костиря І. В., Бондаренко В. В.

Електрокардіографія

Кипенский А. В. Электрокардиография : учеб.-метод. пособие / А. В. Кипенский, К. В. Колесник ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 64 с. : табл., рис. — (Биомедицинская электроника). — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій​: 
Кіпенський А. В., Колесник К. В.​
 
 

Історія теплотехніки

Ларин А. А. История теплотехники : учеб. пособие / А. А. Ларин, Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 128 с. : ил. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ларін А. О., Журило Д. Ю.
 

Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько, Є. В. Гончаров ; ред. В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Планета-Прінт, 2019. — 248 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Болюх В. Ф., Данько В. Г., Гончаров Є. В.
 
 

Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку

Сердюк І. В. Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. В. Дунаєвська ; ред. В. М. Мітін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 256 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Сердюк І. В., Ахієзер О. Б., Дунаєвська О. І.
 

Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку

Сердюк І. В. Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку : навч. посібник / ​І. ​В. ​Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 174 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».​
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Сердюк І. В., Ахієзер О. Б., Дунаєвська О. І.
 

Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства

Москаленко В. В. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства : [монографія] / В. В. Москаленко, М. Д. Годлевський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т.» — Харків : Точка, 2018. — 208 с. : табл., мал. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Москаленко В. В., Годлевський М. Д.
 

Алгоритми і структури даних: практикум

Стратієнко Н. К. Алгоритми і структури даних: практикум : навч. посібник / Н. К. Стратієнко, М. Д. Годлевський, І. О. Бородіна ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т.» — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 224 с. : табл., мал.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Стратієнко Н. К., Годлевський М. Д., Бородіна І. О.
 

Формування стратегій розвитку корпоративних комп'ютерних систем

Годлевский М. Д. Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие / М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 248 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Годлевський М. Д., Шевченко С. В.
 

Сторінки