Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров, М. Г. Стрижак, Г. О. Аніщенко, А. О. Окунь, Н. О. Петренко, О. В. Турчин, В. В. Стрижак ; за заг. ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид., доп. і випр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 496 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Григоров О. В., Стрижак М. Г., Аніщенко Г. О., Окунь А. О., Петренко Н. О., Турчин О. В., Стрижак В. В.
 

Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів

Грінченко М. П. Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів : навч. посібник / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; ред. І. В. Кононенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 148 с. : табл., рис.
 
Анотація
Зміст
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Грінченко М. П., Лобач О. В., Гринченко М. А.
 

Тензометрія

Андрєєв А. Г. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 232 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Андрєєв А. Г., Львов Г. І., Щепкін О. В.

 


Державне та регіональне управління

Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. Н. Губанова, О. В. Кузьменко, А. С. Митрофанова ; ред. С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ​ун-т ​«​Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : Іванченко І. С., 2018. — 127 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Губанова Н. Н., Кузьменко О. В., Митрофанова А. С.
 

Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global economics : навч. посібник для студентів зі спец. «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування» / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, О. О. Демьохіна, Т. А. Дяченко, С. О. Климова, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, В. В. Яцина ; ред С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : ФОП Іванченко І. С., 2018. — 187 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Волоснікова Н. М., Губанова Н. Н., Демьохіна О. О., Дяченко Т. А., Климова С. О., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Назаренко О. В., Решетняк Н. Б., Яцина В. В.

Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки

Тверитникова О. Є. Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки : монографія / О. Є. Тверитникова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Тим Паблиш Груп, 2017. — 500 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Тверитникова О. Є.
 

Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук

Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко, О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» : ФОП Панов А. М., 2017. — 224 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Посвятенко Е. К., Тверитникова О. Є., Посвятенко Н. І., Мельник Т. В.
 

Інтелектуальна власність: магістерський курс

Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва, А. В. Косенко, М. М. Ткачов, Л. В. Перевалова, О. Є. Аврамова, І. А. Тарасенко, І. В. Шуба, О. П. Косенко, М. Ю. Глізнуца, В. Г. Дюжев, М. В. Маслак. ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ​; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». ​— Харків : Планета-Прінт, 2019. ​— 1002 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Перерва П. Г., Борзенко В. І., Кобєлєва Т. О., Косенко А. В., Ткачов М. М., Перевалова Л. В., Аврамова О. ​Є., Тарасенко І. А., Шуба І. В., Косенко О. П., Глізнуца М. Ю., Дюжев В. Г., Маслак М. В.​
 

Практикум з філософії освіти

Пономарьов О. С. Практикум з філософії освіти : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, І. В. Костиря ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 104 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пономарьов О. С., Костиря І. В.
 

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, С. М. Резнік, Ю. І. Панфілов, А. І. Черкашин. І. В. Костиря. В. В. Бондаренко ; ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 194 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Гура Т. В., Резнік С. М., Панфілов Ю. І., Черкашин А. І., Костиря І. В., Бондаренко В. В.

Сторінки