Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Основи професійної безпеки та здоров’я людини

Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець, В. В. Горбенко, В. Ф. Райко, О. Г. Янчик ; ред. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 553 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Горбенко В. В., Райко В. Ф., Янчик О. Г.
 

Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорєв, В. Ф. Моїсєєв, В. Б. Байрачний, Н. М. Омельченко, Є. В. Манойло, А. Ю. Масікевич, В. М. Бабенко, І. В. Пітак, Н. Я. Хлистун, М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Масікевич Ю. Г., Шапорєв В. П., Моїсєєв В. Ф., Байрачний В. Б., Омельченко Н. М., Манойло Є. В., Масікевич А. Ю., Бабенко В. М., Пітак І. В., Хлистун Н. Я., Черкашина М. К., Гольонко Р. А.

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. — 3-тє вид. — Київ : Каравела, 2018. — 688 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мілих В. І., Шавьолкін  О. О.
 

Економічна оцінка енергозберігаючих проектів

Немировский И. А. Экономическая оценка энергосберегающих проектов : учеб. пособие / И. А. Немировский, Е. М. Проскурня ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 152 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Немировський І. А., Проскурня О. М.

 


Теорія та практика електромагнітних полів та процесів в електротехніці

Милых В. И. Теория и практика электромагнитных полей и процессов в электротехнике : учеб. пособ. электротехн. профиля : для отечеств. и иностр. студентов и аспирантов / В. И. Милых ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2018. — 373 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мілих В. І.
 

Фінанси підприємств

Фінанси підприємств : підручник / Н. О. Власова, В. А. Міщенко, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова, А. В. Котлярова ; наук. ред. Н. О. Власова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Світ книг, 2018. — 437 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Власова Н. О., Міщенко В. А., П’ятак Т. В., Кочетова Т. І., Котлярова А. В.
 

Вища математика: Теорія і практика. Ч. 1

Геворкян Ю. Л. Вища математика: Теорія і практика [Електронний ресурс] : електронний медійний інтерактивний навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Теорія границь. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної / Ю. Л. Геворкян, Н. О. Чікіна, І. В. Антонова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — На рос. мові. — Видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Геворкян Ю. Л., Чікіна Н. О., Антонова І. В.
 
 

Вища математика: Теорія і практика. Ч. 2

Геворкян Ю. Л. Вища математика: Теорія і практика [Електронний ресурс] : електронний медійний інтерактивний навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Функції декількох змінних. Диференціальні рівняння. Ряди. Кратні інтеграли / Ю. Л. Геворкян, Н. О. Чікіна, І. В. Антонова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — На рос. мові. — Видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Геворкян Ю. Л., Чікіна Н. О., Антонова І. В.
 

Основи теорії експоненціальних систем масового обслуговування

Основи теорії експоненціальних систем масового обслуговування : навч. посібник / О. Є. Голоскоков, А. О. Голоскокова, Є. О. Мошко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 312 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Голоскоков О. Є., Голоскокова А. О., Мошко Є. О.
 
 

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, О. В. Дмитрієнко, М. С. Свинаренко ; ред. П. М. Андренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 518 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Андренко П. М., Лебедєв А. Ю., Дмитрієнко О. В., Свинаренко М. С.
 

Сторінки