Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Спеціалізований рухомий склад на автомобільному транспорті

Краснокутський В. М. Спеціалізований рухомий склад на автомобільному транспорті : навч. посібник / В. М. Краснокутський, В. Б. Самородов, С. Г. Селевич ; Нац.техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Краснокутський В. М., Самородов В. Б., Селевич С. Г.
 
 

Гідроенергетика. Т. 1. Гідрогазодинаміка

Гідроенергетика : підручник : 135–річчю Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» присвячується. Т. 1 : Гідрогазодинаміка / Євген Сокол, Михайло Черкашенко, Олег Потетенко, Євгеній Крупа. — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 271 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Сокол Є. І., Черкашенко М. В., Потетенко О. В., Крупа Є. С.
 

Гідроенергетика. Т. 2. Гідравлічні машини

Гідроенергетика : підручник : 135–річчю Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» присвячується. Т. 2 : Гідравлічні машини / Євген Сокол, Михайло Черкашенко, Олег Потетенко, Віктор Дранковський, Олександр Гасюк, Олег Гриб. — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 531 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Сокол Є. І., Черкашенко М. В., Потетенко О. В., Дранковський В. Є., Гасюк О. І., Гриб О. Г.
 

Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій

Березуцький В. В. Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій : навч. посібник / В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 424 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Березуцький В. В.
 

Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп'ютерної математики

Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп'ютерної математики : навч. посібник / О. М. Дубініна, Б. Г. Любарський, Б. X. Єріцян, Є. С. Рябов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Мадрид, 2020. — 230 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Дубініна О. М., Любарський Б. Г., Єріцян Б. X., Рябов Є. С.
 
 

Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WinPLC V5

Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WinPLC V5 : навч. посібник для студентів спец. «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / М. О. Подустов, А. К. Бабіченко, І. Г. Лисаченко, О. Г. Шутинський, В. О. Лобойко, О. М. Дзевочко, О. В. Пугановський  ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 195 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Подустов М. О., Бабіченко А. К., Лисаченко І. Г., Шутинський О. Г., Лобойко В. О., Дзевочко О. М., Пугановський О. В.
 

Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях

Мілих В. І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях : підручник / В. І. Мілих ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 392 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мілих В. І.
 

Сучасні технології Web-програмування

Хайрова Н. Ф. Сучасні технології Web-програмування : навч. посібник з курсу «Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків» для студентів спеціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» / Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 112 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Хайрова Н. Ф., Петрасова С. В. 
 

Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці

Петрасова С. В. Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посібник з курсу «Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики» для студентів спеціальності «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 124 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Петрасова С. В., Хайрова Н. Ф.
 

Сучасні технології обробки текстових даних на базі пакету NLTK Python

Современные технологии обработки текстовых данных на базе пакета NLTK Python : учеб. пособие по курсу «Современные технологии обработки текстовых данных» для студентов специальности «Прикладная и компьютерная лингвистика»/ Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамырбаев, С. В. Петрасова, К. Ж. Мусхина ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2020. — 134 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Хайрова Н. Ф., Мамирбаєв О. Ж., Петрасова С. В., Мухсіна К. Ж.
 

Сторінки