Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, О. В. Дмитрієнко, М. С. Свинаренко ; ред. П. М. Андренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 518 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Андренко П. М., Лебедєв А. Ю., Дмитрієнко О. В., Свинаренко М. С.

 


Геоінформаційні технології

Геоінформаційні технології : підручник / І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, О. Я. Пітак, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, Л. Д. Пляцук, Н. М. Самойленко, В. Ф. Моісеєв, А. Ю. Масікевич, Є. В. Манойло, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 296 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пітак І. В., Негадайлов А. А., Пітак О. Я., Масікевич Ю. Г., Шапорев В. П., Пляцук Л. Д., Самойленко Н. М., Моісеєв В. Ф., Масікевич А. Ю., Манойло Є. В., Пономарьова Н. Г., Комариста Б. М.
 

Теорія систем і системний аналіз

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Л. В. Кузьменко, С. И. Кондрашов, Н. Е. Сергиенко, М. И. Гасанов, Н. Н. Павлова ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 244 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Кузьменко Л. В., Кондрашов С. І., Сергієнко М Є., Гасанов М. І., Павлова Н. М.
 

Вступ до квантової метрології

Вступ до квантової метрології : підручник / Ю. Ф. Павленко, С. І. Кондрашов, П. І. Неєжмаков, Н. М. Маслова, Т. В. Дроздова ; ред. Ю. Ф. Павленка ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Мезіна В. В., 2017. — 244 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Павленко Ю. Ф., Кондрашов С. І., Неєжмаков П. І., Маслова Н. М., Дроздова Т. В.
 

Дебют. Курс російської мови для іноземних студентів

Снегурова Т. А. Дебют. Курс русского языка для иностранных студентов = Debut. A course of Russian for international students : учебник / Т. А. Снегурова, Ю. А. Романов, В. Ю. Парамонова ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ  «ХПИ», 2019. — 264 с. : табл. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Снігурова Т. О., Романов Ю. О., Парамонова В. Ю.
 

Системи підресорювання військових гусеничних і колісних машин: розрахунок та синтез

Дущенко В. В. Системи підресорювання військових гусеничних і колісних машин: розрахунок та синтез : навч. посібник / В. В. Дущенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Дущенко В. В.
 

Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали

Самородов В. Б. Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. Б. Самородов, В. М. Краснокутський, О. М. Агапов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 516 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Самородов В. Б., Краснокутський В. М., Агапов О. М.
 

Техніка матеріальних потоків логістичних систем

Техніка матеріальних потоків логістичних систем : навч. посібник / О. В. Григоров, Г. О. Аніщенко, В. В. Стрижак, Н. О. Петренко, М. Г. Стрижак, М. В. Цебренко, А. О. Окунь, Д. М. Зюбанова ; заг. ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 496 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Григоров О. В., Аніщенко Г. О., Стрижак В. В., Петренко Н. О., Стрижак М. Г., Цебренко М. В., Окунь А. О., Зюбанова Д. М.

Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання

Основы инженерной графики с элементами профессионального конструирования : учебник / И. А. Чермных, В. И. Нестеренко, Е. А. Краевская, А. В. Силичев ; ред. И. А. Чермных ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. — 300 с. : табл., рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Черемних І. О., Нестеренко В. І., Краєвська О. О., Силичев А. В.
 

Загальна хімія

Загальна хімія : навч. посібник / В. І. Булавін, Т. В. Школьнікова, М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, А. В. Крамаренко, М. М. Волобуєв, І. І. Степанова, І. М. Рищенко, О. І. Русінов, Т. В. Мельник, І. В. Асєєва ; заг. ред. Булавін В. І. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»». — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 376 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Булавін В. І., Школьнікова Т. В., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Крамаренко А. В., Волобуєв М. М., Степанова І. І., Рищенко І. М., Русінов О. І., Мельник Т. В., Асєєва І. В.
 

Сторінки