Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Економіка підприємництва

Економіка підприємництва : підручник / Л. В. Фролова, О. Є. Бавико, І. М. Бойко, М. Є. Бондарчук, А. М. Бортнік, О. С. Брагіна, Т. Г. Васильців, О. В. Ветрогон, О. В. Воскобоєва, І. В. Гонтарева, Т. Б. Городецька, О. М. Гребешкова, Н. Є. Гришко, С. О. Єрмак, К. С. Жадько, К. С. Зайченко, К. О. Іванчук, О. І. Іляш, С. В. Іщенко, Г. М. Коптєва, Б. В. Котов, Р. В. Левкіна, Р. Л. Лупак, О. І. Маслак, Н. Г. Міценко, Т. І. Носова, Т. О. Окландер, Н. А. Петрищенко, Т. О. Пожуєва, С. І. Пучкова, І. М. Рєпіна, О. С. Ромащенко, Л. В. Семирунь, Н. В. Серьогіна, А М. Ткаченко, В. М. Хобта, О. П. Швидка, І. Ю. Шевченко, Н. В. Шевчук ; ред. Л. В. Фролова. — Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. — 708 с. — Глава 13 в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Фролова Л. В., Бавико О. Є., Бойко І. М., Бондарчук М. Є., Бортнік А. М., Брагіна О. С., Васильців Т. Г., Ветрогон О. В., Воскобоєва О. В., Гонтарева І. В., Городецька Т. Б., Гребешкова О. М., Гришко Н. Є., Єрмак С. О., Жадько К. С., Зайченко К. С., Іванчук К. О., Іляш О. І., Іщенко С. В., Коптєва Г. М., Котов Б. В., Левкіна Р. В., Лупак Р. Л., Маслак О. І., Міценко Н. Г., Носова Т. І., Окландер Т. О., Петрищенко Н. А., Пожуєва Т. О., Пучкова С. І., Рєпіна І. М., Ромащенко О. С., Семирунь Л. В., Серьогіна Н. В., Ткаченко А. М., Хобта В. М., Швидка О. П., Шевченко І. Ю., Шевчук Н. В.

Оцінка бізнесу

Краснокутська Н. С. Оцінка бізнесу : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Іванченка І. С., 2021. — 228 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Краснокутська Н. С., Коптєва Г. М.

Динаміка руху колісних тракторів

Динаміка руху колісних тракторів : монографія / Б. І. Кальченко, О. Ю. Ребров, А. Г. Мамонтов, А. П. Кожушко, М. Є. Якунін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : О. А. Мірошниченко, 2021. — 319 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Кальченко Б. І., Ребров О. Ю., Мамонтов А. Г., Кожушко А. П., Якунін М. Є.

Удосконалення технологічної підготовки адитивного виробництва складних виробів

Гаращенко Я. М. Удосконалення технологічної підготовки адитивного виробництва складних виробів : монографія / Я. М. Гаращенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2023. — 388 с. — Електронна версія видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Гаращенко Я. М. 
 

Збірник задач з електротехніки

Збірник задач з електротехніки / В. Ф. Болюх, К. В. Коритченко, В. С. Марков, І. В. Поляков, Є. В. Гончаров, Н. В. Крюкова, Н. П. Мусихіна ; ред. В. Ф. Болюх ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків: Планета-Прінт, 2021. — 196 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Болюх В. Ф., Коритченко К. В., Марков В. С., Поляков І. В., Гончаров Є. В., Крюкова Н. В., Мусихіна Н. П.
 

Нариси історії Харківського політехнічного інститута

Журило А. Г. Нариси історії Харківського політехнічного інститута : конспект лекцій / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило ; Нац. техн. ун-т. «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А М., 2021. — 215 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Журило А. Г., Журило Д. Ю.
 

Хімія елементів: авторський лекційний курс

Хімія елементів: авторський лекційний курс / М. М. Волобуєв, М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 200 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Волобуєв М. М., Ведь М. В.
 

Основи наукових досліджень. Моделювання процесів обробки металів різанням

Основи наукових досліджень. Моделювання процесів обробки металів різанням : навч. посібник / І. E. Яковенко, О. А. Пермяков, Ю. В. Петраков, О. І. Драчев ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2021. — 142 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Яковенко І. Е., Пермяков О. А., Петраков Ю. В., Драчев О. І.
 

Гідро- та пневмосистеми в автотракторобудуванні

Гідро- та пневмосистеми в автотракторобудуванні : навч. посібник / В. Б. Самородов, І. Г. Кириченко, Г. А. Аврунін, А. І. Бондаренко, Є. С. Пелипенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2020. — 524 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Самородов В. Б., Кириченко І. Г., Аврунін Г. А., Бондаренко А. І., Пелипенко Є. С.
 

Технологічні основи машинобудування

Яковенко І. Е. Технологічні основи машинобудування : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, А. В. Фесенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. — 421 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Яковенко І. Е., Пермяков О. А., Фесенко А. В.
 

Сторінки