Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Великі наукові ідеї, які змінили Світ

Великі наукові ідеї, які змінили Світ : навч. посібник до циклу уроків міждисциплінарного освітнього проекту «Великі наукові ідеї, які змінили Світ» / К. О. Мінакова, С. О. Петров, С. А. Радогуз, Є. І. Сокол, Д. В. Матюхов, С. Ю. Білик, О. Ю. Ліньков, М. С. Іванова, Є. В. Басова, Н. П. Скидан, М. В. Кіріченко, Д. О. Данильченко, В. В. Костусяк, В. В. Лебедєв, С. В. Вировець, О. О. Чепелюк, В. В. Анан'єва, О. В. Циганков, І. О. Лаврова, Т. С. Тихомирова, О. С. Гетта, П. Є. Пустовойтов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2022. — 220 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мінакова К. О., Петров С. О., Радогуз С. А., Сокол Є. І., Матюхов Д. В., Білик С. Ю., Ліньков О. Ю., Іванова М. С., Басова Є. В., Скидан Н. П., Кіріченко М. В., Данильченко Д. О., Костусяк В. В., Лебедєв В. В., Вировець С. В., Чепелюк О. О., Анан'єва В. В., Циганков О. В., Лаврова І. О., Тихомирова Т. С., Гетта О. С., Пустовойтов П. Є.
 

Процеси та апарати природоохоронних технологій. Т. 1

Процеси та апарати природоохоронних технологій : підручник : в 2-х т. Т. 1 / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев, Л. Л. Гурец, В. Ф. Моїсєєв, Г. І. Гринь, Є. В. Манойло, І. В. Пітак, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Сум. держ. ун-т. — Суми : СумДУ, 2017. — 435 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ». 

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пляцук Л. Д., Васькин Р. А., Шапорев В. П., Гурець Л. Л., Моїсєєв В. Ф., Гринь Г. І., Манойло Є. В., Пітак І. В., Пономарьова Н. Г., Комариста Б. М.

Процеси та апарати природоохоронних технологій. Т. 2

Процеси та апарати природоохоронних технологій : підручник : в 2-х т. Т. 2 / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев, Л. Л. Гурец, В. Ф. Моїсєєв, Г. І. Гринь, Є. В. Манойло, І. В. Пітак, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Сум. держ. ун-т. — Суми : СумДУ, 2017. — 521 с.  — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пляцук Л. Д., Васькін Р. А., Шапорев В. П., Гурець Л. Л., Моїсєєв В. Ф., Гринь Г. І., Манойло Є. В., Пітак І. В., Пономарьова Н. Г., Комариста Б. М.

Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні

Кожушко А. П. Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні : навч. посібник / А. П. Кожушко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 316 с. : іл. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Кожушко А. П.
 

Створення роторів турбін великої потужності

Створення роторів турбін великої потужності : монографія / О. К. Морачковський, В. В. Дмитрик, О. П. Усатий, Б. П. Зайцев, В. Ю. Скульський, М. М. Гришин, Ю. Г. Пащенко, О. Г. Кантор, О. В. Коноваленко. — Харків : Панов А. М., 2018. — 224 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Морачковський О. К., Дмитрик В. В., Усатий О. П., Зайцев Б. П., Скульський В. Ю., Гришин М. М., Пащенко Ю. Г., Кантор О. Г., Коноваленко О. В.
 

Деталі машин. Основи теорії та розрахунків

Гайдамака А. В. Деталі машин. Основи теорії та розрахунків : навч. посібник / А. В. Гайдамака ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 276 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Гайдамака А. В.
 

Правове регулювання трудових відносин

Правове регулювання трудових відносин : навч. посібник / Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, О. Л. Муренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 136 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Перевалова Л. В., Гаєвая О. В., Гаряєва Г. М., Лисенко І. В., Муренко О. Л.
 
 

Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків

Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків : лабораторний практикум / Г. М. Черкашина, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2020. — 320 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Черкашина Г. М., Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., Близнюк О. В.
 

Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення

Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення : навч. посібник / В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, О. В. Близнюк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Технологічний Центр, 2018. — 356 с. : рис., табл. — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., Черкашина Г. М., Близнюк О. В.
 

Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва

Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва : навч. посібник / Г. В. Біловол, М. І. Гасанов, О. О. Клочко, О. В. Набока, А. О. Скоркін, О. М. Шелковий ; ред. О. М. Шелковий ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 500 с. : табл., рис.

 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Біловол Г. В., Гасанов М. І., Клочко О. О., Набока О. В., Скоркін А. О., Шелковий О. М.

Сторінки