Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Теорія і практика формування лідера

Теорія і практика формування лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 96 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В.

Психологія лідерства в бізнесі

Гура Т. В. Психологія лідерства в бізнесі : навч. посібник / Т. Гура, О. Романовський, А. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 100 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Гура Т. В., Романовський О. Г., Книш А. Є.
 

Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 76 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В.

Психологія тимбілдингу

Психологія тимбілдингу : навч. посібник / О. Г. Романовський, В. В. Шаполова, О. В. Квасник, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 92 с. : табл., рис. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Шаполова В. В., Квасник О. В., Гура Т. В.
 

Теоретичні і практичні основи проектування машин безперервного лиття

Журило А. Г. Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило, Ю. В. Моисеев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 174 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Кріогенні енергозберігаючі системи теплозахисту, вакуумування та пристрої

Жунь Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства : учеб. пособие / Г. Г. Жунь ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Водний Спектр Джи-Эм-Пи, 2018. — 396 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Жунь Г. Г.
 

Педагогіка лідерства

Романовский А. Г. Педагогика лидерства : монография / А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Михайличенко В. Є., Грень Л. М.

 


Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні

Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі, М. В. Ведь, І. Ю. Єрмоленко, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 200 с.


Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах

Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016. — 240 с. : табл., рис.
 
 

Сторінки