Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Загальна хімія

Загальна хімія : навч. посібник / В. І. Булавін, Т. В. Школьнікова, М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, А. В. Крамаренко, М. М. Волобуєв, І. І. Степанова, І. М. Рищенко, О. І. Русінов, Т. В. Мельник, І. В. Асєєва ; заг. ред. Булавін В. І. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»». — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 376 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Булавін В. І., Школьнікова Т. В., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Крамаренко А. В., Волобуєв М. М., Степанова І. І., Рищенко І. М., Русінов О. І., Мельник Т. В., Асєєва І. В.
 

Професійна відповідальність у спортивній педагогіці

Пономарьов О. С. Професійна відповідальність у спортивній педагогіці : навч. посібник / О. С. Пономарьов, Л. В. Зінченко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 200 с. : рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікаційПономарьов О. С., Зінченко Л. В.
 

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс. Ч. 2, т. 1

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник.  Ч. 2, т. 1 / [І. М. Посохов, Ю. В. Жадан, А. Ю. Кабиш, П. Г. Перерва, Н. П. Ткачева, В. Г. Дюжев, О. В. Чепіжко, П. А. Падалка, О. І. Савченко, О. О. Носирєв, І. А. Федоренко, О. М. Синіговець, І. О. Новік, О. С. Чмельова, К. М. Сокол, Л. П. Гарник] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 760 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Посохов І. М., Жадан Ю. В., Кабиш А. Ю., Перерва П. Г., Ткачева Н. П., Дюжев В. Г., Чепіжко О. В., Падалка П. А., Савченко О. І., Носирєв О. О., Федоренко І. А., Синіговець О. М., Новік І. О., Чмельова О. С., Сокол К. М., Гарник Л. П.
 

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс. Ч. 2, т. 2

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. Ч. 2, т. 2 / [С. І. Архієреєв, Ф. В. Абрамов, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, Т. А. Дяченко, В. М. Двінських, В. Г. Дюжев, Ю. В. Жадан, Ю. В. Єгорова, А. Ю. Кабиш, С. О. Климова, В. М. Лісовицький, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, І. М. Посохов, О. В. Попадинець, Н. Б. Решетняк, О. В. Решетняк, В. П. Решетило, Т. В. Рябова, І. В. Сідельнікова, С. В. Сусліков, І. Є. Тимченко, Е. В. Чепижко, Т. І. Чорна, І. В. Шкодіна, В. В. Яцина] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль, С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Абрамов Ф. В., Волоснікова Н. М., Губанова Н. Н., Дяченко Т. А., Двінських В. М., Дюжев В. Г., Жадан Ю. В., Єгорова Ю. В., Кабиш А. Ю., Климова С. О., Лісовицький В. М., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Посохов І. М., Попадинець О. В., Решетняк Н. Б., Решетняк О. В., Решетило В. П., Рябова Т. В., Сідельнікова І. В., Сідельнікова В. К., Сусліков С. В., Тимченко І. Є., Чепижко Е. В., Чорна Т. І., Шкодіна І. В., Яцина В. В.
 

Митна справа

Чекмасова І. А. Митна справа : навч. посіб. для студентів спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Оподаткування» / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 219 с. : рис., табл.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Чекмасова І. А., Міщенко В. А.
 

Психодіагностика

Чала Ю. М. Психодіагностика : навч. посіб. для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання спец. 053 «Психологія» / Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2018. — 245 с. : іл., рис. —  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Чала Ю. М., Шахрайчук А. М.
 

Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for One Variable Functions = Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : the Educational Textbook for Students of Technical Universities / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 324 p.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Курпа Л. В., Шматко Т. В.
 

Лідерські якості в професійній діяльності

Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Т. В. Гура, Ю. І. Панфілов, Б. Р. Головешко, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 143 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Резнік С. М., Гура Т. В., Панфілов Ю. І., Головешко Б. Р., Бондаренко В. В.

Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч. 1

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Орловський Д. Л.
 

Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч. 2

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 433 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Орловський Д. Л.
 

Сторінки