Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Формування стратегій розвитку корпоративних комп'ютерних систем

Годлевский М. Д. Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие / М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 248 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Годлевський М. Д., Шевченко С. В.
 

Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C#

Розрахунок хімічних реакторів. Числові методи на мові C# : навч. посібник / А. С. Савенков, Л. В. Соловей, Д. М. Дейнека, І. М. Рищенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2019. — 308 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Савенков А. С., Соловей Л. В., Дейнека Д. М., Рищенко І. М.
 

Інтегровані процеси обробки матеріалів різанням

Интегрированные процессы обработки материалов резанием : учебник / Грабченко А. И., Залога В. А., Внуков Ю. Н., Верезуб Н. В., Доброскок В. Л., Майборода В. С., Марцинковский В. С., Посвятенко Э. К., Пыжов И. Н., Саленко А. Ф., Тарасюк А. П., Тарельник В. Б., Узунян М. Д., Фадеев В. А., Федорович В. А., Якубов Ф. Я., Якубов Ч. Ф. ; общ. ред.: А. И. Грабченко, В. А. Залога ; Запорож. нац. техн. ун-т, Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Сум. гос. ун-т. — Сумы : Университетская книга, 2017. — 451 с. : рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Грабченко А. І., Залога В. О., Внуков Ю. М., Верезуб М. В., Доброскок В. Л., Майборода В. С., Марцинковський В. С., Посвятенко Е. К., Пижов І. М., Саленко О. Ф., Тарасюк А.  П., Тарельник В. Б., Узунян М. Д., Фадєєв В. А., Федорович В. О., Якубов Ф. Я., Якубов Ч. Ф.
 

Основи теорії різання матеріалів

Основы теории резания материалов : учебник / Н. П. Мазур, Ю. Н. Внуков, А. И. Грабченко, В. Л. Доброскок, В. А. Залога, Ю. К. Новоселов, Ф. Я. Якубов ; ред. Н. П. Мазур, А. И. Грабченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 534 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мазур М. П., Внуков Ю. М., Грабченко А. І., Доброскок В. Л., Залога В. О., Новосьолов Ю. К., Якубов Ф. Я.

Введення в мехатроніку

Введение в мехатронику : учеб. пособие / А. И. Грабченко, В. Б. Клепиков, В. Л. Доброскок, Г. К. Крыжный, Н. В. Анищенко, Ю. Н. Кутовой, Д. А. Пшеничников, Я. Н. Гаращенко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — 264 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Грабченко А. І., Клепіков В. Б., Доброскок В. Л., Крижний Г. К., Анищенко М. В., Кутовой Ю. Н., Пшеничников Д. О., Гаращенко Я. М.
 

Теорія і практика формування лідера

Теорія і практика формування лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 96 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В.

Психологія лідерства в бізнесі

Гура Т. В. Психологія лідерства в бізнесі : навч. посібник / Т. Гура, О. Романовський, А. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 100 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Гура Т. В., Романовський О. Г., Книш А. Є.
 

Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 76 с. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В.

Психологія тимбілдингу

Психологія тимбілдингу : навч. посібник / О. Г. Романовський, В. В. Шаполова, О. В. Квасник, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 92 с. : табл., рис. — (Проект Tempus Elite «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Романовський О. Г., Шаполова В. В., Квасник О. В., Гура Т. В.
 

Теоретичні і практичні основи проектування машин безперервного лиття

Журило А. Г. Теоретические и практические основы проектирования машин непрерывного литья : монография / А. Г. Журило, Д. Ю. Журило, Ю. В. Моисеев ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 174 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Сторінки