Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні

Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні : монографія / Г. В. Каракуркчі, М. В. Ведь, І. Ю. Єрмоленко, М. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 200 с.

 

Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах

Шульга І. М. Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах : присвячується 130-річчю підготовки інженерних кадрів для хім. і харч. промисловості України / І. М. Шульга ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016. — 240 с. : табл., рис.
 
 

Динаміка польоту та управління: 50 років в ХПІ

Динамика полета и управление: 50 лет в ХПИ : монография / Д. В. Бреславский, В. Б. Успенский, А. А. Ларин, С. А. Горелова, В. П. Ольшанский, И. А. Багмут, Ю. А. Кузнецов, С. В. Ольшанский, Ю. М. Андреев, О. К. Морачковский, Ю. А. Плаксий, О. А. Татаринова, А. Д. Асютин, М. В. Некрасова, С. В. Олейник, С. А. Пащенко, К. Ю. Счастливец ; общ. ред. Д. В. Бреславский ; Нац. техн. ун-т «Харьковский политехнический ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — 488 с. : рис.

 

Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for Functions With Several Variables : the Educational Textbook for Students of Technical Universities = Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних : навч. посібник / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 252 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Курпа Л. В., Шматко Т. В.
 

Диференціальні рівняння та ряди

Kurpa L. V. Differential Equations and Series : the Educational Textbook for Students of Technical Universities = Диференціальні рівняння та ряди : навч. посібник / L. V. Kurpa, O. S. Mazur, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 288 с. 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Курпа Л. В., Мазур О. С., Шматко Т. В.
 

Рівняння математичної фізики

Курпа Л. В. Рівняння математичної фізики : навч. посібник / Л. В. Курпа, Г. Б. Лінник ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 312 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Курпа Л. В., Лінник Г. Б.
 

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 1

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 1 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с. 

 

Сторінки