Процеси та апарати природоохоронних технологій. Т. 2

Процеси та апарати природоохоронних технологій : підручник : в 2-х т. Т. 2 / Л. Д. Пляцук, Р. А. Васькін, В. П. Шапорев, Л. Л. Гурец, В. Ф. Моїсєєв, Г. І. Гринь, Є. В. Манойло, І. В. Пітак, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Сум. держ. ун-т. — Суми : СумДУ, 2017. — 521 с.  — Електронний аналог друкованого видання в репозиторії НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пляцук Л. Д., Васькін Р. А., Шапорев В. П., Гурець Л. Л., Моїсєєв В. Ф., Гринь Г. І., Манойло Є. В., Пітак І. В., Пономарьова Н. Г., Комариста Б. М.