Структура обслуговування користувачів НТБ НТУ «ХПІ»

Користувачі обслуговуються за поданням абонентської картки.
Абонентська картка видається за поданням посвідчення особи викладачам, співробітникам НТУ «ХПІ» на підставі наказів про прийом на роботу, студентам наказу про зарахування, представникам інших організацій гарантійного листа.
Бібліотека надає можливість скористатися послугами та виданнями будь-якого підрозділу у читальному залі без права виносу видань з приміщень бібліотеки.
Отримання видань та послуг у читальному залі:
  • студентам та викладачам інших ВНЗ за поданням «Єдиної картки читача»;
  • представникам інших організацій за посвідченням особи;
  • школярам середніх шкіл, гімназій, ліцеїв за учнівським квитком.
 
Центр реєстрації користувачів
Бібліотека, 2 поверх, кімн. 31, тел.: 707-66-40
Оформлення абонентських карток, перереєстрація користувачів та оформлення обхідних листів.
Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліотека, 2 поверх, кімн. 33, тел.: 707-66-40
Забезпечення інформаційно-бібліографічного супроводу наукових заходів, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів: укладання бібліографічних списків видань за запитами користувачів, надання бібліографічних, тематичних та фактографічних довідок; визначення індексів УДК до публікацій користувачів.
Проведення екскурсій по бібліотеці.
Зала каталогів
Бібліотека, 3 поверх, кімн. 42, тел.: 707-63-63
До послуг користувачів традиційні та електронний каталоги та бази даних, консультації з методики пошуку та правил роботи з ними, довідки про наявність у бібліотеці як окремих видань, так і видань за обраною темою.
Абонемент наукових видань № 1
Бібліотека, 3 поверх, кімн. 45, тел.: 707-63-63
Фонд абонемента є універсальним, містить наукові, науково-популярні, довідкові видання та понад 169 000 книг та періодичних видань іноземними мовами від початку ХХ сторіччя до сьогодення.
Абонемент № 2
ГАК, 1 поверх, ліве крило, кімн. 6, тел.: 707-67-73
Містить навчальні видання за профілем підготовки студентів Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії (ХТ).
Абонемент № 3
ГАК, 1 поверх, ліве крило, кімн. 7, тел.: 707-67-73
Містить навчальні видання за профілем підготовки студентів Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки (Е)​, Факультету комп'ютерних та інформаційних технологій (КІТ).
Абонемент № 4
ГАК, 1 поверх, ліве крило, кімн. 8, тел.: 707-67-73
Містить навчальні видання за профілем підготовки студентів Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ)​, Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту (І)​, Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту (МІТ)​, Факультету комп'ютерних наук і програмної інженерії (КН)​, Факультету соціально-гуманітарних технологій (СГТ)​.
Абонемент художньої літератури № 6
ГАК, 2 поверх, кімн. 201, тел.: 707-60-82
Містить українську та світову художню літературу, сучасну літературно-художню періодику, видання з літературознавства, мистецтва та архітектури.
Абонемент № 9
вул. Весніна, 5а, 2 поверх
Містить навчальні видання за профілем довузівської підготовки іноземних громадян.
Відділ рідкісних книг та рукописів
ГАК, 3 поверх, кімн. 310
Фонд містить видання XVI – I пол. XX ст. Надаються тематичні довідки з історії Харківського технологічного інституту (НТУ «ХПІ»).
Читальний зал наукових видань № 1
ГАК, 2 поверх, кімн. 218 а, тел.: 707-60-82
Фонд містить періодичні видання українською та російською мовами, а також дисертації, захищені в НТУ «ХПІ», автореферати дисертацій, нормативно-технічні документи.
Читальний зал № 2
ГАК, 2 поверх, кімн. 218, тел.: 707-60-82
До послуг користувачів актуальні наукові, довідкові та навчальні видання підвищеного попиту за профілем підготовки спеціалістів Університету.
Читальний зал довідкових видань № 3
Бібліотека, 2 поверх, кімн. 34, тел.: 707-66-40
До послуг користувачів фонд довідково-бібліографічних, реферативних та інформаційних видань, доступ до електронного каталогу, інформаційно-бібліографічних, реферативних та повнотекстових баз даних.
Зал інформаційних ресурсів
Бібліотека, 5 поверх, кімн. 79, тел.: 707-60-93
Забезпечує доступ до електронних ресурсів бібліотеки. Організовує проведення web-семінарів для користувачів. 
Формує електронні повнотекстові ресурси НТБ НТУ «ХПІ». Консультує користувачів з питань розміщення документів в електронному архіві (репозитарії) НТУ «ХПІ».
Проведення лекцій та практичних занять з «Основ інформаційної культури».
Фонд залу містить видання на CD.
Сектор міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів  
Бібліотека, 3 поверх, кімн. 47, тел.: 707-63-63, 
Е-mail: mba@khpi.edu.ua
За відсутності у фондах НТБ НТУ «ХПІ» необхідних видань на замовлення читача вони доставляються з фондів інших бібліотек, та видаються для роботи у читальному залі. При замовленні документа за системою ЕДД користувач отримує друкований варіант електронної копії документу. Правила МБА та ЕДД
Відділ культурно-просвітницької роботи
Бібліотека, 4 поверх, кімн. 69, тел.: 707-68-95
Запрошуємо відвідати літературні вечори, творчі зустрічі, лекції, конкурси літературно-художніх робіт, виставки художньої фотографії, творів прикладного мистецтва, тематичні літературно-художні виставки, екскурсії до музеїв та виставкових залів.
Відділ комплектування документів
Бібліотека, 1 поверх, кімн. 9, тел.: 707-60-17
Інформує викладачів про вихід друком профільних видань, приймає заявки на придбання документів до фондів бібліотеки, оформлює подаровані читачами видання.
Оформлює заміну видань, втрачених читачами.