Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Інженерна психологія у системах «людина–машина»

Романовський, О. Г. Інженерна психологія у системах «людина–машина» : підручник / О. Г. Романовський, Б. І. Фурманець, Ю. І. Панфілов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 336 с.

​Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Хімія р5-елементів та їх сполук

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, Я. С. Марченко, Г. І. Гуріна, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Бутенко А. М., Булавін В. І., Рищенко І. М., Марченко Я. С., Гуріна Г. І., Русінов О. І.
 

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Аудит і оцінювання управлінської діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, М. В. Черкашина, М. О. Науменко, Є. М. Грабовський, Т. В. Гура, Є. В. Воробйова ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» ; К. М. Александрова, 2014. — 289 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій
Романовський О. Г., Черкашина М. В., Науменко М. О., Грабовський Є. М., Гура Т. В., Воробйова Є. В.
 

Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти

 
​Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура, Ж. Б. Богдан, І. Г. Васильєва, Л. М. Грень, М. М. Гуревичов, О. А. Ігнатюк, В. Є. Михайличенко, С. М. Пазиніч, Ю. І. Панфілов, Н. В. Підбуцька, С. М. Pезнік, Н. В. Середа, Т. О. Солодовник, М. К. Чеботарьов ; ред.: О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ» : Савчук О. О., 2014. — 324 с.
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Гура Т. В., Богдан Ж. Б., Васильєва І. Г., Грень Л. М., Гуревичов М. М., Ігнатюк О. А., Михайличенко В. Є., Пазиніч С. М., Панфілов Ю. І., Підбуцька Н. В., Pезнік С. М., Середа Н. В., Солодовник Т. О., Чеботарьов М. К.

Технічна електрохімія

Байрачний Б. І. Технічна електрохімія : підручник : 5 ч. Ч. 4. Гідроелектрометалургія / Б. І. Байрачний, Л. В. Ляшок ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 494 с.

Довідка про авторів та їх публікації:

Байрачний Б. І., Ляшок Л. В.


Сторінки