Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України

Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія / О. О. Орлов, І. М. Фик, В. С. Боднарчук, А. П. Мазур ; ред. О. О. Орлов. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 540 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Орлов О. О., Фик І. М., Боднарчук В. С., Мазур А. П.
 

Прикладне континуальне лінійне програмування

Раскин Л. Г. Прикладное континуальное линейное программирование : монография / Л. Г. Раскин, И. О. Кириченко, О. В. Серая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харків : [б. и.], 2014. — 292 с. — (Современные методы оптимизации).

 

Вогнетривкі вироби для футерування теплових технологічних агрегатів

Семченко Г. Д. Огнеупорные изделия для футеровки тепловых технологических агрегатов : учеб. пособие / Г. Д. Семченко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Радуга, 2012. — 172 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Філософія сучасного суспільства

Дольська О. О. Філософія сучасного суспільства : навч.-метод. посіб. / О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 180 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Трансформації раціональності в сучасній освіті

Дольская О. А. Трансформации рациональности в современном образовании : монография / О. А. Дольская. — Харьков  : НТУ «ХПИ» : Савчук О. О., 2013. — 352 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Лінійні індукціоні-динамічні перетворювачі

Болюх В Ф. Линейные индукционно-динамические преобразователи : монография / В. Ф. Болюх, И. С. Щукин. — Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. — 496 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Болюх В. Ф., Щукін І. С.
 

Основи електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх В. Ф. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ : Освіта України, 2011. — 257 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС

Єфімов О. В. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС : навч. посібник / О. В. Єфімов, М. М. Пилипенко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2010. — 268 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Єфімов О. В., Пилипенко М. М.
 

Технологія модифікованих жирів

Технологія модифікованих жирів : навч. посібник / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, І. М. Демидов, П. О. Некрасов, О. М. Півень, З. П. Федякіна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 210 с. — 2-е вид. вийшло під загл.: Технологія модифікованих жирів. Харків, 2014.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Гладкий Ф. Ф., Тимченко В. К., Демидов І. М., Некрасов П. О., Півень О. М., Федякіна З. П.
 

Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, О. В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 288 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Шоман О. В.

Сторінки