Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Філософія сучасного суспільства

Дольська О. О. Філософія сучасного суспільства : навч.-метод. посіб. / О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 180 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Трансформації раціональності в сучасній освіті

Дольская О. А. Трансформации рациональности в современном образовании : монография / О. А. Дольская. — Харьков  : НТУ «ХПИ» : Савчук О. О., 2013. — 352 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Лінійні індукціоні-динамічні перетворювачі

Болюх В Ф. Линейные индукционно-динамические преобразователи : монография / В. Ф. Болюх, И. С. Щукин. — Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. — 496 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Болюх В. Ф., Щукін І. С.
 

Основи електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх В. Ф. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ : Освіта України, 2011. — 257 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС

Єфімов О. В. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС : навч. посібник / О. В. Єфімов, М. М. Пилипенко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2010. — 268 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Єфімов О. В., Пилипенко М. М.
 

Технологія модифікованих жирів

Технологія модифікованих жирів : навч. посібник / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, І. М. Демидов, П. О. Некрасов, О. М. Півень, З. П. Федякіна ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 210 с. — 2-е вид. вийшло під загл.: Технологія модифікованих жирів. Харків, 2014.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Гладкий Ф. Ф., Тимченко В. К., Демидов І. М., Некрасов П. О., Півень О. М., Федякіна З. П.
 

Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD

Шоман, О. В. Основи інженерної графіки та геометричного моделювання в середовищі AutoCAD : навч. посібник / О. В. Шоман ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 288 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Шоман О. В.

Педагогіка успіху

Романовський О. Г. Педагогіка успіху : підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 368 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 
 

Інженерна психологія у системах «людина–машина»

Романовський, О. Г. Інженерна психологія у системах «людина–машина» : підручник / О. Г. Романовський, Б. І. Фурманець, Ю. І. Панфілов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 336 с.

​Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Хімія р5-елементів та їх сполук

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, Я. С. Марченко, Г. І. Гуріна, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Бутенко А. М., Булавін В. І., Рищенко І. М., Марченко Я. С., Гуріна Г. І., Русінов О. І.
 
 

Сторінки