Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Основи методології активізації пізнавальної діяльності: теорія, практика, психологічний тренінг

Смоловик Р. Ф. Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг : монография / Р. Ф. Смоловик. — Харьков : [Смугаста типографія], 2015. — 312 с. : табл., рис.
 
 

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, М. Д. Сахненко, Т. Ю. Орехова, В. І. Булавін ; ред. М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 310 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ведь М. В., Ярошок Т. П., Сахненко М. Д., Орехова Т. Ю., Булавін В. І.
 

Відповідальність як педагогічна категорія

Пономарьов О. С. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 172 с.
 
​Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Недосконалості кристалічних решіток

Багмут А. Г. Несовершенства кристаллических решеток : сб. задач с подробными решениями / А. Г. Багмут, В. М. Косевич ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. — 72 с. : рис.  Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Багмут О. Г., Косевич В. М.
 

Психологія управлінської діяльності лідера

Психологія управлінської діяльності лідера : навчально-методичний посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013 «Педагогіка вищої школи»/ О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень, А. Є. Книш ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 42 с. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій
 

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : колективна монографія / редкол.: І. М. Посохов, П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 450 с.: іл.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Посохов І. М., Перерва П. Г., Матросов О. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. О.
 

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти

Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік, Ж. Б. Богдан ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 260 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Психологія: практикум

Психология: практикум : учеб. пособие для студ. техн. ун­-тов всех спец. / А. Г. Романовский, Т. В. Гура, О. А. Игнатюк, Н. С. Моргунова, О. А. Резван ; Нац. техн. ун­-т «Харьков. политехн. ин-­т». — Харьков : [Точка], 2014. — 184 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Гура Т. В., Ігнатюк О. А., Моргунова Н. С., Резван О. А.
 

Конфліктне спілкування в інженерній діяльності

Романовський О. Г. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 293 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій

Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія / І. М. Посохов. — Xарків : Слово, 2014. — 499 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Посохов І. М.
 

Сторінки