Орловський Дмитро Леонідович

Список публікацій Д. Л. Орловського

Орловський Дмитро Леонідович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народився 2 грудня 1964 р., м. Харків.

У 1988 р. Дмитро Леонідович закінчив Харківський політехнічний інститут» (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та пов’язав свою подальшу трудову діяльність з рідним інститутом. Він пройшов шлях від студента кафедри автоматизованих систем управління (нині — кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління) до доцента цієї кафедри, багато років працює заступником декана факультету комп'ютерних наук і програмної інженерії.

Працював на посадах:

1988 р. — викладач-стажист кафедри автоматизованих систем управління,
1989–1990 рр. — інженер кафедри автоматизованих систем управління, завідувач лабораторією кафедри автоматизованих систем управління,
1991–1992 рр. — молодший науковий співробітник кафедри автоматизованих систем управління,
1993–1994 рр. — інженер-програміст 1 категорії центра нових інформаційних технологій Харківського політехнічного інституту,
1994–1996 рр. — асистент кафедри автоматизованих систем управління,
1996–2005 рр. — старший викладач кафедри автоматизованих систем управління,
2005 р. — доцент кафедри автоматизованих систем управління (нині — кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління).

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Моделі, методи та інформаційні технології ситуаційного управління прибутком підприємства».

Свою роботу викладача доцент Д. Л. Орловський успішно поєднує з науково-дослідною та методичної діяльністю. На його рахунку понад 89 наукових публікацій, в тому числі у виданнях, включених в бази Scopus і Web of Science.

Основні напрями наукових досліджень Д. Л. Орловського: бази даних та системи управління базами даних, моделювання та аналіз бізнес-процесів, інжиніринг та реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-систем, проектування та розробка інформаційних систем для комплексної автоматизації діяльності підприємств, сховища даних, аналітична обробка даних, системи Business Intelligence.

Дмитро Леонідович Орловський викладає дисципліни: «Організація баз даних», «Проектування баз даних», «Проектування інформаційних систем», «Архітектура і проектування програмного забезпечення», «Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем», «Аналіз даних та ВІ-технології».

Д. Л. Орловський у Scopus