Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків

Підгорна Л. П. Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків : навч. посібник / Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 268 с. 

 
 

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін, О. В. Кошельник, В. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 216 с.

 

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посібник / І. О. Романенко, В. В. Калачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 284 с. : табл., рис.

 


Динаміка електромеханічних систем з нелінійним тертям

Клепиков В. Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография / В. Б. Клепиков  ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 408 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін, Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, М. В. Кошовець, І. Г. Зезекало ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т,. — Харків : Підручник НТУ  «ХПІ», 2011. — 288 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Астрелін І. М., Товажнянський Л. Л., Гринь Г. І., Кошовець М. В., Зезекало І. Г.
 

Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту

Тверитникова О. Є. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник ; заг. ред. Е. К. Посвятенко ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». —  Xарків : НТУ «ХПІ», 2015. — 272 с.

 

Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи

Козуля Т. В. Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи : монографія / Т. В. Козуля ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 588 с.

 

Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України

Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія / О. О. Орлов, І. М. Фик, В. С. Боднарчук, А. П. Мазур ; ред. О. О. Орлов. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 540 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Орлов О. О., Фик І. М., Боднарчук В. С., Мазур А. П.
 

Прикладне континуальне лінійне програмування

Раскин Л. Г. Прикладное континуальное линейное программирование : монография / Л. Г. Раскин, И. О. Кириченко, О. В. Серая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харків : [б. и.], 2014. — 292 с. — (Современные методы оптимизации).

 

Вогнетривкі вироби для футерування теплових технологічних агрегатів

Семченко Г. Д. Огнеупорные изделия для футеровки тепловых технологических агрегатов : учеб. пособие / Г. Д. Семченко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Радуга, 2012. — 172 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 

Сторінки