Булавін Віктор Іванович

 
Булавін Віктор Іванович — завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ», професор, кандидат хімічних наук.
Народився Віктор Іванович 28 cерпня 1947 р. у с. Бакатоюрде (Північна Осетія).
У 1971 р. закінчив Харківський державний університет (нині — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) та отримав диплом викладача хімії.
Після закінчення університету працював старшим інженером у Всесоюзному науково–дослідному інституті «ВНИПИЧерметэнергоочистка» (1971–1978 рр.), де займався проблемами охорони повітряного та водного басейнів від промислових викидів підприємств чорної металургії.
У 1978 р. В. І. Булавін стає аспірантом кафедри неорганічної хімії ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
З 1982 р. Віктор Іванович працює в НТУ «ХПІ». Спочатку — асистентом кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ», а з 1988 р. — доцентом, заступником завідувача кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ».
У 1986 р. В. І. Булавін захистив дисертацію «Политермическое исследование электропроводности и диссоциации иодидов щелочных металлов в высших спиртах» та отримав ступінь кандидата хімічних наук.
У 1988 р. отримав звання доцента, а у 1998 р. — професора.
У 1996 р. В. І. Булавін стає завідувачем кафедри загальної та неорганічної хімії НТУ «ХПІ», якою керує і до нинішнього часу.
У 2006 р. Віктор Іванович став одним з переможців конкурсу «Вища школа Харківщини: кращі імена» та посів 3 місце у номінації «Кращий завідувач кафедри НТУ «ХПІ».
Віктор Іванович — спеціаліст у галузі фізичної хімії неводних розчинів електролітів. Основні напрями його наукових інтересів — дослідження рівноважних та транспортних властивостей електролітів у неводних розчинах; розробка технології переробки промислових відходів; створення нових матеріалів та вивчення їх фізико–хімічних властивостей.
В. І. Булавін –– член редколегії «Вісника НТУ «ХПІ»; член Вченої Ради НТУ «ХПІ»; член Вченої ради факультету технології неорганічних речовин НТУ «ХПІ». Автор близько 200 наукових публікацій та винаходів. Викладає курси: «Загальна неорганічна хімія», «Фізико–хімія неводних розчинів електролітів».