Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс. Ч. 2, т. 2

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник. Ч. 2, т. 2 / [С. І. Архієреєв, Ф. В. Абрамов, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, Т. А. Дяченко, В. М. Двінських, В. Г. Дюжев, Ю. В. Жадан, Ю. В. Єгорова, А. Ю. Кабиш, С. О. Климова, В. М. Лісовицький, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, І. М. Посохов, О. В. Попадинець, Н. Б. Решетняк, О. В. Решетняк, В. П. Решетило, Т. В. Рябова, І. В. Сідельнікова, С. В. Сусліков, І. Є. Тимченко, Е. В. Чепижко, Т. І. Чорна, І. В. Шкодіна, В. В. Яцина] ; редкол.: І. М Посохов, В. Г. Дюжев, О. Д. Матросов, В. О. Черепанова, Я. А. Максименко, Л. С. Стригуль, С. І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Навч.-наук. ін-т економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу. — Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Архієреєв С. І., Абрамов Ф. В., Волоснікова Н. М., Губанова Н. Н., Дяченко Т. А., Двінських В. М., Дюжев В. Г., Жадан Ю. В., Єгорова Ю. В., Кабиш А. Ю., Климова С. О., Лісовицький В. М., Максименко Я. А., Митрофанова А. С., Посохов І. М., Попадинець О. В., Решетняк Н. Б., Решетняк О. В., Решетило В. П., Рябова Т. В., Сідельнікова І. В., Сідельнікова В. К., Сусліков С. В., Тимченко І. Є., Чепижко Е. В., Чорна Т. І., Шкодіна І. В., Яцина В. В.