Посохов Ігор Михайлович

 
Посохов Ігор Михайлович — професор кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор економічних наук.
Народився І. М. Посохов 10 липня 1973 р. в м. Харків.
В 1995 р. закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького (нині — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за фахом викладач географії. Протягом 1995–2006 рр. працював вчителем географії та основ економічних знань в ЗОШ № 92, м. Харків. В 2000 р. отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси та кредит».
У 2001–2003 рр. за сумісництвом працював на посаді асистента кафедри менеджменту та маркетингу в фармації Національного фармацевтичного університету. Викладав дисципліни: менеджмент у фармації (практичні заняття), маркетинг у фармації (практичні заняття), маркетингова цінова політика (лекції і практичні заняття).
У 2002–2007 рр. — здобувач кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
З 2006 р. по 2007 р. працював на посаді асистента кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», з 2007 р. по 2008 р. на посаді старшого викладача кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», з 2011 р. по лютий 2015 р. — доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», з 2.02.2015 р. та по теперішній час — професор кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет».
Викладає дисципліни: «Менеджмент організацій», «Організація виробництва і маркетинг», «Інженерно-економічний аналіз», «Економіка підприємства», «Корпоративне управління», веде дипломне та курсове проектування, є членом Державної екзаменаційної комісії. Має дозвіл на підготовку аспірантів, досвід наукової підготовки та консультування аспірантів. Член спеціалізованої Вченої Ради НТУ «ХПІ» Д 64.050.02. за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У 2012–2013 рр. за сумісництвом працював на посаді завідуючого кафедри менеджменту Харківського інституту управління. Викладав дисципліни: «Менеджмент організацій», «Менеджмент і адміністрування», «Управління ризиками», «Корпоративне управління», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інші, вів дипломне та курсове проектування, був членом Державної екзаменаційної комісії.
Напрямки наукової діяльності: менеджмент, управління ризиками, ціноутворення, корпоративне управління, маркетинг, фінанси, інноваційна діяльність, державне регулювання економіки та цін, лізинг, управління персоналом. У коло наукових інтересів входять проблеми менеджменту, управління ризиками (ризик-менеджменту), корпоративного управління, маркетингу, ціноутворення, фінансів, інноваційної діяльності, державного регулювання економіки та цін, лізингу, управління персоналом.
 
Посохов І. М. автор понад 138 наукових і науково-методичних робіт.