Архієреєв Сергій Ігорович

Список публікацій С. І. Архієреєва

Архієреєв Сергій Ігорович — завідувач кафедри «Загальної економічної теорії» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор.
У 1982 р. С. І. Архієреєв закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) за спеціальністю «Політична економія», кваліфікація — економіст та викладач політекономії. На викладацькій роботі з 1982 р. В 1987 р. захистив дисертацію на тему «Экономические противоречия социалистического обобществления производства» та отримав наукову ступінь кандидата экономічних наук.
У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Трансакционные издержки в условиях рыночной трансформации» та отримав наукову ступінь доктора економічних наук. В цьому ж році очолив кафедру «Загальної економічної теорії» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Під його керівництвом в університеті сформована наукова школа з теорії трансакційних витрат, що визнана в Україні та за її межами.
У 2009 р. Сергій Ігорович Архієреєв став переможцем XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини–2009. Кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» та був нагороджений премією ім. В. Н. Каразіна.
Сфера наукових інтересів: економічна теорія, інституційна економіка, трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації, міжнародний бізнес.
У науковому доробку С. І. Архієреєва понад 150 публікацій. Видання, автором яких він був, неодноразово ставали переможцями конкурсу на кращий навчальний посібник з грифом Вченої ради НТУ «ХПІ».
 
Ідентифікатор ORCID — 0000-0001-5409-9737