Романовський Олександр Георгійович

Список публікацій О. Г. Романовського

Список літературно-художніх видань О. Г. Романовського

Романовський Олександр Георгійович — завідуючий кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами, професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук.
О. Г. Романовський народився 26 січня 1953 р. у с. Занадворовка Владивостокського району Приморського краю (Російська Федерація).
У 1974 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут, (нині — Харківський національний університет будівництва та архітектури).
Після закінчення інституту Олександр Георгійович працював на різноманітних посадах. Протягом 1974–1976 рр. був майстром, а пізніше виконробом тресту «Жилстрой–1». У 1976–1978 рр. служив у лавах Радянської Армії. Повернувшись зі служби, був заступником начальника виробничого відділу, потім начальником ХМУ тресту «Жилстрой–1» (1978–1981 рр.). У 1981 р. прийшов працювати в ХПІ:
1981–1983 рр. — проректор з капітального будівництва ХПІ;
1991–1995 рр. — проректор з навчальної роботи ХПІ/ХДПУ;
1995–2002 рр. — проректор з розвитку та адміністративно–виробничої діяльності ХДПУ/НТУ «ХПІ»;
2002–2004 рр. — проректор з навчальної роботи та перспективного розвитку НТУ «ХПІ»;
2004–2015 рр. — проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ».
Окрім того, з 2000 р. і до теперішнього часу — завідуючий кафедрою «Педагогіка і психологія управління соціальними системами НТУ «ХПІ».
Одночасно з плідною працею О. Г. Романовський займався науковою роботою. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Жаростойкие алюмохромитсодержащие цементы» зі спеціальності «Технология тугоплавких неметаллических изделий» у галузі технічних дисциплін.
О. Г. Романовський був ініціатором створення першої та єдиної в Україні кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами (2000 р.). Він — засновник і головний редактор наукового фахового видання: щоквартального науково-практичного часопису «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» (2000 р.).
Результати теоретичних і експериментальних досліджень О. Г. Романовського були узагальнені в докторській дисертації «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх інженерів до управлінської діяльності», яка була захищена за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» (2001 р.). З 2002 р. О. Г. Романовський — професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Автор більш ніж 436 наукових праць, 14 монографій, 4 підручників, 25 навчальних посібників и 20 навчально-методичних рекомендацій.
О. Г. Романовський нагороджений багатьма нагородами, почесними званнями, преміями:
Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (1999 р.).
Звання «Європейський інженер–педагог» (2001 р.).
Почесний професор «Doctor Honoris Causa» Петрошанського університету (Румунія, 2004 р.).
Нагороджений:
почесною відзнакою: «Отличник военного строительства» (1977 р.);
медаллю «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 р.);
почесною відзнакою «Відмінник освіти України» (2000 р.);
Почесною грамотою Міністерства освіти України (2001 р.);
Грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2002 р.);
Грамотою Академії педагогічних наук України (2003 р.);
Почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова (2003 р.);
Золотою медаллю «За заслуги в освіті» Міжнародної кадрової академії (2003 р.);
Дипломом Харківського регіонального благочинного фонду «Народна книга» в номінації «Книга року» — «Діамантова строфа» (2003 р.);
орденом «Почесний Хрест» Української Православної Церкви (2003 р.);
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.);
Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2003 р.);
медаллю «Лідери XXI століття» (2004 р.);
Золотою медаллю Петрошанського університету (Румунія, 2004 р.);
Почесною відзнакою голови Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська слава» (2004 р.);
Почесною грамотою Харківського міського голови (2004 р.) у зв’язку з перемогою проекту «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади» у всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування;
відзнакою міського голови «За старанність» (2005 р.);
медаллю «Свята Пасха» Української Православної Церкви (2007 р.);
нагородою «Славянская честь» Міжнародної програми «Лідери ХХI сторіччя» (2008 р.);
медаллю К. Д. Ушинського за досягнення у сфері освіти (січень 2013 р.);
літературною премією «Прохоровское поле» (липень 2013 р.);
почесна нагорода ім. Г.С. Сковороди (2018 р.).
Має наступні академічні звання:
Академік Інженерної академії України за спеціальністю «Економіка, право і управління в інженерній діяльності» (2004 р.);
Академік Міжнародної інженерної академії за спеціальністю «Проблеми інженерної освіти» (2004 р.);
Академік Академії політичних наук України (2005 р.);
Академік Академії вищої школи України по відділенню педагогіки і психології (2005 р.);
Член–кореспондент Національної академії педагогічних наук України (2010 р.).
Якщо стисло охарактеризувати основні напрями наукових досліджень О. Г. Романовського, то вони здійснюються за такими напрямами:
  • дослідження психолого-педагогічних засад формування гуманітарно-технічної еліти;
  • гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти на основі педагогіки вищої школі;
  • формування лідерських та управлінських якостей у випускників вищих технічних навчальних закладів.