Романовський Олександр Георгійович

Список публікацій О. Г. Романовського

Список літературно-художніх видань О. Г. Романовського

Романовський Олександр Георгійовичзавідуючий кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами, професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук.
О. Г. Романовський народився 26 січня 1953 р. у с. Занадворовка Владивостокського району Приморського краю (Російська Федерація).
У 1974 р. закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут, (нині — Харківський національний університет будівництва та архітектури).
Після закінчення інституту Олександр Георгійович працював на різноманітних посадах. Протягом 1974–1976 рр. був майстром, а пізніше виконробом тресту «Жилстрой–1». У 1976–1978 рр. служив у лавах Радянської Армії. Повернувшись зі служби, був заступником начальника виробничого відділу, потім начальником ХМУ тресту «Жилстрой–1» (1978–1981 рр.). У 1981 р. прийшов працювати в ХПІ:
1981–1983 рр. — проректор з капітального будівництва ХПІ;
1991–1995 рр. — проректор з навчальної роботи ХПІ/ХДПУ;
1995–2002 рр. — проректор з розвитку та адміністративно–виробничої діяльності ХДПУ/НТУ «ХПІ»;
2002–2004 рр. — проректор з навчальної роботи та перспективного розвитку НТУ «ХПІ»;
2004–2015 рр. — проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ».
Окрім того, з 2000 р. і до теперішнього часу — завідуючий кафедрою «Педагогіка і психологія управління соціальними системами НТУ «ХПІ».
Одночасно з плідною працею О. Г. Романовський займався науковою роботою. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Жаростойкие алюмохромитсодержащие цементы» зі спеціальності «Технология тугоплавких неметаллических изделий» у галузі технічних дисциплін.
О. Г. Романовський був ініціатором створення першої та єдиної в Україні кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами (2000 р.). Він — засновник і головний редактор наукового фахового видання: щоквартального науково-практичного часопису «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія» (2000 р.).
Результати теоретичних і експериментальних досліджень О. Г. Романовського були узагальнені в докторській дисертації «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх інженерів до управлінської діяльності», яка була захищена за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» (2001 р.). З 2002 р. О. Г. Романовський — професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Автор більш ніж 436 наукових праць, 14 монографій, 4 підручників, 25 навчальних посібників и 20 навчально-методичних рекомендацій.
О. Г. Романовський нагороджений багатьма нагородами, почесними званнями, преміями:
Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (1999 р.).
Звання «Європейський інженер–педагог» (2001 р.).
Почесний член Національної спілки письменників України (2002 р.).
Почесний член Харківської письменницької організації Національного союзу письменників України (2002 р.).
Член Спілки письменників Росії (2003 р.).
Почесний професор «Doctor Honoris Causa» Петрошанського університету (Румунія, 2004 р.).
Нагороджений:
почесною відзнакою: «Отличник военного строительства» (1977 р.);
медаллю «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 р.);
почесною відзнакою «Відмінник освіти України» (2000 р.);
Почесною грамотою Міністерства освіти України (2001 р.);
Грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2002 р.);
Грамотою Академії педагогічних наук України (2003 р.);
Почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова (2003 р.);
Золотою медаллю «За заслуги в освіті» Міжнародної кадрової академії (2003 р.);
Дипломом Харківського регіонального благочинного фонду «Народна книга» в номінації «Книга року» — «Діамантова строфа» (2003 р.);
орденом «Почесний Хрест» Української Православної Церкви (2003 р.);
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.);
Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2003 р.);
медаллю «Лідери XXI століття» (2004 р.);
Золотою медаллю Петрошанського університету (Румунія, 2004 р.);
Почесною відзнакою голови Харківської обласної державної адміністрації «Слобожанська слава» (2004 р.);
Почесною грамотою Харківського міського голови (2004 р.) у зв’язку з перемогою проекту «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади» у всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування;
відзнакою міського голови «За старанність» (2005 р.);
медаллю «Свята Пасха» Української Православної Церкви (2007 р.);
нагородою «Славянская честь» Міжнародної програми «Лідери ХХI сторіччя» (2008 р.);
медаллю К. Д. Ушинського за досягнення у сфері освіти (січень 2013 р.);
літературною премією «Прохоровское поле» (липень 2013 р.).
Має наступні академічні звання:
Академік Інженерної академії України за спеціальністю «Економіка, право і управління в інженерній діяльності» (2004 р.);
Академік Міжнародної інженерної академії за спеціальністю «Проблеми інженерної освіти» (2004 р.);
Академік Академії політичних наук України (2005 р.);
Академік Академії вищої школи України по відділенню педагогіки і психології (2005 р.);
Член–кореспондент Національної академії педагогічних наук України (2010 р.).
Якщо стисло охарактеризувати основні напрями наукових досліджень О. Г. Романовського, то вони здійснюються за такими напрямами:
дослідження психолого-педагогічних засад формування гуманітарно-технічної еліти;
гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти на основі педагогіки вищої школі;
формування лідерських та управлінських якостей у випускників вищих технічних навчальних закладів.
 

О. Г. Романовський в Google Scholar