Пономарьов Олександр Семенович

 
Пономарьов Олександр Семенович — професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ». 
О. С. Пономарьов народився 23 жовтня 1937 р. в м. Антрацит Луганської області (Україна). Вищу освіту отримав в Харківському політехнічному інституті ім. В. І. Леніна (ниніНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». В 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступенюкандидат технічних наук.
Трудова діяльність:
1973–1976 рр. — університет м. Аннаба (Алжир), викладав цикл математичних дисциплін;
1976–1986 рр. — декан підготовчого факультету для іноземних громадян; водночас брав участь у дослідженнях для НВО «Молнія»;
1986–2000 рр. — доцент, потім професор кафедри автоматизованих систем управління;
З 2000 р. — професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ».
Основні наукові інтереси: — загальна і соціальна філософія; філософія освіти, професійна культура і педагогіка її формування, інноваційні педагогічні технології, методологія пізнання і методологія педагогічних досліджень; філософія і психологія управління, філософія впливу, філософія і логіка людської діяльності; системний аналіз.