Курпа Лідія Василівна

 
Курпа Лідія Василівна — завідувач кафедри «Прикладна математика» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук (1990), професор кафедри прикладної математики (1993).
Народилася Лідія Василівна 25 листопада 1944 року у м. Маріуполь Донецької області.
Протягом 1961–1966 рр. навчалася у Бердянському державному педагогічному інституті (нині — Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ). У 1966 р. вона вступила до аспірантури Харківського інституту радіоелектроніки.
Після аспірантури в 1969–1980 рр. працювала старшим викладачем у Харківському політехнічному інституті. З 1980 по 1990 рр. її трудовий шлях був пов'язаний з Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, де вона обіймала посади наукового співробітника та провідного наукового співробітника у відділі прикладної математики та обчислювальних методів. У 1990 р. Л. В. Курпа знову повертається до Харківського політехнічного інституту, де продовжує викладацьку та наукову діяльність.
У 1990 р. Лідія Василівна захищає докторську дисертацію на тему «Створення на основі теорії R–функцій методів і програмного забезпечення для розв’язання задач вигину, коливань і стійкості тонкостінних конструктивних елементів складної форми».
З 1995 р. і по теперішній час Л. В. Курпа очолює кафедру «Прикладна математика» Інженерно–фізичного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Кандидат фізико–математичних наук (1970 р.).
Доцент кафедри теоретичної та математичної фізики  (1980 р).
Доктор технічних наук  (1990 р).
Професор кафедри прикладної математики (1993 р.).
Академік Вищої школи України (2010 р.).
Лідія Василівна є новатором у розробці низки навчальних посібників, серед яких особливої уваги заслуговують посібники англійською мовою. Перший навчальний посібник, складений під редакцією Л. В. Курпи, із синхронним відображенням матеріалу на російській та англійській мовах вміщував повний курс вищої математики, та був виданий у 4–х томах.
Починаючи з 2004 р., разом з професором кафедри Ю. В. Міхліним, Лідія Василівна була активним організатором 4–х міжнародних конференцій з нелінійної динаміки, які відбулися на базі НТУ «ХПІ».
Л. В. Курпа є членом спеціалізованої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій та членом Національної ради України з теоретичної і прикладної механіки, дійсним членом Академії Наук Вищої школи України.
Основні напрямки наукових досліджень Л. В. Курпи стосуються розробки ефективних методів розв’язання лінійних та геометрично нелінійних задач теорії пологих оболонок і пластин складної геометричної форми, в тому числі багатошарових та функціонально–градієнтних пластин та оболонок.
Лідія Василівна викладає курси: вищої математики, математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, рівняння математичної фізики, функціонального аналізу, варіаційного числення, теорії функцій комплексної змінної.
Науковий доробок Л. В. Курпи становить близько 250 наукових публікацій, з яких 7 монографій, 25 – навчально–методичних посібників.