Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Функціональні покриття сплавами срібла

Славкова М. А. Функциональные покрытия сплавами серебра : монография / М. А. Славкова, М. В. Ведь, Н. Д. Сахненко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : ФОП Панов А. Н., 2016. — 198 с. : табл., рис.
 
 

Контроль в системі управлінських технологій

Пономарьов О. С. Контроль в системі управлінських технологій : навч.-метод, посібник / О. С. Пономарьов, Т. В. Гура ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 48 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Дидактичні системи у вищій школі

Романовський О. Г. Дидактичні системи у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, Т. О. Солодовник ; заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харьк. політехн. ін-т» — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 86 с.  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Романовський О. Г., Солодовник Т. О.
 

Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця

Пономарьов О. С. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 220 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
 
 

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця : навч.-метод. посібник для слухачів магістерських прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» і «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 56 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця

Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця : навч.-метод. посіб. для слухачів магістерської прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 40 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Основи методології активізації пізнавальної діяльності: теорія, практика, психологічний тренінг

Смоловик Р. Ф. Основы методологии активизации познавательной деятельности: теория, практика, психологический тренинг : монография / Р. Ф. Смоловик. — Харьков : [Смугаста типографія], 2015. — 312 с. : табл., рис.
 
 

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс

Основи хімії біогенних елементів, біохімії і біофізики: практичний курс : навч. посібник / М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, М. Д. Сахненко, Т. Ю. Орехова, В. І. Булавін ; ред. М. В. Ведь ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — 2-ге вид., випр. і доп. — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 310 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ведь М. В., Ярошок Т. П., Сахненко М. Д., Орехова Т. Ю., Булавін В. І.
 

Відповідальність як педагогічна категорія

Пономарьов О. С. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 172 с.
 
​Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Недосконалості кристалічних решіток

Багмут А. Г. Несовершенства кристаллических решеток : сб. задач с подробными решениями / А. Г. Багмут, В. М. Косевич ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. — 72 с. : рис.  Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Багмут О. Г., Косевич В. М.
 

Сторінки