Романов Юрій Олександрович

Список публікацій  Ю. О. Романова

Романов Юрій Олександрович — доцент кафедри гуманітарних наук Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародної освіти з методичної роботи.

Ю. О. Романов народився 7 червня 1963 р. у м. Харкові. У 1990 р. закінчив історико-філологічний факультет Університету Дружби народів і з того ж року почав працювати в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Філолог, викладає мовні дисципліни студентам-іноземцям.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук. Є автором понад 140 наукових і науково-методичних праць, 35 із яких складають підручники та навчальні посібники (5 — з грифом Міністерства освіти і науки України; 1 — з грифом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»), а також 3 словника.
Має наукові публікації у провідних фахових журналах ДАК, а також у виданнях, що індексовані у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science. Розробляє дистанційні курси для іноземних громадян (у 2016 р. завершено розробку 2 курсів).
Ю. О. Романов є одним із авторів навчального комплексу «Gute Reise!», створеного у рамках спільного проекту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і Університету ім. Гумбольдта (м. Берлін). Неодноразово виїжджав у Клагенфуртський університет (Австрія) для викладання мовних дисциплін під час роботи Літньої мовної школи.
Сфера наукових інтересів: викладання мовних дисциплін, дистанційне навчання; міжпредметна координація; складання словників.
 
Ідентифікатор ORCID — 0000-0002-7819-3119