Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали

Самородов В. Б. Автозаправочні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали : навч. посібник / В. Б. Самородов, В. М. Краснокутський, О. М. Агапов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 516 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Самородов В. Б., Краснокутський В. М., Агапов О. М.