Анотація

Розглянуто основи геоінформаційних технологій та їх використання у сфері екології та охорони довкілля. Докладно описано джерела одержання екологічної інформації, основні положення та структура географічних інформаційних систем. Викладено базові поняття створення геоінформаційних технологій. Охарактеризовано інформаційне забезпечення екологічного картографування та екологічного моніторингу. Наведено відомості про програмні засоби геоінформаційних технологій. Описано приклади сучасних ГІС-технологій в екології.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 101 «Екологія».

Докладніше про видання