Геоінформаційні технології

Геоінформаційні технології : підручник / І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, О. Я. Пітак, Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорев, Л. Д. Пляцук, Н. М. Самойленко, В. Ф. Моісеєв, А. Ю. Масікевич, Є. В. Манойло, Н. Г. Пономарьова, Б. М. Комариста ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 296 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Пітак І. В., Негадайлов А. А., Пітак О. Я., Масікевич Ю. Г., Шапорев В. П., Пляцук Л. Д., Самойленко Н. М., Моісеєв В. Ф., Масікевич А. Ю., Манойло Є. В., Пономарьова Н. Г., Комариста Б. М.