Кондрашов Сергій Іванович

Список публікацій С. І. Кондрашова

Кондрашов Сергій Іванович — доктор технічних наук, завідувач кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народився 2 липня 1950 р. у м. Харків.

У 1973 р. закінчив Харківський політехнічний інститут (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Подальша трудова біографія С. І. Кондрашов також пов’язана з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»: в ньому він навчався в аспірантурі, захистив у 1979 р. кандидатську дисертацію. Впродовж 1980–2000 рр. виконував обов’язки заступника проректора з наукової роботи. Під його керівництвом була організована метрологічна служба, служба стандартизації та збору відходів дорогоцінних металів.

У 2001 р. Кондрашов С. І. очолив кафедру «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» і дотепер працює на посаді її завідувача, в 2004 р. успішно захистив докторську дисертацію за темою: «Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів» та отримав науковий ступінь доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин. В 2005 р. С. І. Кондрашову присвоєно звання професора. Згодом учений став академіком Української технологічної академії та Академії метрологів України.

Область наукових інтересів С. І. Кондрашова: введення в теорію систем, інформаційно-вимірювальні системи, контроль динамічних систем, тестові методи статичного і динамічного контролю вимірювальних перетворювачів.

Науковий доробок С. І. Кондрашова включає праці в галузі метрологічного забезпечення засобів вимірювання, поглибленого вивчення тестових методів бездемонтажного контролю, первинних вимірювальних перетворювачів. Він є автором понад 300 наукових праць, серед яких 22 авторські свідоцтва та патенти; 40 навчально-методичних робіт (15 з яких має гриф Міністерства освіти і науки України).

Професор С. І. Кондрашов є фундатором наукової школи з розробки і впровадження тестових методів підвищення точності. Сергій Іванович працює у складі трьох спеціалізованих вчених рад та підготував 1 доктора та 5 кандидатів технічних наук.

Джерела інформацій:

  1. Кондрашов Сергій Іванович / Зайцев Ю. І. // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006.
  2. Міцного здоров’я та творчого натхнення! / Викладачі, співробітники та студенти кафедри ІВТС // Політехнік. — 2020. — 27 серп. (№ 8). — С. 3.

С. І. Кондрашов в Google Академії