Дущенко Владислав Васильович

Список публікацій В. В. Дущенко

Дущенко Владислав Васильович — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народився 29 серпня 1957 р. у м. Харків.

Вищу освіту отримав у Харківському політехнічному інституті (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Трудовий шлях розпочав у 1980 р. на кафедрі «Колісні та гусеничні машини» (нині — кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»). У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Динаміка гусеничної машини з гідропневматичною підвіскою та оптимізація параметрів досвідчених пневмогідравлічних ресор».

Працював:

1980–1993 рр. — інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії «Удосконалення ходових систем і трансмісій колісних та гусеничних машин», з 1993 р. — старший викладач, з 1996 р. — доцент, з 2010 р. — професор кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова.

Основні напрями наукових досліджень Дущенко Владислава Васильовича — математичне моделювання руху гусеничних і колісних машин, функціонально-фізичний та речовино-польовий аналізи технічних систем, параметрична і структурна оптимізація та синтез нових фізичних принципів дії вузлів систем підресорювання гусеничних і колісних машин.

Науковий доробок В. В. Дущенко складає близько 150 публікацій, серед яких — 1 монографія, 3 навчальних посібника, 12 авторських свідоцтв і патентів та більше ніж 120 наукових публікацій.

В. В. Дущенко в Google Академії