Теорія систем і системний аналіз

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Л. В. Кузьменко, С. И. Кондрашов, Н. Е. Сергиенко, М. И. Гасанов, Н. Н. Павлова ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 244 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Кузьменко Л. В., Кондрашов С. І., Сергієнко М Є., Гасанов М. І., Павлова Н. М.