Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Формування регіональних міжгалузевих зв'язків на основі концепції технологічного реінжинірингу

Мехович С. А. Формирование региональных межотраслевых связей на основе концепции технологического реинжиниринга : монография / С. А. Мехович. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 352 с. : табл. — (Инновационная экономика). Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мехович С. А.
 

Елементи та пристрої квантової електроніки

Колесник Ю. І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посіб. / Ю. І. Колесник, A. B. Кіпенський. — Xарків : НТУ «ХПІ», 2016. — 320 с. — (Серія «Фізична та біомедична електроніка»). — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Колесник Ю. И., Кіпенський А. В.
 

Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., табл. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Марченко А. П., Парсаданов І. В., Товажнянський Л. Л., Шеховцов А. Ф.
 

Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка, О. Г. Романовський, О. А. Філь, В. О. Михайленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Київ ; Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 184 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Карамушка Л. М., Романовський О. Г., Філь О. А, Михайленко В. О.

Багатокритерійна багатопараметрична оптимізація проточної частини осьових турбін з урахуванням режимів експлуатації

Бойко, А. В. Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации : монография / А. В. Бойко, А. П. Усатый, А. С. Руденко ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 220 с. Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

 

Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків

Підгорна Л. П. Теорія та методи дослідження і випробування пластмас, клеїв і герметиків : навч. посібник / Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, В. В. Лебедєв ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 268 с. 

 
 

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін, О. В. Кошельник, В. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 216 с.

 

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи

Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посібник / І. О. Романенко, В. В. Калачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 284 с. : табл., рис.

 


Сторінки