Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання

Вступ до інформатики

Безменов М. І. Вступ до інформатики : навч. посібник / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 168 с. : табл., рис.
 
​​Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for Functions With Several Variables : the Educational Textbook for Students of Technical Universities = Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних : навч. посібник / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 252 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Курпа Л. В., Шматко Т. В.
 

Диференціальні рівняння та ряди

Kurpa L. V. Differential Equations and Series : the Educational Textbook for Students of Technical Universities = Диференціальні рівняння та ряди : навч. посібник / L. V. Kurpa, O. S. Mazur, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2013. — 288 с. 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Курпа Л. В., Мазур О. С., Шматко Т. В.
 

Рівняння математичної фізики

Курпа Л. В. Рівняння математичної фізики : навч. посібник / Л. В. Курпа, Г. Б. Лінник ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 312 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Курпа Л. В., Лінник Г. Б.
 

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 1

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 1 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с. 

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ясницька Н. М., Ахієзер О. Б., Боєва А. А., Геляровська О. А., Зайцев Ю. І.​
 

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 2

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 2 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 244 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ясницька Н. М., Ахієзер О. Б., Боєва А. А., Геляровська О. А., Зайцев Ю. І.​
 

Математичний аналіз. Модульне навчання. Ч. 3

Математичний аналіз. Модульне навчання : практ. курс для студентів техн. спец. : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 3 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва, О. А. Геляровська, Ю. І. Зайцев ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 384 с. 
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Ясницька Н. М., Ахієзер О. Б., Боєва А. А., Геляровська О. А., Зайцев Ю. І.​
 

Екологічно сталий розвиток міст

Экологически устойчивое развитие городов : учеб. пособие / Н. Н. Самойленко, В. Б. Байрачный, В. П. Шапорев, А. Каклаускас, Е. В. Кофанова ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. — 220 с. : табл., рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».
 
 

Комп'ютерне моделювання електроприводів побутової техніки

Анищенко Н. В. Компьютерное моделирование электроприводов бытовой техники : учеб. пособие / Н. В. Анищенко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2015. — 88 с. : рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
 

Математика

Лапузина Е. Н. Математика = Mathematics : учеб. пособие / Е. Н. Лапузина, А. И Лобода ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — 422 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лапузіна О. М., Лобода А. І.
 

Сторінки