Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. — 3-тє вид. — Київ : Каравела, 2018. — 688 с. : рис., табл.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Мілих В. І., Шавьолкін  О. О.