Elektrotekhnika, elektronika ta mikroprotsesorna tekhnika

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. — 3-тє вид. — Київ : Каравела, 2018. — 688 с. : рис., табл.

Information about the authors and the list of their publications: Milykh V. I., Shavolkin O. O.