Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

В удивительном мире машин

Бирюков, Б. Н. В удивительном мире машин : учеб. пособие / Б. Н. Бирюков. — Одесса : Наука и техника, 2012. — 296 с. : рис.

 

 


Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості

Сахненко, М. Д. Металоксидні нанокомпозити: електрохімічний синтез і властивості : монографія / М. Д. Сахненко, О. О. Овчаренко, М. В. Ведь ; дар. М. Д. Сахненко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 148 с.


История развития локомотивостроения

Ларин, А. А. История развития локомотивостроения : учеб. пособие / А. А. Ларин, Л. В. Иванов ; дар. А. А. Ларин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 156 с.


Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій

Назарчук, З. Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З. Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський ; ХФТІ НАНУ, ФМІ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2016. — 307 с.


Гидравлика

Гидравлика : учеб. пособие / Л. Н. Цехмистро [и др.] ; дар. О. В. Дмитриенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 122 с.

 

 


Гнучкі виробничі системи

Яковенко, І. Е. Гнучкі виробничі системи : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, О. М. Шелковой ; дар. І. Е. Яковенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Диса Плюс, 2019. — 248 с.


Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання

Древаль, О. М. Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, В. В. Пархоменко. Ч. 1 : Основи архітектури та архітектурних конструкцій / НТУ “ХПІ” ; дар. О. М. Древаль. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 120 с.


Основи нафтогазової інженерії

Білецький, В. С. Основи нафтогазової інженерії : підручник / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. Г. Вітрик ; НТУ “ХПІ”, ХНУМГ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 416 с.


Основи нафтогазової справи

Основи нафтогазової справи : навч. посібник / В. С. Білецький [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ. — 2000, 2018. — 312 с.


Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900

Тесла, Н. Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899-1900 / Н. Тесла ; пер. Л. Б. Бабушкина ; отв. ред. Г. Л. Бажуков ; науч. ред.: В. Абрамович, В. Д. Привалов. — Самара : Агни, 2008. — 460 с.


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки : конспект лекцій для студ. соціально-гуманітарного напрямку підготовки / НТУ “ХПІ” ; дар. М. В. Гутник ; уклад.: М. В. Гутник, С. А. Радогуз, С. С. Ткаченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 40 с.


Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання

Інженерна графіка. Стандартні елементи з’єднання деталей : варіанти завдань — умови, зразки та методичні вказівки до їх виконання : для самостійної роботи студ. немашинобудівних спец. / НТУ “ХПІ” ; упоряд.: І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 48 с.


Pages