Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Будівельне матеріалознавство

Дворкін, Л. Й. Будівельне матеріалознавство = Construction materials : навчально-довідковий посібник українською та англійською мовами / Л. Й. Дворкін. —​  Київ : Кондор, 2017. — 642 с.


Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі»

Конспект лекцій з дисципліни «Електричні системи та мережі» : для студ., які навч. за напрямом «Електротехніка та електротехнології», спец. —  «Електротехнічні системи електроспоживання» / СНУ ; дар. Є. М. Шапран ; викл. Є. М. Шапран. —​  Луганськ : СНУ, 2014. — 162 с.


Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування

Захарченко, П. В. Гідроізоляційні системи. Споживні властивості, методи випробувань та приклади улаштування : навч. посібник / П. В. Захарченко, В. Г. Соха, Н. М. Півень​ ; КНУБА. —​  Київ : СПД Павленко, 2017. — 180 с.


Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень

Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень : за даними 2015 року : щорічне видання. Вип. VIII / П. В. Захарченко [та ін.] ; дар. Є. М. Шапран​ ; заг. ред. П. В. Захарченко.—​  Київ : КНУБА, 2016. — 252 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ , 2018. — 151 с.


Основи творення машин

Основи творення машин : підручник / М. Я. Бучинський [та ін.] ; дар. В. С. Білецький ; ред. О. В. Горик. —​  Харків : НТМТ, 2017. — 448 с.


Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю. М. Мацевитый [и др.] ; дар. М. А. Кузнецов ; общ. ред. Ю. М. Мацевитый ; ИПМаш НАНУ. —​  Харьков : Технологический центр, 2016. — 160 с.


Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин

Солодов, В. Г. Применение пакета прикладных программ ANSYS в расчетах элементов гидравлических машин : учеб. пособие / В. Г. Солодов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 196 с.


Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями

Доманський, І. В. Основи енергоефективності електричних систем з тяговими навантаженнями : монографія / І. В. Доманський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 224 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 880

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 880 : Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. А. Й. Наконечний. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 115 с.


Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин

Освоєння, інтенсифікація та ремонт свердловин : навч. посібник / П. О. Катеринчук [та ін.] ; дар.: П. О. Катеринчук, С. В. Цибулько, О. Л. Шудрик ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : Пром-Арт, 2018. — 608 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Вып. 77

Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т. Вып. 77 / гл. ред. В. А. Богомолов. —​  Харьков : ХНАДУ, 2017. — 180 с.


Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів

Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів : навч. посібник / П. М. Андренко [та ін.] ; ред. П. М. Андренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 520 с.


Вісник Національного технічного університету України. Вип. 54(2)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 54(2) : Приладобудування / відп. ред. Т. Р. Клочко. —​  Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. — 124 с.


Вісник Національного технічного університету України. Вип. 53(1)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 53(1) : Приладобудування / відп. ред. Т. Р. Клочко. —​  Київ : НТУУ “КПІ”, 2017. — 116 с.


Координація зварювальних робіт

Гаєвський, О. А. Координація зварювальних робіт : навч. посібник / О. А. Гаєвський​ ; НТУУ “КПІ”. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 168 с.


Pages