Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 2(1327)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 2(1327) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами / відп. ред. І. В. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 82 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Вип. 1(1326)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1(1326) : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами ​/ відп. ред. І. В. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 80 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. — Вип. 1(24) / відп. ред. І. О. Анісімов. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 63 с.


Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 10

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. Вип. 10 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т ; дар. А. І. Грабченко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 343 с.


Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки

Тверитникова, О. Є. Електротехнічна галузь України другої половини XX ст.: напрями розвитку і здобутки : монографія / О. Є. Тверитникова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Тим Паблиш Груп, 2017. — 500 с.


Автоматизоване управління технологічним процесом витягування мікроструктурованих оптичних волокон

Филипенко, О. І. Автоматизоване управління технологічним процесом витягування мікроструктурованих оптичних волокон : монографія / О. І. Филипенко, І. Ш. Невлюдов, Г. В. Пономарьова. —​ Харків : Бурун і К, 2015. — 132 с.


Nuclear Project: Past and Present

Baryakhtar, V. G. Nuclear Project: Past and Present = Ядерний проект: минуле і сьогодення / V. G. Baryakhtar, Ya. T. Bykovski, I. V. Baryakhtar. —​  Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 68 p.


Elf Eckpunkte für einen Kohlekonsens

Elf Eckpunkte für einen Kohlekonsens : Konzept zur schrittweisen Dekarbonisierung des deutschen Stromsektors (Landfassung) / дар. А. П. Марченко. — Berlin : Agora Energiewende, 2016. — 105 p.


Збірник наукових праць. Вип.№ 3

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ, 2018. — 140 с.


Збірник наукових праць. Вип.№ 2

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2 / гол. ред. В. А. Романюк. —​  Київ : ВІТІ, 2018. — 132 с.


Сучасні технології в машинобудуванні. Вип. 13

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. Вип. 13 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. В. О. Федорович. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 210 с.


Надтверді матеріали

Лавріненко, В. І. Надтверді матеріали : посібник для допитливих / В. І. Лавріненко ; ІНМ НАНУ. —​  Київ : Академперіодика, 2018. — 336 с.


Плавність руху як складова динаміки трактора

Плавність руху як складова динаміки трактора : монографія / Б. І. Кальченко [та ін.] ; дар. А. П. Кожушко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 164 с.


Pages