Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Krane in Materialflusstechnik und Logistik

Krane in Materialflusstechnik und Logistik : 22. Internationale Kranfachtagung, am 13. März 2014 in Magdeburg / Hrsg.: K. Richter [et al.]. — Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2014. — 230 S.


Сорок років наукової співпраці НТУ «ХПІ» з університетами Німеччини в галузі технічної механіки

Шелковий, С. К. Сорок років наукової співпраці НТУ «ХПІ» з університетами Німеччини в галузі технічної механіки : зб. статей / дар. С. К. Шелковий. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — ​48 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. Вип. 1(25)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / КНУ. —  Вип. 1(25) / відп. ред. І. О. Анісімов. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — ​64 с.


Харьков: космическое восхождение

Харьков: космическое восхождение / ОКК “Харьков ракетно-космический” ; дар. Н. Игнатьев ; сост. Н. Игнатьев. —​ Харьков : [б. и.], [20--]. — ​56 с.


Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів

Довгалюк, В. Б. Результати моделювання роботи реакторних відділень АЕС з урахуванням дії новітніх негативних надпроектних впливів : монографія / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський, В. В. Попов ; КНУБА. —​ Київ : КНУБА, 2018. — ​164 с.


Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх, В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, Данько В. Г., Є. В. Гончаров ; дар. Є. В. Гончаров ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Планета-Прінт, 2019. — ​248 с.


Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Т. 1. Вип. 151

Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту / ПСНЦ ТАУ, УкрДАЗТ. Т. 1, Вип. 151 / дар. С. Ю. Білик ; заг. ред. С. В. Михалків.  Харків : УкрДАЗТ, 2015. — ​154 с.


Теория и практика электромагнитно-акустического контроля

Петрищев, О. Н. Теория и практика электромагнитно-акустического контроля / О. Н. Петрищев, Г. М. Сучков, С. Ю. Плеснецов. Ч. 1 : Теоретические основы расчета и проектирования электроакустических преобразователей электромагнитного типа : монография / НТУ “ХПИ”.  Харків : Оберіг, 2019. — ​556 с.


Теория и проектирование пневматических силовых контуров мехатронных систем

Крутиков, Г. А. Теория и проектирование пневматических силовых контуров мехатронных систем : монография / Г. А. Крутиков, Ю. Л. Атаманов, М. Г. Стрижак ; дар. Г. А. Крутиков ; ред. Г. А. Крутиков ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — ​300 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 900

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 900 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 96 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 891

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 891 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. Г. В. Похмурська.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 68 с.


Защита окружающей среды от выбросов сернистых соединений в теплоэнергетике

Защита окружающей среды от выбросов сернистых соединений в теплоэнергетике : учеб. пособие / А. В. Ефимов [и др.] ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т.  Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 132 с.


Совершенствование и оптимизация моделей, процессов, конструкций и режимов работы энергетического оборудования АЭС, ТЭС и отопительных котельных

Совершенствование и оптимизация моделей, процессов, конструкций и режимов работы энергетического оборудования АЭС, ТЭС и отопительных котельных : монография / А. В. Ефимов [и др.] ; ред. А. В. Ефимов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 376 с.


Охорона праці в електроенергетиці

Охорона праці в електроенергетиці : навч. посібник / В. О. Бондаренко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т.  Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 240 с.


Pages