Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах

Білоусов, Є. В. Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах : монографія / Є. В. Білоусов ; НТУ “ХПІ”. — Херсон : Олді-плюс, 2020. — 443 с.


Проблемы безопасной эксплуатации компрессорного и насосного оборудования в современной промышленности

Проблемы безопасной эксплуатации компрессорного и насосного оборудования в современной промышленности : кол. монография / В. С. Марцинковский [и др.] ; ред. В. С. Марцинковский. — Сумы : ФЛП Литовченко Е. Б., 2020. — 433 с.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, Гідравлічні машини та гідроагрегати. Вип. 1, 2020

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 1 : Гідравлічні машини та гідроагрегати / гол. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 119 с. : табл., рис.


Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості

Проблеми безпечної експлуатації компресорного та насосного обладнання в сучасній промисловості : кол. монографія / В. С. Марцинковський [та ін.] ; ред.: В. Б. Тарельник, Є. В. Коноплянченко. — Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2020. — 409 с.


Динамика цикловых машин

Вульфсон, И. И. Динамика цикловых машин / И. И. Вульфсон. — Санкт-Петербург : Политехника, 2013. — 425 с.


Литво. Металургія. 2019

Литво. Металургія. 2019 : матеріали XV, VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 21-23 трав. 2019 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Наталія Олександрівна Систерова, 2019. — 380 с.


Радиофизика и нелинейная динамика

Анищенко, В. С. Радиофизика и нелинейная динамика : учеб. пособие / В. С. Анищенко, Г. И. Стрелкова. — Москва : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика" ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2017. — 117 с.


Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання

Рудевіч, Н. В. Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання : монографія / Н. В. Рудевіч ; УІПА. — Харків : Диса Плюс, 2017. — 404 с. : рис.


Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності

Розрахунки бруса при складних видах деформування та статистичної невизначуваності : навч.-метод. посібник з курсу “Опір матеріалів” / Б. М. Киркач [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 150 с.


Литво. Металургія. 2020

Литво. Металургія. 2020 : матеріали XVI, IX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 8-10 верес. 2020 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, НУ “Запорізька політехніка”, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. — 330 с.


Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения

Конструкционные нанокристаллические материалы. Научные основы и приложения  = Structural nanocrystalline materials. Pundamentals and applications / К. Коч [и др.] ; пер. с англ., ред. М. Ю. Гуткин. — Москва : Физматлит, 2012. — 447 с.


Разрушение металлов

Ежов, А. А. Разрушение металлов / А. А. Ежов, Л. П. Герасимова ; отв. ред. Л. И. Леонтьев ; ИПК РАН. — Москва : Наука, 2004. — 400 с.


Pages