Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Литво. Металургія. 2017

Литво. Металургія. 2017 : матеріали XIII, VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 23-25 трав. 2017 р. : прогр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ФТІМС, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : Тандем, 2017. — 434 с.


Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук

Історична спорідненість розвитку прикладних технічних наук : монографія / Е. К. Посвятенко [та ін.] ; дар. О. Є. Тверитникова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ” : ФОП Панов А. М., 2017. — 224 с.


Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики

Ковалко, О. М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики : монографія / О. М. Ковалко, О. В. Новосельцев, Т. О. Євтухова ; дар. О. В. Новосельцев ; ІТТФ НАНУ. — Київ : ІТТФ НАНУ, 2017. — 258 с.


Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова

Розсказов, І. І. Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова. 1927-2017 / І. І. Розсказов, Є. І. Решетіло, А. С. Богач ; дар. Ю. І. Зайцев ; заг. ред. С. Д. Крюков ; пер. англ.: В. І. Ковалів, К. К. Кіпріч. — Львів : Компанія “Імперіал Груп”, 2017. — 268 с.


Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів

Маслієв, В. Г. Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів : навч. посібник / В. Г. Маслієв, А. О. Маслієв ; дар. А. О. Маслієв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — 2-ге вид., випр. та доп. — Харків : В справі, 2017. — 164 с.


Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів

Шапран, Є. М. Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів : 90-річчю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля присвячується : монографія / Є. М. Шапран ; дар. Є. М. Шапран ; Східноукраїнський нац. ун-т. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 576 с.


Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей

Адашевська, І. Ю. Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей : навч. посібник / І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська, М. В. Матюшенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТМТ, 2010. — 107 с.


Ліфти

Ліфти : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 172 с.


Технічне діагностування гідравлічних приводів

Андренко, П. М. Технічне діагностування гідравлічних приводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, М. С. Свинаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківський нац. ун-т буд-ва та архіт. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 172 с.


Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів

Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів : монографія / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров ; ред. О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 352 с.


Расчеты вентиляторных градирен

Расчеты вентиляторных градирен : методические указания для курсового и дипломного проектир. для студ. спец. 144 “Теплоэнергетика” всех форм обучения / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Круглякова ; сост.: А. Р. Пересёлков, О. В. Круглякова. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 56 с.


Технология машиностроения. Практикум

Технология машиностроения. Практикум : учеб. пособие / Ю. В. Тимофеев [и др.] ; Севастопольский нац. техн.
ун-т, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Севастополь : СевНТУ, 2013. — 246 с.


Резание и инструмент в технологических системах

Резание и инструмент в технологических системах = Cutting & Tool in technological system : междунар. науч.-техн. сб. Вып. 86 / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; отв. ред. А. И. Грабченко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 204 с.


Optimization of the Axiai Turbines Flow Paths

Boiko, A. Optimization of the Axiai Turbines Flow Paths / A. Boiko, Y. Govorushchenko, A. Usaty ; дар. А. В. Бойко. — New York : Science Publishing Group, 2016. — 272 p.


Сучасні технології в машинобудуванні

Сучасні технології в машинобудуванні = Modern Technologies of engineering : зб. наук. пр. Вип. 11 / Харківський політехнічний
ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. ред. В. О. Федорович. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 324 с.


Pages