Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Патони: родинна хроніка

Томазов, В. В. Патони: родинна хроніка / В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко ; заг. ред. В. А. Смолій​ ; Інститут історії України НАН України. —​ Київ : Академперіодика, 2018. — 316 с.


Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза

Фурманец, Б. И. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза : монография / Б. И. Фурманец, Л. Н. Грень ; дар. Б. И. Фурманец ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 168 с.


Змішане навчання - інновація XXI сторіччя

Змішане навчання — інновація XXI сторіччя : Міжнародна наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 листоп. 2018 р. : матеріали конф. / НАПНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНАДУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, ІМЗО, Всеукраїнська асоціація електронного навчання ; дар. О. О. Труш ; ред. О. О. Труш. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 164 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 875

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 875 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 443 с.


Робота з персоналом організацій

Робота з персоналом  ​організацій: навч. посібник / О. В. Бутиліна [та ін.] ; ред. І. П. Рущенко ; ХНУВС. —​ Харків : Форт, 2013. — 460 с.


Новые трюки с обычными штуками

Новые трюки с обычными штуками : 2000 способов сэкономить время и деньги с помощью самых простых вещей : пер. с англ. / дар. В. В. Березуцкий ; гл. ред. Н. Дорошенко. — [Б. м.] : ИД Ридерз Дайджест, 2007. — 320 с.


Документні ресурси бібліотек

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; КНУКіМ. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 348 с.


Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”

Товажнянский, Л. Л. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом : посвящается 125-летию НТУ “ХПИ” / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; дар. В. В. Березуцкий ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2010. — 212 с.


Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі

Палеха, Ю. І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посібник / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; ЄУ. — Київ : Ліра-К, 2018. — 220 с.


Моделювання професійної діяльності фахівця

Пономарьов, О. С. Моделювання професійної діяльності фахівця : дистанційний курс / О. С. Пономарьов, Т. О. Краснорудська ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 92 с.


Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності

Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навч.-практ. посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; заг. ред. Ю. І. Палеха. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 208 с.


Методологія наукових досліджень

Шишкіна, Є. К. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / Є. К. Шишкіна, О. О. Носирєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : Діса плюс, 2014. — 200 с.


Дистанційне навчання

Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання : енциклопедичне видання : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; дар. В. О. Кравец ; АПНУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. —​  Київ : Комп’ютер, 2007. — 128 с.


ENGITEC: achieved results, outcomes and recommendations

ENGITEC: achieved results, outcomes and recommendations = ENGITEC: досягнуті результати, висновки та рекомендації : monograph / ed. S. L. Eshkabilov ; дар. А. П. Марченко. — Dnipropetrovsk : Driant, 2015. — 96 p.


Семья. Род. Нация

Семья. Род. Нация : из серии выставок в рамках проекта “Харьковские династии” / дар. А. П. Марченко. —  [Б. м. : б. и.], 2013. — 22 с.


Pages