Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Дистанційне навчання

Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання : енциклопедичне видання : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; дар. В. О. Кравец ; АПНУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. —​  Київ : Комп’ютер, 2007. — 128 с.


Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. І. В. Костиря ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 195 с.


Семья. Род. Нация

Семья. Род. Нация : из серии выставок в рамках проекта “Харьковские династии” / дар. А. П. Марченко. —  [Б. м. : б. и.], 2013. — 22 с.


Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи

Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи / А. А. Бадан [та ін.] ; дар. А. В. Кіпенський ; заг. ред. А. В. Кіпенський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 204 с.


Основи паблік рилейшнз

Романовський, О. Г. Основи паблік рилейшнз : навч. посібник / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. В. Воробйова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.


Профорієнтація

Профорієнтація : навч. посібник / КНУ ; упоряд. Г. К. Юрчинська. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. —  271 с.


Образование и наука в структуре современного российского общества

Образование и наука в структуре современного российского общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и аспирантов, г. Белгород, 16-18 апр. 2013 г. : посвящ. 35‑летию ун-та / БУКЭП ; дар. А. П. Марченко. — Белгород : БУКЭП, 2013. — 211 с.


Університетська освіта

Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець ; МДУ. —​  Київ : Кондор, 2016. — 186 с.


Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 100 с.


Педагогика лидерства

Романовский, А. Г. Педагогика лидерства : монография ​/ А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; дар. В. Е. Михайличенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с.

 


Ярмарок робочих місць «Політех - 2018»

Ярмарок робочих місць “Політех - 2018” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Д. Д. Чевелева [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 56 с.


Pages