Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Методология научного познания

Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие / Г. И. Рузавин ; дар. В. Л. Кириленко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 287 с.


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : Studiuj pod dobrą marką : Pasja dobrze wykształcona / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznaniu : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2015. — 50 S.


Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. Вип. 1, 2021

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”.  Вип. 1 : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів / гол. ред. С. І. Бухкало. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 95 с. 


Тренеру з питань європейської інтеграції

Тренеру з питань європейської інтеграції : навч. посібник / В. М. Кухаренко [и др.] ; заг. ред. В. М. Кухаренко ; НАДУ, НТУ “ХПІ”, Університет Лондон Метрополітан. — Київ : Міленіум, 2009. — 606 с.

 


Теоретические основы повышения качества высшего экономического образования в Украине

Теоретические основы повышения качества высшего экономического образования в Украине : монография / Г. М. Азаренкова [и др.] ; общ. ред., науч. ред. Ю. И. Лернер. — Харьков : Планета-Прінт, 2018. — 707 с. : табл., рис.


Створення інноваторів

Вагнер, Т. Створення інноваторів : як виховати молодь, яка змінить світ / Т. Вагнер ; дар. О. В. Одноволикова. — Київ : К.FUND, 2015. — 223 с.


Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки

Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : до 75-річчя утворення Харківської обл. / упоряд. В. В. Болгов. — К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2007. — Хто є хто на Харківщині, Вип. 3. — С. 138-139


XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 3

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 3. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 250 с.


W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia

W kierunku spoleczno-gospodarczego rozwoju. Wybrane zagadnienia / Wyźsza Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Vysoka škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ; дар. С. М. Пазиніч ; наук. ред. Z. Nowakowski [et al.]. — Warszawa : Mega-Plast, 2011. — 332 с.


XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 2

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 2. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 234 с.


Perspektive Unternehmensberatung

Perspektive Unternehmensberatung : das Expertenbuch zum Einstieg / дар. А. В. Мартыненко. — München : E-fellows.net, 2008. — 279 S.


XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів. Ч. 1

XII міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., м. Харків, 17-20 квіт. 2018 р. : у 3 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол. — Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 236 с.


Jahrbuch

Jahrbuch, 2013 / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. — Magdeburg : [s. n.], [2013]. — 159 S. 


Pages