Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844

Ціборовська-Римарович, І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844 / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАНУ, НБУВ. — Київ : Академперіодика, 2019. — 652 с.


Праці викладачів та професорів

Праці викладачів та професорів Національного університету “Києво-Могилянська академія” 2014-2016 рр. : бібліогр. покажч. / НаУКМА ; уклад. Н. Г. Павлів. — Київ : НаУКМА, 2019. — 301 с.


Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом

Товажнянский, Л. Л. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 212 с.


Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович

Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович : биобиблиогр. указ. / НАУ им. Н. Е. Жуковского “ХАИ” ; дар. Н. М. Ткаченко ; сост.: Н. М. Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская. — Харьков : ХАИ, 2019. — 96 с. : ил.


Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію

Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію / дар. А. П. Марченко ; упоряд.: В. С. Стогній, О. І. Жданенко, О. В. Маруня ; автор передмови Б. Є. Патон. — Київ : Промінь, 2020. — 447 с.


Правила прийому в 2020 році

Правила прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” в 2020 році (зі змінами) / НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 88 с.


Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция

Вершинина, Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция / Е. М. Вершинина ; ХОБФИЗИТ. — Харьков : Регион-Информ, 2004. — 432 с. : табл., схемы. — (Общество третьего тысячелетия).


Университетское образование в Украине

Хрипунова, А. Л. Университетское образование в Украине : учеб. пособие для иностранных студ. / А. Л. Хрипунова, Н. В. Северин ; дар. Н. В. Северин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 180 с.


Методика викладання у вищій школі

Пономарьов, О. С. Методика викладання у вищій школі : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 192 с.


Дорогу осилит идущий

Дорогу осилит идущий … : 25-летию ХГУ “НУА” монография / Е. В. Астахова [и др.] ; общ. ред. Е. В. Астахова ; НУА. — Харьков : НУА, 2015. — 646 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Вип. 153

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / ЧНПУ. Вип. 153 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. — Чернігів : ЧНПУ, 2018. — 172 с.


Методологія наукових досліджень

Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько ; НУХТ. —​ Київ : Ліра-К, 2018. — 352 с.


Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 138

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : присвячується 100-річчю фізико-математичного фак. / ЧНПУ. Вип. 138 : Педагогічні науки / відп. ред. В. О. Дятлов. —​ Чернігів : ЧНПУ, 2016. — 212 с.


Pages