Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика

Дорошук, Г. А. Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика : монографія : присвячено 100-річчю Одеського національного політехнічного університету / Г. А. Дорошук ; ОНПУ. — Одеса : Освіта України, 2019. — 367 с. : табл., рис.


Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти

Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія / О. І. Ляшенко [та ін.] ; Інститут педагогіки НАПН України. — Київ : Педагогічна думка, 2013. — 160 с. : табл., рис. 


Криптологія

Курко, М. Н. Криптологія : навч. посібник / М. Н. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2020. — 248 с.


Фізична культура і спорт Харківського Політеху

Фізична культура і спорт Харківського Політеху. Історія. Досягнення. Перспективи / О. В. Білоус [та ін.] ; дар.: А. В. Кіпенський, В. М. Скляр ; заг. ред.: А. В. Кіпенський, В. М. Скляр ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 186 с.


Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природничих наук

Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природничих наук : навч. посібник / дар. К. О. Мінакова ; ред.: І. Березовська, К. Мінакова. — Львів : Простір-М, 2021. — 183 с. : іл.

 

 

 


Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844

Ціборовська-Римарович, І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів. Історія та видавнича діяльність, 1758-1844 / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАНУ, НБУВ. — Київ : Академперіодика, 2019. — 652 с.


Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом

Товажнянский, Л. Л. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” : фотоальбом / Л. Л. Товажнянский, Г. В. Лисачук, И. М. Шептун ; общ. ред. Л. Л. Товажнянский ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. — 212 с.


Аналітичний звіт

Аналітичний звіт за результатами першого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти / заг. ред.: О. Давліканова [та ін.]. — Київ : НМЦ , 2020. — 98 с. : іл.


Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію

Державні премії України в галузі науки і техніки : погляд на п’ятдесятирічну історію / дар. А. П. Марченко ; упоряд.: В. С. Стогній, О. І. Жданенко, О. В. Маруня ; автор передмови Б. Є. Патон. — Київ : Промінь, 2020. — 447 с.


Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция

Вершинина, Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества. Концепция / Е. М. Вершинина ; ХОБФИЗИТ. — Харьков : Регион-Информ, 2004. — 432 с. : табл., схемы. — (Общество третьего тысячелетия).


Университетское образование в Украине

Хрипунова, А. Л. Университетское образование в Украине : учеб. пособие для иностранных студ. / А. Л. Хрипунова, Н. В. Северин ; дар. Н. В. Северин ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2020. — 180 с.


Екстрене дистанційне навчання в Україні

Кухаренко, В. М. Екстрене дистанційне навчання в Україні : кол. монографія / В. М. Кухаренко, В. В. Бондаренко ; НТУ “ХПІ”, ХНАДУ. — Харків : Міська друкарня, 2020. — 409 с.


Дорогу осилит идущий

Дорогу осилит идущий … : 25-летию ХГУ “НУА” монография / Е. В. Астахова [и др.] ; общ. ред. Е. В. Астахова ; НУА. — Харьков : НУА, 2015. — 646 с.


Pages