Education. Science. Pedagogics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза

Фурманец, Б. И. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза : монография / Б. И. Фурманец, Л. Н. Грень ; дар. Б. И. Фурманец ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 168 с.


Основи паблік рилейшнз

Романовський, О. Г. Основи паблік рилейшнз : навч. посібник / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. В. Воробйова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 875

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 875 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 443 с.


Профорієнтація

Профорієнтація : навч. посібник / КНУ ; упоряд. Г. К. Юрчинська. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. —  271 с.


Документні ресурси бібліотек

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; КНУКіМ. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 348 с.


Університетська освіта

Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець ; МДУ. —​  Київ : Кондор, 2016. — 186 с.


Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі

Палеха, Ю. І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посібник / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; ЄУ. — Київ : Ліра-К, 2018. — 220 с.


Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2018 році / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 100 с.


Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності

Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності : навч.-практ. посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; заг. ред. Ю. І. Палеха. —​  Київ : Ліра-К, 2018. — 208 с.


Педагогика лидерства

Романовский, А. Г. Педагогика лидерства : монография ​/ А. Г. Романовский, В. Е. Михайличенко, Л. Н. Грень ; дар. В. Е. Михайличенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Бровин А. В., 2018. — 500 с.

 


Дистанційне навчання

Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання : енциклопедичне видання : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; дар. В. О. Кравец ; АПНУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. —​  Київ : Комп’ютер, 2007. — 128 с.


Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти

Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. І. В. Костиря ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ФОП Панов А. М., 2018. — 195 с.


Семья. Род. Нация

Семья. Род. Нация : из серии выставок в рамках проекта “Харьковские династии” / дар. А. П. Марченко. —  [Б. м. : б. и.], 2013. — 22 с.


Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи

Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи / А. А. Бадан [та ін.] ; дар. А. В. Кіпенський ; заг. ред. А. В. Кіпенський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 204 с.


Pages