Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання

Долженко, Ю. І. Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання : навч.-метод. посібник / Ю. І. Долженко, Б. А. Веретенченко, А. В. Дженюк ; заг. ред. Ю. І. Долженко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. — 128 с.


Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей

Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей : монографія / О. М. Сизоненко [та ін.] ; ІІПТ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 151 с.


Технологія скла

Технологія скла : підручник : у 3 ч. / Й. М. Ящишин [та ін.]. Ч. 3 : Технологія скляних виробів / ІІТЗО МОН України ; ред. Й. М. Ящишин. — Львів : Растр-7, 2011. — 416 с. : рис. 


Загальна та неорганічна хімія

Гомонай, В. І. Загальна та неорганічна хімія : підручник / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. — Вінниця : Нова книга, 2016. — 448 с. 


Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія”

Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія” / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. М. Биканов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 27 с.

 


Вестник национального технического университета “ХПИ”. Вып. 43

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / НТУ “ХПИ”. Вып. 43 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 180 с.


Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій

Макаров, А. С. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій : монографія / А. С. Макаров, К. В. Макарова ; ІКХХВ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 247 с.


Pages