Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Мінералого-петрографічний словник

Білецький, В. С. Мінералого-петрографічний словник / В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. Кн. 1 : Мінералогічний словник / НТУ “ХПІ” ; дар. В. С. Білецький ; уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ” ; Київ : ФОП Халіков Р. Х., 2018. — 444 с.


Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали

Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали / В. И. Дубоделов [и др.] ; ФТИМС НАНУ. —​  Киев : Наук. думка, 2018. — 263 с.


Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії

Камчатний, В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Золоті сторінки, 2018. — 232 с.


Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України

Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України : монографія / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; дар. О. Ю. Федоренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 185 с.


Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи)

Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи) : підручник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  2-ге вид., перероб. —​  Київ : Центр учбової літ., 2017. — 470 с.


Физико-химические основы и технология утилизации ингибированных смесей концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота

Физико-химические основы и технология утилизации ингибированных смесей концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота : монография / В. И. Созонтов [и др.] ; дар. Г. И. Гринь ; ВНУ, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Северодонецкий Оргхим. —​ Северодонецк : ВНУ, 2018. — 272 с.


Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання)

Бухкало, С. І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання) : підручник / С. І. Бухкало ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Київ : Центр учбової літ., 2017. — 412 с.


Химия и технология триоксида диазота

Химия и технология триоксида диазота : монография / В. И. Созонтов [и др.] ; дар. Г. И. Гринь​ ; ВНУ, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Северодонецкий Оргхим. —​ Северодонецк : ВНУ, 2017. — 180 с.


Сенсорний аналіз харчових продуктів

Сенсорний аналіз харчових продуктів : навч. посібник / Ф. Ф. Гладкий [та ін.] ; дар. В. К. Тимченко​ ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 132 с.


Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки

Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки : навч. посібник / Л. Н. Кричковська [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — 108 с.


Ресурсо- и энергосберегающая технология песчано-силикатных изделий

Ресурсо- и энергосберегающая технология песчано-силикатных изделий : монография / Г. Н. Шабанова [и др.] ; дар. Г. Н. Шабанова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 186 с.


Хімія p-елементів

Ледовських, В. М. Хімія p‑елементів : навч. посібник / В. М. Ледовських ; НАУ. —​ 2-ге вид., доп. і перероб. —​ Київ : НАУ, 2017. — 548 с.


Pages