Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Збірник наукових праць ДНДІВіС ОВТ. Вип. 2(2)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 2(2) / ДНДІВіС ОВТ ; гол. ред. В. Г. Башинський. — Чернігів : Брагинець О. В., 2019. — 175 с.


Розрахунки в середовищі EXCEL

Коцаренко, В. О. Розрахунки в середовищі EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Ю. А. Селіхов, К. О. Горбунов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011.— 272 с.


Інформатика. Культура. Технології

Інформатика. Культура. Технології = Informatics. Culture. Technology : VII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-25 верес. 2019 : зб. тез доп. / ОНПУ. — Одеса : ОНПУ, 2019. — 142 с. : рис. 


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 квіт. 2019 р. / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ ; ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ. — Баку ; Харків ; Жиліна : ФОП Петров В. В., 2019. — 108 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 2

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, м. Харків, 16-18 трав. 2018 р. : у 4 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ ; ред. Є. І. Сокол ; уклад. Лісачук Г. В. — Ч. 2. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 332 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 1.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я = Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Healts : тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018, м. Харків, 16-18 трав. 2018 р. : у 4 ч. / НТУ “ХПІ”, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ; ред. Є. І. Сокол ; уклад. Лісачук Г. В. — Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 346 с.


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матеріали восьмої Міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квіт. 2018 р. / ПолтНТУ, ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ ; ПолтНТУ, ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ХНДІ ТМ, УмЖ. — Полтава ; Баку ; Харків : [б. и.], 2018. — 108 с.


Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології

Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології = Computer Algebra and Information Technologies : праці III Міжнар. конф., м. Одесса, 20-25 серп. 2018 р. / ОНУ ; голова орг. ком. В. Круглов. — Одеса : М. О. Бондаренко, 2018. — 198 с.


Збірник наукових праць/ Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2019. — 148 с.


Застосування генетичних алгоритмів у комп’ютерних системах

Погорілий, С. Д. Застосування генетичних алгоритмів у комп’ютерних системах : монографія / С. Д. Погорілий, Р. В. Білоус, І. В. Білоконь ; ред. С. Д. Погорілий ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 319 с.


Програмування числових методів мовою Python

Програмування числових методів мовою Python : навч. посібник / А. Ю. Дорошенко [та ін.] ; ред. А. В. Анісімов ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 463 с. : табл., рис.

 


Сборник научных трудов НГТУ № 1(94)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 1(94) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 144 с.


Сборник научных трудов НГТУ № 3-4(93), 2018

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 3-4(93) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 164 с.


Основы веб-технологий

Борисова, Н. В. Основы веб-технологий : учеб. пособие / Н. В. Борисова, О. В. Канищева ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 226 с. 


Геометрическое моделирование огибающих семейств кривых на примере процесса перфорации в валках

Куценко, Л. Н. Геометрическое моделирование огибающих семейств кривых на примере процесса перфорации в валках : монография / Л. Н. Куценко, И. Ю. Адашевская, Д. В. Воронцова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТМТ, 2009. — 144 с.


Pages