Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Web-проектування

Зиков, І. С. Web-проектування : практикум / І. С. Зиков, О. П. Черних ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 184 с.


Вступ до алгоритмів

Вступ до алгоритмів = Introduction to Algorithms : переклад з англійської третього видання / Т. Г. Кормен [та ін.] ; наук. ред. А. Бандура ; пер. з англ.: О. Редчук [та ін.]. — Київ : К. І. С., 2019. — 1288 с.


PYTHON на примерах

Васильев А. Н. PYTHON на примерах. Практический курс по програмированию. 3-е издание. — СПб.: Наука и Техника, 2019. — 432 с.


Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку

Маловичко, С. В. Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку : монографія / С. В. ​Маловичко ; дар. Т. В. ​Давидюк ; ДонДУЕТ. — Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2015. — 428 с.


Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. і випр. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 496 с.


Основы работы в среде AutoCAD

Далека, В. Д. Основы работы в среде AutoCAD : лаб. практикум / В. Д. Далека, Е. П. Черных, А. Н. Шеин. Ч. 2 / НТУ “ХПИ” ; дар. Е. П. Черных. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — ​72 с.


Інформатика. Ч. 1

Черних, О. П. Інформатика : лаб. практикум / О. П. Черних, О. М. Шеін. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. О. П. Черних. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — ​112 с.


Операційні системи

Операційні системи : лаб. практикум / Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; дар.: Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 336 с.


Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кібернетика. Вип. 1(17)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. — Вип. 1(17) / відп. ред. О. К. Закусило. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — ​54 с.


Системне програмування. Т. 2

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 2 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — 368 с.


Системне програмування. Т. 1

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 1 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — ​576 с.


Системи контролю версіями

Пугачов, Р. В. Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. Любченко, М. О. Соболь ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с.


Pages