Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 831

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 99 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 830

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 830 : Комп'ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 179 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 829

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 829 : Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 415 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2013)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2013) : прогр. XXI Міжнар. наук.- практ. конф., 29-31 трав.  2013 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; уклад. Г. В. Лісачук. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 92 с.


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 12 / ЖВІ ; дар. А. О. Хабчук ; гол. ред. Ю. Г. Даник. — Житомир : ЖВІ, 2015. — 208 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета

Новосибирский гос. техн. ун-т. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский гос. техн. ун-т. № 4(82) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2015. — 136 с.


Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування

Шамардіна, В. М. Аналіз та синтез лінійних систем автоматичного керування : лаб. практикум з курсу “Теорія автоматичного керування” для студ. денної форми навч. за напрямком “Електромеханіка” / В. М. Шамардіна, Л. В. Асмолова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розв'язання інженерної задачі за допомогою комплексу програмних засобів" з дисципліни "Інформатика" : для студ. спец. 6.090210 — Двигуни внутрішнього згоряння / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: В. О. Пильов, О. Ю. Ліньков, С. В. Коваленко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. — 28 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький
ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун–т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 343 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред.  Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 385 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 3 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький
ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 394 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Системы обработки многомерных распределенных данных»

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Системы обработки многомерных распределенных данных” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост. Касилов О. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 96 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Моделирование систем»

Методические указания к практическим работам по курсу “Моделирование систем” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост. Касилов О. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 64 с.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Моделирование систем»

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Моделирование систем” : для студ. спец. 6.05010104 “Системы искусственного интеллекта” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 76 c.


Методические указания к лабораторным работам по курсу «Компьютерные сети»

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Компьютерные сети” : для студ. спец. 7.05020202 “Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. В. Касилов ; сост.  КасиловО. В. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2014. — 88 с.


Комп'ютерна графіка

Яловкіна, К. Б. Комп'ютерна графіка : навч.-метод. посібник для студ. спец. 7.080404 “Інтелектуальні системи прийняття рішень” заоч. форми навч. / К. Б. Яловкіна, В. В. Шевцова, І. В. Савран ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 92 с.


Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++

Васильченков, О. Г. Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++ : учеб. пособие / О. Г. Васильченков, Е. Е. Тверитникова, В. А. Крылова ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 228 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-20 трав. 2016 р. : у 4 ч. Ч. 4 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. —  371 с.


Проектирование в среде Visual Basic.NET

Проектирование в среде Visual Basic.NET : учеб. пособие / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 152 с.


Pages