Проблеми конструювання об’єктів у комп’ютерних системах

Адашевська, І Ю. Проблеми конструювання об’єктів у комп’ютерних системах : конспект лекцій / І. Ю. Адашевська ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 72 с.