Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Логика

Логика : хрестоматия / дар. Ю. Н. Главчева ; авт.- сост. С. Д. Цалин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Факт, 2009. — 861 с.


Психологія тимбілдингу

Психологія тимбілдингу: навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар.: О. Г. Романовський [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 92 с. : табл., рис.


Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф.

Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, 75-річчю завершення Другої світової війни та 135-річчю заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, 20-21 листоп. 2020 р. / НТУ “ХПІ”, КНУ, КУП НАНУ, ХНДІК, Мішкольцький університет ; дар. Я. В. Тарароєв ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 294 с.


Психологія лідерства в бізнесі

Гура, Т. В. Психологія лідерства в бізнесі : навч. посібник / Т. В. Гура, О. Г. Романовський, А. Є. Книш ; дар.: Т. В. Гура, О. Г. Романовський, А. Є. Книш ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 100 с.


Actus Fidei

Пісковський, Ю. Actus Fidei / Ю. Пісковський ; дар. Ю. Пісковський ; ред. Ю. Педан. — Київ : КВІЦ, 2021. — 367 с. : іл.


Книга великих вопросов. Что мы вообще знаем?

Арнц, У. Книга великих вопросов. Что мы вообще знаем? = What the Bleep Do We Know? / У. Арнц, Б. Чейс, М. Висенте ; дар. И. А. Колесникова ; пер. с англ. Е. Мирошниченко. — Москва : София, 2008. — 351 с. : ил. 


Дао физики

Капра, Ф. Дао физики = The Tao of Physics : общие корни современной физики и восточного мистицизма / Ф. Капра ; дар. И. Колесникова ; пер. c англ. В. Г. Трилис. — Москва : София, 2008. — 410 с. : ил.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії та 75-річчю визволення м. Харкова, 16‑17 листоп. 2018 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, КНУ, КУП НАНУ, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2018. — 204 с. : іл. 


Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди которые играют в игры. Психология человеческой судьбы

Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди которые играют в игры. Психология человеческой судьбы = Games People Play. What do You Say After You Say Hello! : пер. с англ. / Э. Берн ; общ. ред. М. С. Мацковский. — Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. — 399 с.


Філософія

Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. — 5-те вид., стер. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 504 с. : іл. — (Вища освіта в Україні). 


Psychology of Creativity

Hughson, N. I. Psychology of Creativity / N. I. Hughson, R. T. Hughson ; дар. Л. Л. Товажнянский. — Tempe, Arizona : Amazing Books, 2004. — 544 p.


Современные притчи

Наджеми, Р. Э. Современные притчи = Contemporary Parables / Р. Э. Наджеми ; дар. И. А. Колесникова ; пер. с англ. Г. Крылов. — Москва : ИД София, 2004. — 285 с. : ил. 


Вступ до психотерапії

Глива, Є. Вступ до психотерапії : навч. посібник / Є. Глива ; НаУОА. — Острог : Острозька академія ; Київ : Кондор, 2016. — 530 с.


Pages