Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі

Лучинкіна, А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; заг. ред.: А. І. Лучинкіна, Т. А. Яншина ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 252 с.


Основи лідерства

Нестуля, О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. — К.: Знання, 2013. — 358 с.


Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми

Шаповалов, Б. Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 230 с.


Філософія

Філософія : підручник / Л. В. Губерський [та ін.] ; ред. Л. В. Губерський ; худож. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2013. — 510 с.


Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги

Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 290 с.


Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату

Кунгурцева, Л. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 242 с.


Психологія

Психологія : підручник / С. Д. Максименко [та ін.] ; ред. І. Ф. Прокопенко ; худож. Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. — 863 с.


Етика бізнесу

Лихолат, С. М. Етика бізнесу : навч. посібник / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. — Київ : Знання, 2013. — 367 с.


Соціальна психологія. Практикум

Темрук, О. В. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / О. В. Темрук ; Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Каравела, 2013. — 280 с.


Психодіагностика

Галян, І. М. Психодіагностика : навч. посібник / І. М. Галян. — 2-ге вид., стер. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с.


Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка [та ін.] ; дар. Т. В. Гура ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ ; Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 184 с.


Философские проблемы космологии

Базалук, O. A. Философские проблемы космологии : монография / О. А. Базалук, И. В. Владленова. — X. : Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, 2013. — 190 с.


Соціальна психологія. Практикум

Ставицька, Світлана Олексіївна. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / С. О. Ставицька, В. В. Волошина ; Ін-т соціології, психології та управління нац. пед. ун-ту . — Київ : Каравела, 2013. — 320 с.


Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — 2-ге вид., допов. і переробл. — X. : Право, 2012. — 312 с.


Конфліктне спілкування в інженерній діяльності

Романовський, О. Г. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 293 с.


Філософія : хрестоматія

Філософія : хрестоматія ( від витоків до сьогодення ) : навч. посіб. / за ред. акад. HAH України Л. В. Губерського. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 621 с.


Основи зоопсихології

Губко, О. Т. Основи зоопсихології : навч. посібник / за ред. С. І. Болтівця. — К.: Світогляд, 2006. — 190 с.


Психологія управління

Брич, В. Я. Психологія управління : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. — К. : Кондор, 2013. — 384 с.


Pages