Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Психологія управління

Собченко, О. М. Психологія управління : навч. посібник / О. М. Собченко, Л. Д. Подольська ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. — Київ : Кондор, 2013. — 196 с.


Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату

Кунгурцева, Л. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 242 с.


Вікова психологія

Павелків, Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. — Київ : Кондор, 2015. — 469 с.


Соціальна психологія. Практикум

Темрук, О. В. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / О. В. Темрук ; Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Каравела, 2013. — 280 с.


Синергетика і творчість

Синергетика і творчість / В. Г. Кремень [та ін.] ; ред. В. Г. Кремень ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 314 с.


Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка [та ін.] ; дар. Т. В. Гура ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ ; Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 184 с.


Синергетика і освіта

Синергетика і освіта / В. Г. Кремень [та ін.] ; ред. В. Г. Кремень ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. —348 с.


Соціальна психологія. Практикум

Ставицька, Світлана Олексіївна. Соціальна психологія. Практикум : навч. посібник / С. О. Ставицька, В. В. Волошина ; Ін-т соціології, психології та управління нац. пед. ун-ту . — Київ : Каравела, 2013. — 320 с.


Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / В. О. Киричук [та ін.] ; заг. ред.: Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 132 с.


Конфліктне спілкування в інженерній діяльності

Романовський, О. Г. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 293 с.


Психологія та педагогіка праці особистосгі: від обдарованості дитини до майстерності дорослого

Рибалка, В. В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 220 с.


Основи зоопсихології

Губко, О. Т. Основи зоопсихології : навч. посібник / за ред. С. І. Болтівця. — К.: Світогляд, 2006. — 190 с.


Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі

Лучинкіна, А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; заг. ред.: А. І. Лучинкіна, Т. А. Яншина ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 252 с.


Основи лідерства

Нестуля, О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. — К.: Знання, 2013. — 358 с.


Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми

Шаповалов, Б. Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 230 с.


Філософія

Філософія : підручник / Л. В. Губерський [та ін.] ; ред. Л. В. Губерський ; худож. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2013. — 510 с.


Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги

Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. — Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. — 290 с.


Pages