Law. Jurisprudence

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах : монографія / Д. В. Бусуйок [та ін.] ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич ; ІДП НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2015. — 199 с.


Інтелектуальна власність

Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посібник / І. О. Мікульонок ; НТУУ “КПІ”. — 3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : Кондор, 2016. — 242 с.


Питання вчення про злочин і покарання

Кузьменко, О. В. Питання вчення про злочин і покарання : навч. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Харків : Юрайт, 2020. — 212 с.


Трудове право : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Трудове право : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : підручник / О. М. Ярошенко [та ін.] ; заг. ред. О. М. Ярошенко ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків : Право, 2019. — 544 с.


Практичні завдання з правознавства

Кузьменко, О. В. Практичні завдання з правознавства : навч.-метод. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 2-ге вид. — Харків : Юрайт, 2020. — 346 с.


Фінансове право

Фінансове право : підручник : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / О. О. Дмитрик [и др.] ; ред.: М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 416 с. 


Право інтелектуальної власності для креативних індустрій

Право інтелектуальної власності для креативних індустрій : хендбук для тих, хто прагне мати під рукою юриста, який готовий відповісти на щоденні питання з інтелектуальної власності / відп. ред.: О. Сімсон, С. Глотов. — Харків : Точка, 2019. — 76 с.


Теорія і практика адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю

Кондратенко, В. М. Теорія і практика адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю : монографія / В. М. Кондратенко. — Харків : Мачулін, 2018. — 436 с.


Права людини в Україні —​ 2014

Права людини в Україні —​ 2014. Доповідь правозахисних організацій / дар. М. Д. Романов. —​ Харків : Права людини, 2015. —​ ​340 с.


Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк

Кубрак, Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; НТУ ДП.  Дніпро : Біла К. О., 2018. — 272 с.


Pages