Law. Jurisprudence

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 837

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 837 : Юридичні науки / відп. ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 531 с.

 


Патентное право: правовая охрана изобретений

Андрощук, Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособие / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова ; науч. ред. О. Д. Карпенко ; отв. ред. И. В. Хронюк ; МАУП. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : МАУП, 2001. — 231 с.


Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах - 2020

Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах — 2020 / М. Цип’ящук [та ін.]. — Київ : ФОП П’ятаков Ю. О., 2021. — 62 с. — (Прямуємо разом). 


Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку

Капіца, Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку = European Union Intellectual Property Law: Formation, Institutes, Directions of Development : монографія / Ю. М. Капіца ; ЦДІВТТ НАН України. — Київ : Академперіодика, 2017. — 663 с. 


Екологія злочину

Нежурбіда, С. І. Екологія злочину: Теорії, аналіз, результат / С. І. Нежурбіда ; дар. М. Б. Зушман ; ЧНУ. — Чернівці : Друк Арт, 2013. — 432 с. : іл.


Судово-експертна діяльність в Україні

Судово-експертна діяльність в Україні : зб. нормативно-правових актів / ННЦ “ІСЕ” ; дар. Є. І. Сокол ; упоряд.: О. М. Клюєв, Е. Б. Сімакова-Єфремян, В. В. Хоша. — Харків : ФОП Панов А. М., 2021. — 414 с. 


Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 20 квіт. 2018 р. / УжНУ, Університет Марії Кюрі-Склодовської ; заг. ред.: О. Я. Рогач, Я. В. Лазур, М. В. Менджул. — Ужгород : ТОВ “РІК-У”, 2018. — 166 с.


Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами

Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару “Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами”, Харків, 12 лип. 2019 р. / "Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами", міжвідомчий науково практичний семінар (2019 ; Харків) ; ХНДІСЕ. — Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. — 259 с. : іл.


Кабінет-музей

Кабінет-музей видатного судового медика, криміналіста, засновника Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса / ХНДІСЕ ; дар. Є. І. Сокол. — Харків : [б. и.], [20--]. — 26 с. : іл.

 


Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах : монографія / Д. В. Бусуйок [та ін.] ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич ; ІДП НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2015. — 199 с.


Інтелектуальна власність

Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посібник / І. О. Мікульонок ; НТУУ “КПІ”. — 3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : Кондор, 2016. — 242 с.


Питання вчення про злочин і покарання

Кузьменко, О. В. Питання вчення про злочин і покарання : навч. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Харків : Юрайт, 2020. — 212 с.


Pages