Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах

Яковлєв, А. І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах / А. І. Яковлєв ; дар.: А. І. Яковлєв, Є. І. Сокол. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 100 с.


Економіка підприємства

Економіка підприємства : конспект лекцій / О. О. Гаврись, М. О. Гаврись, Є. О. Опарій ; дар. О. О. Гаврись ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 74 с.


Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі

Краснокутська, Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова ; дар. Н. С. Краснокутська ; ХДУХТ. —​ Харків : Іванченко І. С., 2014. — 144 с.


Економіка і фінанси підприємств

Краснокутська, Н. С. Економіка і фінанси підприємств : навч. посібник : у 2 ч. / Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, А. В. Попова. Ч. 1 : Економічні засади функціонування та розвитку підприємства. —​ Харків : Іванченко І. С., 2016. — 152 с.


Бухгалтерський облік

Рета, М. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / М. В. Рета, О. І. Линник, Н. Б. Токар ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 252 с.


Облік та аудит

Облік та аудит : конспект лекцій / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. О. Гаврись ; уклад.: М. О. Гаврись, О. О. Гаврись. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 73 с.


Joint Venture

Joint Venture : Lectures for students of speciality 6.050206 “International Economy Management” and 6.050201 “Management of Organization” / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. С. Другова. — Kharkiv : NTU “KPI”, 2018. — 55 p.


Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання

Максименко, Я. А. Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання : навч. посібник / Я. А. Максименко ; дар. Я. А. Максименко ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 124 с.


Економічні системи

Башнянин, Г. І. Економічні системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання / Г. І. Башнянин. —​  Львів : Ліга-Прес, 2017. — 830 с.


Економічні ринкові системи

Башнянин, Г. І. Економічні ринкові системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. —​  Львів : Ліга-Прес, 2018. — 404 с.


Управління проектами

Управління проектами : конспект лекцій для студ. спец. 073 “Менеджмент”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. С. Другова ; уклад.: О. С. Другова [та ін.]. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 187 с.


Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов

Яковлев, А. И. Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов : монография​ / А. И. Яковлев, П. Г. Перерва, Н. Х. Х. Махир. —​  Харьков : Точка, 2018. — 212 с.


Економічна теорія

Економічна теорія : навч. посібник / Л. М. Касьяненко [та ін.]. —​  Київ : Центр учбової літ., 2015. — 224 с.


Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global Economics : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​Харків : Іванченко І. С., 2018. — 188 с.


Pages