Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Дунська, А. Р. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : монографія / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Кондор, 2018. — 232 с.


UNECE Countries in Figures

UNECE Countries in Figures / United Nations Economic Commission for Europe. — Geneva : UNITED NATIONS, 2013. — 142 p.


Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту

Мороз, В. М. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту : навч. посібник / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 130 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Світ книг, 2020. — 312 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 899

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. І. Б. Олексів. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 139 с.


Стратегічне управління

Краснокутська, Н. С. Стратегічне управління : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, І. А. Кабанець ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 460 с.


Стратегии инновационного развития экономики. Ч. 1

Стратегии инновационного развития экономики / НТУ “ХПИ”. Ч. 1 : Современные инновационные трансформации : монография / НТУ “ХПИ” ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 244 с.


Стратегии инновационного развития экономики Ч. 2

Стратегии инновационного развития экономики / НТУ “ХПИ”. Ч. 2 : Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности : монография / НТУ “ХПИ” ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 216 с.


Зачем тебе бухгалтерша?

Легеза, Н. Зачем тебе бухгалтерша? / Н. Легеза ; дар. Н. С. Шульга. —​ Киев : Альфа Реклама, 2019. — 72 с.


Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ

Засадний, Б. А. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ : монографія / Б. А. Засадний ; КНУ. —​ Київ : Кондор, 2018. — 304 с.


International Economic Relations. Management

Lytvynenko, L. International Economic Relations. Management = Міжнародні економічні відносини. Менеджмент : Textbook / L. Lytvynenko, S. Lytvynenko ; National Aviation University. — Kiev : Condor, 2018. — 248 p.


Где деньги?

Легеза, Н. Где деньги? / Н. Легеза ; дар. Н. С. Шульга. —​ Киев : Альфа Реклама, 2016. — 108 с.


Інноваційне підприємництво та бізнес-планування

Савченко, О. І. Інноваційне підприємництво та бізнес-планування : навч.-метод. посібник / О. І. Савченко, Р. О. Нестеренко, Р. О. Побережний ; дар. О. І. Савченко ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 160 с.


Інтелектуальний бізнес

Тимохова, Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посібник / Г. Б. Тимохова ; НУА. —​ Київ : Кондор, 2018. — 316 с.


Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної стійкості підприємства

Маркіна, І. А. Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної стійкості підприємства: теорія та досвід м’ясопереробної галузі України : монографія / І. А. Маркіна, І. В. Угрімова ; дар. І. А. Маркіна. — Запоріжжя : Інтер-М, 2016. — 236 с.


Pages