Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка Вип. 196, 2018

Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічні науки / ХНТУСГ; відп. ред. О. В. Нанка. Вип. 196 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. — Харків : ХНТУСГ, 2018. — 130 с. : рис., табл.