History

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

History of Ukraine

Aleksieiev, Y. History of Ukraine : Textbook / Y. Aleksieiev. —​ 3rd ed., suppl. —​ Kyiv : Caravela, 2018. — 224 p.


Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a Crime of Genocide Under International Law / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. —​ 4-те вид., доп. —​ Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2016. — 370 с.


Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації

Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / КНУ, Національний музей “Меморіал жертв Голодомору”, ІМФЕ НАНУ, ІУАД НАНУ ; упоряд. Ю. Коцур ; ред. Л. Гасиджак. —​ Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. — ​200 с.


Людяність у нелюдяний час

Людяність у нелюдяний час : доброчинці в часи Голодомору / упоряд.: В. Тиліщак, В. Яременко. —​ Львів : Часопис, 2013. — ​236 с.


Герої не вмирають

Герої не вмирають : матеріали пошуково-краєзнавчої роботи учнів та педагогів навч. закл. Харківщини про земляків —​ воїнів, загиблих в зоні АТО / уклад. І. В. Павелко. —​ Харків : Стиль-Іздат, 2016. — ​84 с.


Краєзнавчі шляхи Слобожанщини. Вип. XІ

Краєзнавчі шляхи Слобожанщини : зб. інформ. метод. матеріалів. Вип. XI / облСЮТур ; упоряд. Т. М. Астапова ; заг. ред. В. А. Редіна.  Харків : Стиль-Іздат, 2018. — 68 с.


Краєзнавчі шляхи Слобожанщини. Вип. X

Краєзнавчі шляхи Слобожанщини : зб. інформ.- метод. матеріалів. Вип. X / облСЮТур ; упоряд. Т. М. Астапова ; заг. ред. В. А. Редіна.  Харків : Стиль-Іздат, 2017. — 72 с.


Новейшая история народов мира. Исторические традиции и менталитет народов Северной Америки, Турции и Грузии

Смирнов, В. Н. Новейшая история народов мира. Исторические традиции и менталитет народов Северной Америки, Турции и Грузии / В. Н. Смирнов. —​ Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 264 с.


Євреї в етнічній мозаїці українських земель

Євреї в етнічній мозаїці українських земель / М. Вовченко [та ін.] ; дар. М. Г. Качахідзе ; наук. ред. С. Наумов ; ред. С. Мешкова ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ, 2015. — 148 с.


Ayasofya ve onarimlari

Hasan F. D. Ayasofya ve onarimlari / Hasan Firat Diker ; дар. Hasan Firat Diker. — Istanbul : Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Yayinlari, 2016. — 367 p.


Pages