History

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Казахстан

Казахстан : фотолетопись / дар. Э. И. Велиев. — Т. 2 / сост.: К. Игисинова, К. Жаныбай ; пер.: К. Игисин, О. Шарипова. — Алматы : Ruan, 2005. — 192 с.


Геноциди Сталіна

Наймарк, Н. Геноциди Сталіна = Stalin’s Genocides / Н. М. Наймарк ; пер. з англ. В. Старк. — Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. — 135 с. 


Нехай не гасне світ науки

Shenderovsky, V. May the Light of Science Never Die = Нехай не гасне світ науки / V. Shenderovsky ; National academy of sciences of Ukraine, Institute of physics of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2016. — 388 p.


Страноведение

Щербаков, В. И. Страноведение : учеб. пособие для студ.-иностр. / В. И. Щербаков ; дар. В. И. Щербаков ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Полосатая типография, 2015. — 141 с.


Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан

Александрова, І. Є. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан : монографія / І. Є. Александрова, Н. Г. Аннєнкова, Л. М. Бєсов ; заг. ред. Л. М. Бєсов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 212 с. : табл., рис. 

 


Архитектор Бекетов и его Харьков

Мачулин, Л. И. Архитектор Бекетов и его Харьков / Л. И. Мачулин ; дар. Л. И. Мачулин. — Харьков : Мачулин, 2017. — 140 с. : ил. — (Время. Личность. Харьков).


Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «​Історія України»

Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «Історія України» : для студ. усіх спец. / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. С. Арбузова [и др.]. — 2-ге вид., без змін. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 152 с.


Харків - 350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історично- економічний огляд

Харків - 350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історично- економічний огляд / В. Н. Майорченко [и др.] ; дар. І. О. Колісникова ; заг. ред. В. Н. Майорченко. — Харків : Золоті сторінки, 2004. — 320 с. : іл.


Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках

Дрозд, Р. Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках / Р. Дрозд, Б. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол. І. Мусієнко. — 3-тє вид., випр., доп. — Харків : Золоті сторінки, 2013. — 270 с. 


Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури

Таранушенко, С. А. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури : книга з доповненою реальністю / С. А. Таранушенко ; автор передмови В. В. Вечерський ; упоряд. О. О. Савчук ; ІР НБУВ, ДНАББ, Український культурний фонд. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2021. — 224 с.


Новітня історія України

Бойко, О. Д. Новітня історія України, 2014-2019 рр. : навч. посібник / О. Д. Бойко. — Київ : ВЦ Академія, 2020. — 160 с. — (Alma mater+). 


Пам’ять роду

Пам’ять роду / УІНП ; упоряд. Н. Позняк-Хоменко. — Київ : [б. и.], [2020]. — 81 с. : іл.


135 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”. Історія та сучасність

135 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”. Історія та сучасність / НТУ “ХПІ” ; заг. ред. Є. І. Сокол. — Харків : Раритети України, 2020. — 336 с. : іл.


Кобзарсько-лірницька епічна традиція

Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 15-16 черв. 2019 р. / ІМФЕ НАНУ, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”, Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський. — Харків : Видавець Олександр Савчук ; Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара”, 2019. — 220 с. : іл. 


Pages