History

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Торунь

Анушевски, А. Торунь / А. Анушевски, М. Тарговски, О. Тетерска ; дар. Э. И. Велиев ; пер. с пол. О. Тетерска. — [Б. м. : б. и.], [20--]. — 120 с.


Казахстан : фотолетопись

Казахстан : фотолетопись / дар. Э. И. Велиев. — Т. 1 / сост.: К. Игисинова, К. Жаныбай ; пер.: О. Шарипова, К. Игисин. — Алматы : Ruan, 2005. — 128 с.


An Illustrated History of the USA

O’Callaghan, D. B. An Illustrated History of the USA / D. B. O’Callaghan. — Harlow : Longman, 2004. — 144 p. : ill., photos, maps.


Баугауз - Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ.

Баугауз – Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ. Проблеми збереження модерністської спадщини = Bauhaus-Zaporizhzhia. Zaporizhzhia Modernism and Bauhaus School: Universality of Phenomena / заг. ред., упоряд. Є. Губкіна . — Харків : Діса плюс, 2018. — 512 с.


Історiя України

Олійник, М. Історiя України : навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 264 с.


Світове місто Харків

Зеленіна, О. Л. Світове місто Харків : кн. для школярів та їх батьків / О. Л. Зеленіна ; ред., автор передмови В. Семиноженко ; ред. С. Куделко ; пер. з рос. В. П. Дяченко. — Харків : Фоліо, 2019. — 106 с.


Мировой город Харьков

Зеленина, Е. Л. Мировой город Харьков : кн. для школьников и их родителей / Е. Л. Зеленина ; ред., авт. предисл. В. П. Семиноженко ; ред. С. Куделко. — Харьков : Фолио, 2019. — 106 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Серія: Архітектура

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : присвяч. участі каф. дизайну архітектурного середовища у Першій укр. нац. виставці на Празькому квадрієнале 2019 р. : 
зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. — № 911 : Архітектура / гол. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 80 с. : рис. 


History of Ukraine and Ukrainian Culture

Suliatytskyi, M. I. History of Ukraine and Ukrainian Culture = Історія України та української культури : guide for foreign students / M. I. Suliatytskyi, Kh. M. Butchak. — Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — 216 с.


Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія. Вип. 2

Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія : альманах. Вип. 2 / дар.: О. Ю. Багалій, О. В. Чистякова ; авт. ідеї О. В. Чистякова ; уклад. О. Ю. Багалій ; ред.: Н. А. Тимошенко, М. В. Янінович. — Харків : Пром-Арт, 2020. — 132 с.


Майдан. Пряма мова

Майдан. Пряма мова. Кн. 1 / розшифр., упоряд., автор приміток : О. Чебанюк, О. Ковальова. — Київ : Національний музей Революції Гідності, 2019. — 448 с.


Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія

Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія : альманах. Вип. 1 / дар.: О. Ю. Багалій, О. В. Чистякова ; автор ідеї О. В. Чистякова ; уклад.: О. Ю. Багалій, І. Є. Гончарова, Н. Г. Немировська ; ред.: Н. А. Тимошенко, М. В. Янінович. — Харків : Пром-Арт, 2019. — 106 с.


Історія України

Світлична, В. В. Історія України : навч. посібник / В. В. Світлична. — 9-те вид., доп. — Київ : Каравела, 2019. — 408 с.


Pages