History

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Дорога крізь життя

Яремійчук, Р. С. Дорога крізь життя (фрагменти спогадів) / Р. С. Яремійчук. — Львів : ФОП Корпан Б. І., 2019. — 266 с.


Біль за Україну

Гайдуцький, Павло Іванович. Біль за Україну : присвячується 25-річчю обрання Л. Д. Кучми Президентом України та 20річчю — на другий термін / П. І. Гайдуцький. — Київ : ДСК‑Центр, 2019. — 656 с. : рис.


Красота в изгнании.Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода

Васильев, А. А. Красота в изгнании.Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода / А. А. Васильев ; дар. И. А. Колесникова ; науч. ред. Е. Беспалова. — 2-е изд., доп. — Москва : Слово/Slovo, 2000. — 480 с.


Молода нація : альманах

Молода нація : альманах. Спецвип. № 53 : Суспільство й ідеологія: історія та сучасність / гол. ред. П. Вознюк. —​ Київ : Смолоскип, 2015. — 200 с.


Історія української державності Т. 2

Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов. Т. 2 : 1917–2017 рр. / ЛНАУ. — Київ : Кондор, 2018. — 464 с.

 


Історія української державності Т. 1

Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов. Т. 1 : Давні часи, Середньовіччя. Нова доба / ЛНАУ. — Київ : Кондор, 2018. — 344 с.


Місто моє розстріляне

Мусман, Х. Місто моє розстріляне / Х. Мусман ; пер. з рос. Д. Аладько. —​ Рівне : Волинські обереги, 2019. — 132 с.


Війна і міф. Невідома Друга світова. 1939-1945

Війна і міф. Невідома Друга світова. 1939-1945 / І. Бігун [та ін.] ; заг. ред.: О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров ; дар. Ю. А. Мох ; УІНП. —​ Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 272 с.


Історiя України

Олійник, М. Історiя України : навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє вид., випр. та доп. —​ Львів : Новий світ-2000, 2018. — 264 с.


У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни

Тріпутіна, Н. П. У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни : 75-річчю звільнення Харкова від нацистської окупації присвяч. / Н. П. Тріпутіна ; ХНУМГ. —​ Харків : Дім Реклами, 2019. — 228 с.


Професор Колесніков Олександр Іванович: життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього

Бабаєв, В. М. Професор Колесніков Олександр Іванович: життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього : до 130-ї річниці від дня народж. О. І. Колеснікова / В. М. Бабаєв, В. П. Ткач, Н. П. Тріпутіна ; дар. В. М. Бабаєв ; упоряд. Т. П. Єлісеєва ; ХНУМГ. —​ Харків : Золоті сторінки, 2019. — 208 с.


Привет из Одессы

Привет из Одессы = Greetings From Odessa : фотоальбом / М. Пойзнер [и др.] ; дар.: Г. Михайлов, В. Бысов. —​ Харьков : Дом Рекламы, 2017. — ​256 с.


Киев. Город, переживший войну

Михайлов, Г. Киев. Город, переживший войну = Kiev. The City That Outlived the War : 70-летию освобождения города посвящ. : фотоальбом / Г. Михайлов, В. Бысов, В. Зильберберг ; дар.: Г. Михайлов, В. Бысов. —​ Харьков : Дом Рекламы, 2012. — ​194 с.


Харьковъ. В открытках

Харьковъ. В открытках = Kharkov. In Postcards / дар.: Г. Михайлов, В. Бысов ; сост.: Г. Михайлов [и др.]. —​ Харьков : Дом Рекламы, 2015. — ​62 с.


Харків. 1941–1943

Харків. 1941–1943 = Kharkiv. 1941-1943 : фотоальбом / дар.: Г. Михайлов, В. Бисов ; уклад.: Г. Михайлов, В. Зільберберг, В. Бисов ; пер. О. Гамурарь. —​ Харків : Дім Реклами, 2018. — ​​191 с.


Дивовижна земля Харківська

Дивовижна земля Харківська = Amazing Kharkiv Land : фотоальбом / дар.: Г. Михайлов, В. Бисов ; уклад.: Г. Михайлов, В. Бисов ; пер. О. Гамурарь. —​ Харків : Дім Реклами, 2018.  — ​239 с.


Харків

Харків : паспорт. —​ Харків : [б. и.], [20--]. — ​32 с.


Pages