History

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Первая столица республики

Соловьев, В.О. Первая столица республики : Историко-публицистический очерк / В. О. Соловьев, В. И. Сидоров. X., 2013. 116 с.


Історія України

Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. — 4-те вид., доп. — Київ : Академвидав, 2012. — 704 с.


Історія України

Історія України : посібник / ред. Г. Д. Темко, Л. С. Тупчієнко. — Київ : Академія, 2002. — 480 с.


Історія Росії

Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) : навч. посібник / Київський нац. ун-т ; укл. В. М. Мордвінцев. — Київ : Знання, 2013. — 455 с.


Рух опору в Україні 1960-1990

Рух опору в Україні 1960-1990 = Resistance Movement in Ukraine 1960-1990 : енцикл. довід. / гол. ред. О. Зінкевич. — 2-ге вид., доп. — Київ : Смолоскип, 2012. — 896 с.


Львів. Миті епох

Музичишин, А. Львів. Миті епох : фотоальбом / А. Музичишин, Р. Різник. — Б.м. : АгемО, 2010. — 152 с.


Історія України

Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / уклад. : Р. О. Пономаренко, М. Г. Качахідзе. — X. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 84 с.


Музей і школа

Баталкіна, В. І. Музей і школа. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В. І. Баталкіна. — Д.-Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. — 96 с.


Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу ”Історія України” для студ. усіх спеціальностей / уклад. : С. С. Арбузова, І. В. Дворкін. В. В. Кабачек [та ін.]. — Харків : Підручник НТУ ”ХПИ”, 2012. — 152 с.


History of Ukraine

Aleksieiev, Y. History of Ukraine : book / Y. Aleksieiev. — Kyiv : Caravela, 2012. — 216 p.


Історія України

Олійник, М. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє видання, вип. та доп. Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 264 с.


Pages