Баугауз - Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ.

Баугауз – Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ. Проблеми збереження модерністської спадщини = Bauhaus-Zaporizhzhia. Zaporizhzhia Modernism and Bauhaus School: Universality of Phenomena / заг. ред., упоряд. Є. Губкіна . — Харків : Діса плюс, 2018. — 512 с.