Medicine. Biology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. НТУ “ХПІ” та 105 Міжнар. конф. Європейської Асоціації Безпеки, м. Харків, 3-4 груд. 2015 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ЄАБ, СФБЖДЛ ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Смугаста типографія, 2015. — 80 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 


Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов

Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Офтальмология, дерматология, венерология, неврология, психиатрия, эндокринология = Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів. Офтальмологія, дерматологія, венерологія, неврологія, психіатрія, ендокринологія : справочное издание / Т. М. Арсенюк [и др.] ; ред.: В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанин. — Киев : Здоров’я, 1993. — 112 с.


Спортивный массаж

Зотов, В. П. Спортивный массаж / В. П. Зотов. — Киев : Здоров’я, 1987. — 190 с.


Молекулярная биология клетки. Основы клеточной организации

Огурцов, А. Н. Молекулярная биология клетки. Основы клеточной организации : конспект лекций по курсу “Клеточная и молекулярная биология” для студ. спец. 7.092901 “Промышленная биотехнология” / А. Н. Огурцов ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 170 с. : рис.


Обеспечение безопасности при применении водных технологических эмульсий и растворов на производствах в металлообрабатывающих технологиях

Березуцкий, В. В. Обеспечение безопасности при применении водных технологических эмульсий и растворов на производствах в металлообрабатывающих технологиях : монография / В. В. Березуцкий ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Факт, 2009. — 400 с.


Квантовая биология

Магид, И. Б. Квантовая биология / И. Б. Магид. — Харьков : Бурун Книга, 2010. — 544 с.


Промислова технологія лікарських засобів

Промислова технологія лікарських засобів : базовий підручник / Є. В. Гладух [та ін.] ; ред.: Є. В. Гладух, В. І. Чуєшов ; НФаУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Харків : НФаУ ; Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 525 с.


Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : підручник / Л. В. Капрельянц [та ін.] ; ред. Л. В. Капрельянц. —  стер. вид. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 432 с. : табл., рис.


Память воды: гипотезы и реальность

Волошин, В. С. Память воды: гипотезы и реальность : посвящ. 85-летию Приазовского гос. техн. ун-та / В. С. Волошин. — Киев : Освита Украины, 2015. — 500 с. : табл., рис.


Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка

Корж, М. Олексійович. Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка : до 110-річчя Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України” / М. О. Корж, О. А. Диннік ; дар.: М. О. Корж, О. А. Диннік. — Харків : ІРІС, 2019. — 104 с. : іл.


Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Мосікевич [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис.


Pages