Medicine. Biology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. НТУ “ХПІ”, м. Харків, 3-4 груд. 2009 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, УЦЗУ, ННДІПБОП, БДТУ, АБОЗ ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 184 с.


Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності : матеріали 7-ї регіональної наук.-метод. конф. та студентської конф. “Харківщина, студенство та екологія” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Головне управління МНС в Харкiвській області ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. —​ Харків : [б. и.], 2007. — 120 с.


Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Березуцький, В. В. Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни “Безпека життєдіяльності” : навч. посібник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 88 с.


Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты. Т. 4

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : монография : в 4 т. — Т. 4 / В. В. Бойко [и др.] ; общ. ред.: В. В. Бойко, Е. И. Сокол, П. Н. Замятин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 656 с.


Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты. Т. 3

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : монография : в 4 т. — Т. 3 / В. В. Бойко [и др.] ; общ. ред.: В. В. Бойко, Е. И. Сокол, П. Н. Замятин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2017. — 524 с.


Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты. Т. 2

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : монография​ : в 4 т. — Т. 2 / В. В. Бойко [и др.] ; общ. ред.: В. В. Бойко, Е. И. Сокол, П. Н. Замятин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 700 с.


Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты. Т. 1

Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты : монография : в 4 т. — Т. 1 / В. В. Бойко [и др.] ; общ. ред.: В. В. Бойко, Є. І. Сокол, П. Н. Замятин ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 696 с.


Тези доповідей науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності”

Тези доповідей науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” : 120-річчя Національного технічного університету “Харківський політехнічний університет”, 5-річчя Спілки фахівців з Безпеки життєдіяльності / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХДАМГ, Головне управління МНС в Харкiвській області, Харківський обласний благодійний фонд “Пожежна безпека”, ІТЦ “Діагностика” ; дар. В. В. Березуцький​ ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2005. — 162 с.


Українські спортсмени-стрілки на Олімпійських іграх 1952-2012 років: історія, факти, тенденції

Єлець, О. А. Українські спортсмени-стрілки на Олімпійських іграх 1952-2012 років: історія, факти, тенденції : колективна монографія / О. А. Єлець, К. В. Царенко, А. В. Голубенко. Ч. 3 : Українські стрілки на Олімпійських вогневих кордонах (2008-2012) / ЗНУ. —​  Запоріжжя : ЗНУ, 2015. — 82 с.


Основи професійної безпеки та здоров‘я людини

Основи професійної безпеки та здоров‘я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; дар. В. В. Березуцький ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 553 с. 


Основы генной инженерии и биоинженерии. Ч.2

Огурцов, А. Н. Основы генной инженерии и биоинженерии : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 2 : Теоретические основы биоинженерии / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. А. Н. Огурцов. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 224 с.


Основы генной инженерии и биоинженерии. Ч.1

Огурцов, А. Н. Основы генной инженерии и биоинженерии : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 1 : Молекулярные основы генных технологий / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; дар. А. Н. Огурцов. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 288 с.


Основи медичної валеології

Якобчук, А. В. Основи медичної валеології : навч. посібник / А. В. Якобчук, О. Г. Курик ; ред. Л. Г. Василенко ; ЄУ. —​  Київ : Кондор, 2015. — 254 с.


Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств

Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств : підручник / М. В. Стасевич [та ін.] ; Львівська політехніка, нац. ун-т. —​ Львів : Новий світ — 2000, 2018. — 288 с.


Харчова біотехнологія

Харчова біотехнологія : підручник : присвячується 50-річчю започаткування інженерної освіти в Україні / Т. П. Пирог [та ін.] ; НУХТ. —​ Київ : Ліра-К, 2017. — 408 с.


Pages