Medicine. Biology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка

Корж, М. Олексійович. Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка : до 110-річчя Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України” / М. О. Корж, О. А. Диннік ; дар.: М. О. Корж, О. А. Диннік. — Харків : ІРІС, 2019. — 104 с. : іл.


Радіоекологія

Радіоекологія : підручник / Ю. Г. Мосікевич [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Чернівці : Місто, 2018. — 450 с. : табл., рис.


Технічна мікробіологія

Технічна мікробіологія : практикум / В. В. Євлаш [та ін.] ; ХДУХТ, НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : ХДУХТ, 2020. — 186 с. : рис., табл.


Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. ​Плиска. — Київ : Кондор, 2018. — 272 с.


Основы естествознания

Лисачук, Л. Н. Основы естествознания. Практические работы : учеб. пособие для иностр. студ. / Л. Н. Лисачук, Н. Л. Семянникова, Р. В. Кривобок ; НТУ “ХПИ”. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 170 с.


Уже полвека длится гейм!

Уже полвека длится гейм! / ХНУ им. В. Н. ​Каразина ; дар. Э. И. Велиев ; ред. В. М. Андриевский. — Харьков : Золоті сторінки, 2009. — 112 с.


Бионанотехнология и нанобиофизика

Огурцов, А. Н. Бионанотехнология и нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 2 : Функционирование бионаносистем / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 288 с.


Бионанотехнология и нанобиофизика

Огурцов, А. Н. Бионанотехнология и нанобиофизика : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк, Н. Ю. Масалитина. Ч. 1 : Бионаноструктуры / НТУ “ХПИ” ; дар. А. Н. Огурцов. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2019. — 256 с.


Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. НТУ “ХПІ”, м. Харків, 3-4 груд. 2009 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, УЦЗУ, ННДІПБОП, БДТУ, АБОЗ ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 184 с.


Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності : матеріали 7-ї регіональної наук.-метод. конф. та студентської конф. “Харківщина, студенство та екологія” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Головне управління МНС в Харкiвській області ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. —​ Харків : [б. и.], 2007. — 120 с.


Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Березуцький, В. В. Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни “Безпека життєдіяльності” : навч. посібник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; Харківський політехнічний ін‑т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 88 с.


Pages