Ecology. Geology. Geography

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Екологічна безпека

Краснянський М. Ю. Екологічна безпека : навч. посібник. — Київ : Кондор, 2020. — 180 с.


Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності

Омаров, А. Е. Екологічна безпека держави в умовах глобалізаційних викликів сучасності: державно-управлінський аспект : монографія /  А. Е. Омаров ; [наук. ред. О. І. Крюкова]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 288 с.


Біотехнологія з основами екології

Трохимчук І. М. Біотехнологія з основами екології : навч. посібник / І. М. Трохимчук, Н. В. Плюта, І. П. Логвиненко, P. M. Сачук. — Kиїв : Кондор, 2019. — 304 с.


Системи технологій та промислова екологія

Самойленко Н. М. Системи технологій та промислова екологія : навч. посібник. Ч. 1. Металургійний та енергетичний комплекс / Н. М. Самойленко, В. І. Аверченко, В. Б. Байрачний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : Лідер, 2020. — 212 с.

 


Таинственная планета Земля

Таинственная планета Земля / дар. Н. В. Подбуцкая ; сост. А. С. Бернацкий. — Москва : Зебра Е : АСТ, 2009. — 480 с.


Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол

Мацуй, В. М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол = Evolution of Resin Producing Vegetation and the Formation of Fossil Resins Deposits / В. М. Мацуй ; ИГН НАН Украины. — Киев : Наук. думка, 2016. — 140 с.


Техника защиты окружающей среды

Родионов, А. И. Техника защиты окружающей среды : учеб. пособие / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, Н. С. Торочешников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Химия, 1989. — 512 с.


Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів

Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів : монографія / І. М. Трус [та ін.]. — Київ : Кондор, 2018. — 164 с.


Геология нефти и газа

Соловьев, Владимир Остапович. Геология нефти и газа : конспект лекций и метод. указ. по освоению курса /
В. О. ​Соловьев, И. М. Фык,
А. В. Яковлев ; дар. И. М. Фык ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Курсор, 2010. — 80 с.

Материковые рифты и нефтегазоносность

 Соловьев, В. О. Материковые рифты и нефтегазоносность / В. О. Соловьев, С. В. Кривуля, И. М. Фык ; дар. В. О. Соловьев ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Курсор, 2011. — 43 с.


Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія

Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник / Л. Д. Пляцук [та ін.] ; дар. В. Ф. Моісеєв. —​  Суми : Унiверситетська книга, 2018. — 460 с.


Экологический императив современных технологий

Поспелов, А. П. Экологический императив современных технологий : учеб. пособие / А. П. Поспелов, Н. Д. Сахненко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2018. — 340 с.


Організація та управління в природоохоронній діяльності

Самойленко, Н. М. Організація та управління в природоохоронній діяльності : навч. посібник / Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 174 с.


Pages