Ecology. Geology. Geography

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Заповідна справа

Заповідна справа : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2002. — 239 с.


Основи екології

Древаль, О. М. Основи екології : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, О. Г. Янчик ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 146 с. 


Проблеми забрудення та очистки повітря

The problems of air pollution and purification: control, monitoring, catalytic, photocatalytic and sorption methods of treatment’ = Проблеми забрудення та очистки повітря : procedings Ukrainian-Polish conference, Kiev, 6-8 november 2016 / Chemical Division of the National Academy of Sciences of Ukraine, Wroclaw University of Science and Technology ; Chemical Division of the National Academy of Sciences of Ukraine, Wroclaw University of Science and Technology. — Дніпро : Середняк Т. К., 2016. — 123 с. 


Облаштування газових та нафтових фонтанних свердловин при експлуатації. Ч. 1

Фик, І. М. Облаштування газових та нафтових фонтанних свердловин при експлуатації : підручник / І. М. Фик, Д. В. Римчук. Ч. 1 : Колонні обв’язки / І. М. Фик, Д. В. Римчук. — Харків : Ексклюзив, 2014. — 299 с.


Physics of oil and gas strata

Toporov, V. G. Physics of oil and gas strata : training manual in Basis of Petrophysics / V. Toporov, M. Bratakh. — Kharkiv : KhNAHU, 2016. — 176 p. : fig., table.


Геологія нафти і газу. 2019

Геологія нафти і газу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та асп., м. Харків, 14-15 трав. 2019 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ”, УкрНДІгаз ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ”, УкрНДІгаз. — Харків : ХНУ, 2019. — 73 с. : табл., рис.


Геологія нафти і газу. 2018

Геологія нафти і газу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та асп., м. Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ”, УкрНДІгаз ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ”, УкрНДІгаз. — Харків : ХНУ, 2018. — 90 с. : табл., рис. 


Геологія нафти і газу. 2017

Геологія нафти і газу : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. студ. та асп., м. Харків, 16-17 трав. 2017 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ” ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ “ХПІ”. — Харків : ХНУ, 2017. — 98 с. : рис.


Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ѓрунтів

Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ѓрунтів : методика : присвяч. Міжнародному Року ѓрунтів / А. І. Фатєєв [та ін.] ; дар. Ю. М. Главчева ; ред.: А. І. Фатєєв, В. Л. Самохвалова ; НААН, ННЦ “ІГА імені О. О. Соколовського”. — Харків : Смугаста типографія, 2016. — 147 с.


Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання

Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання : 5-6 трав. 2016 року, м. Чернівці : тези доп. / БДМУ, НТУ “ХПІ”, НЕЦУ ; ред. Ю. Г. Масікевич ; співголова оргком. Є. І. Сокол. — Чернівці : Місто, 2016. — 206 с.


Екологічна безпека та природокористування

Екологічна безпека та природокористування = Environmental Safety and Natural Resources : зб. наук. пр. № 2(30) : квітень-червень / КНУБА, ІТГІП НАНУ ; гол.ред. О. С. Волошкіна ; гол. ред. О. М. Трофимчук. — Київ : КНУБА, 2019. — 124 с. : табл., рис.


Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію українського щита

Привалов, В. О. Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію українського щита = Geodynamic Formation Conditions for Precambrian Structural and Compositional Complexes of the Ukrainian Shield / В. О. Привалов, Л. С. Осьмачко, О. М. Пономаренко ; ІГМР НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 174 с. : рис.


Основные экологические проблемы Туркменистана и пути их решения

Кривилева, С. П. Основные экологические проблемы Туркменистана и пути их решения : монография / С. П. Кривилева, А. П. Гинкул ; дар.: С. П. Кривилева, А. П. Гинкул ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Точка, 2017. — 69 с. : табл., рис.


Технологія розробки нафтових родовищ

Орловський, В. М. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. — Львів : Новий світ. — 2000, 2020. — 244 с. : рис. 


Геологія та нафтогазоносність мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецького авлакогену

Святенко, Г. Є. Геологія та нафтогазоносність мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецького авлакогену : монографія / Г. Є. Святенко, І. В. Височанський ; УкрНДІгаз. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 150 с.


Pages